Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

kacina4 2 400kacina4 1 400kacina2 2 400kacina2 1 400Ve středu 23. 10. se vydali druháci na exkurzi na zámek Kačina. Během dopoledne se z nich stali "lesní detektivové". V učebně na zámku si formou soutěže vyzkoušeli smysly sluch a hmat. Poznávali zvuky zvířat a podle hmatu různé přírodniny. Nebylo to vůbec jednoduché, ale většina to zvládla dobře. Další část programu probíhala v zámeckém parku. Děti si prohlédly hmyzí hotel, vyzkoušely lesní telefon a triangl, dozvěděly se zajímavosti o letokruzích na stromech, určování světových stran v přírodě a vyprávěly si o lese. Program se dětem velmi líbil a domů si přivezly i malý dárek.

 

 

Na tuto otázku hledali odpovědi šesťáci v expozici Národního muzea v Praze, kam vyrazili v úterý 22. října 2019 v rámci dějepisné exkurze. Ve třech sálech Nové budovy muzea poslouchali výklad lektorky, prohlíželi si autentické vykopávky i věrné repliky nálezů z území ČR a na závěr mezi exponáty ve skupinách řešili pracovní listy. Nabyté vědomosti využijí hned po podzimních prázdninách, kdy se s Kelty setkají na stránkách svých učebnic při hodinách dějepisu.

Ve čtvrtek 17. října navštívily žáky prvních a druhých tříd studentky stomatologie. V rámci svého studia jsou zapojeny do projektu DENTAL PREVENTION, který má za cíl vzdělávat žáky v oblasti ústní hygieny. Na velkém modelu dětem ukázaly, jak správně pečovat o zuby, předcházet zubnímu kazu. Součástí výuky byla i prezentace o vzniku zubního kazu, nácvik čištění zubů s vlastním zubním kartáčkem. Program byl pestrý a velice se nám líbil.

Dne 17.10.2019 se v Médiu HK konala soutěžní hra Autobahn. Celkem se zúčastnilo 28 družstev němčinářů – začátečníků. Naši školu reprezentovaly 3 týmy žáků 6. tříd. David Klimt, Václav Boukal, Sebastián Jandík, Filip Chvojka a Radim Vodička obsadili 3. místo. A v čem tato hra spočívala? Žáci putovali s cestovním pasem po 16 stanovištích německými městy a plnili různé úkoly – např. hledali německá slova v osmisměrce, poznávali německé skladatele, zjišťovali jména sportovců, zahráli si na německé fanoušky atd. Pro šesťáky to bylo první velké setkání s němčinou a dopoledne si moc užili.
Mgr. Zuzana Rychnovská

Počasí se na nás netvářilo příliš přívětivě, když jsme ve středu 16. 10. dorazili na venkovní hřiště Sokola Hradec Králové na Eliščině nábřeží.

Čekal nás test fyzické kondice. Připravila ho pro nás Polní nemocnice Hradec Králové a Agentura vojenského zdravotnictví. Podobný dělají i profesionální vojáci.

Takže, vyzkoušejte si stejně jako my... například… Jak dlouho vydržíte viset na hrazdě? Kolik leh-sedů uděláte za jednu minutu? Kolik zvládnete dřepů na plných chodidlech? Dotknete se při předklonu podlahy celou dlaní? A dokážete po tom všem ještě běžet 6 minut na ovále?

Profesionální armáda má limity pochopitelně mnohem těžší než my děti. Ale dnes mohl každý sám sobě dokázat, jak je na tom s fyzičkou.

Děkujeme i za ukázku první pomoci

Třídy 4. A, 4. B a 5. B

V úterý 15. října přišli s našimi prvňáky do školy i rodiče a prarodiče. Byli pozváni na ukázkovou hodinu českého jazyka "Co jsme se už naučili". Viděli, jak si děti zvykly ve škole a jak jsou šikovné při výuce. Mnozí rodiče zavzpomínali na své školní začátky.

V měsíci září dostaly děti z 3. A v rámci prvouky za úkol vytvořit plán okolí školy. Každý pojal tento projekt svým způsobem, proto jsme při odevzdání prací narazili na krásné a velké 3D modely nebo pěkně propracované a detailní plánky. Posuďte sami, jak se práce dětem povedla.

Podzimní počasí zastihlo dívčí a chlapecké družstvo při podávání atletických výkonů na hřišti ZŠ Štefcova. Poprvé jsme se totiž zúčastnili souteže družstev v atletickém čtyřboji, který se netradičně koná v první polovině školního roku. Od zkušených chlapců devátého ročníku ve složení Viktor Fleischer, Maxim Havlena, Adam Jakubský, Jan Kotík a Denis Žižka jsme vzhledem k minulým závodům měli velká očekávání. A díky týmové snaze a překonávání individuálních rekordů chlapci vybojovali krásné 2. místo. Chlapci prokázali svoji všestrannost, kterou tento mítink vyžaduje, a na léto od nich tak očekáváme další kvalitní výkony.

Družstvo dívek ve složení Anna Černohorská, Tereza Gloserová, Kateřina Klembarová, Lucie Pešavová a Andrea Semeráková již tak úspěšné nebylo, ale v nelehkých podmínkách s několika dešťovými přeháňkami i tak usilovalo o co nejlepší výsledky. Děkujeme oběma družstvům za skvělé výkony.

V úterý 15. října zveme rodiče a prarodiče našich prvňáčků na ukázkovou hodinu českého jazyka "Co jsme se už naučili", která bude od 8:00 do 8:45 hodin. Těší se na vás Mgr. Alena Riglová 1. A, Mgr. Jitka Voleská 1. B a Mgr. Kateřina Horecká 1. O.

Hodiny přírodopisu se živou ukázkou patří k velmi oblíbeným. A protože i zvířata slaví svůj Mezinárodní den zvířat, tak nám jednu hodinu zpříjemnila návštěva 4 měsíčního chameleona jemenského. Majitelkou je žákyně  7. B – Páťa Labuťová, která je velkou milovnicí přírody. Hodina s čtyřnohým Newtonem se všem moc líbila. Určitě nezapomenutelný bude okamžik krmení živým cvrčkem, strategie lovu, podmínky chovu, proměny barev v průběhu vyučování.

Pátě moc děkujeme a těšíme se na další oživlé hodiny!

IMG 20191003 090928 400  IMG 20191003 093256 400

V rámci projektu MŠMT "Pokusné ověřování - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol"  navštívili deváťáci ve čtvrtek 3. října 2019 Národní technické muzeum v Praze na Letné. Pod dohledem lektorů prošli expozice dopravy a architektury & stavitelství a hledali odpovědi na otázky z pracovních listů. Řada nově nabytých poznatků se jim bude hodit v hodinách dějepisu, které je v letošním školním roce teprve čekají.

Královehradecké dožínky se uskutečnily 13. – 14. září 2019 v prostoru kolem koupaliště Flošna a Všesportovního stadionu. Děti se mohly seznámit s rostlinnou i živočišnou výrobou. Pro žáky byly připraveny soutěže, kde za správnou odpověd získávali žáci razítko do herní karty. Karty byly slosovány. A zde máme vítěze: 5. A - Tereza Brzková, Jakub Látka, Jakub Bažat a 5. B Laura Klimešová, Karolína Lochmanová, Ella Kulhánková, Natálie Ciborová, Vojtěch Kotík, Ondřej Kazda, Tomáš Hrnčíř, Jakub Ferbas.

Blahopřejeme!

I v letošním školním roce se konala akce s názvem Den s Městskou policií, na které žáci naší školy opět nechyběli. Soutěž hradeckých škol se konala ve středu 25.9. tradičně v areálu Stříbrného rybníka.

Naše čtyři tříčlenná družstva závodila v běhu kolem rybníka a po trase plnila různé úkoly na několika stanovištích.

Za 6. ročník soutěžili Bára Ježková, Vašek Boukal a Vojta Walter, za 7. ročník Verča Podaná, Kuba Novák a Matěj Pomezný. V kategorii starších žáků závodili za 8. ročník Anička Černohorská, Lukáš Petržela a Tomáš Konečný a za 9. ročník Lucka Zámečníková, Max Havlena a Honza Kotík.

Právě nejstaršímu družstvu naší školy se podařilo ve vysoké konkurenci uspět a obsadit skvělé 3. místo.

Nelze však opomenout ani vyzdvižení našeho nejmladšího družstva za splnění úkolu týkajícího se zdravovědy. Tým přede všemi sklidil pochvalu za nejlépe vyřešenou krizovou situaci a získal tím možnost prohlídky stanice zdravotnické záchranné služby v HK pro celou svou třídu (6. A).

I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Věřím, že si žáci odnesli užitečné zkušenosti. Všichni za své výkony zaslouží pochvalu a poděkování za reprezentaci školy.

Mgr. Michaela Staffová

V pondělí 23. 9. 2019 navštívili žáci 2. stupně kino Centrál, kde byl pro ně připravený vzdělávací projekt Planeta Země 3000, tentokrát s výukovým programem s názvem "Kolumbie - ráj slasti a neřesti."

Hodinová projekce nás zavedla do historie Kolumbie, přiblížila nám způsob života na venkově i mezi domorodci kmene Nukak Makú, už známe tradiční ruční výrobu kávy, kulturní zvyklosti i krásu a pestrost tamější přírody. Víme, že Kolumbie je pátým největším vývozcem rafinovaného cukru na světě. Na plátně se projevily i současné ekologické problémy, které ohrožují celý svět.

Kolumbie je ... krásná ... multikulturní ... barevná ... A je bezpečná?

Cílem první letošní exkurze sedmých tříd bylo Náprstkovo muzeum v Praze, které se zaměřuje na etnologii, umění a kulturu mimoevropských národů. V lektorovaném programu Pod souhvězdím Jižního kříže se žáci dozvěděli, jak se žilo domorodým „protinožcům“ v Austrálii a Oceánii. Následoval workshop inspirovaný tradičním tichomořským uměním – tečkovací technikou. Z pomyslného putování po jižní polokouli se pak žáci přesunuli do starověkého Egypta – na výstavu Na březích Nilu. Zde je nejvíc zaujaly sarkofágy, sošky bohů a lidské i zvířecí mumie. Cesta zpět Starým Městem kolem rotundy a dále okolo Národního divadla a Tančícího domu byla tečkou za zdařilou akcí.

Mgr. Jana Šebestová, Mgr. Kristina Polanská

Podařilo se vyřešit problémy a tak budeme od začátku října pokračovat v celoškolní souěži ve sběru víček. 

Celkem bylo sebráno 3748 kg papíru. Děkujeme. Nejlepšími sběrači se stali: Matěj Rambousek 1. A (190 kg), Jakub Krédl 3. B (190 kg), Roman Stoklásek 9. A (150 kg) a Ema Velíková 1. B (107 kg). 

Nahoru