Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Hledáme pomocnou sílu do školní výdejny na 5 hodin s možností trvalého pracovního poměru. Nástup možný ihned. Informace na tel.: 495 540 521 nebo kancelář školní jídelny 495 540 536 (pí Rousková).

V pátek 20. května byl pro žáky 7. tříd ve znamení celodenní exkurze do Prahy. Odjížděli jsme skutečně brzy ráno, abychom vše stihli. V Praze jsme se rozdělili po třídách a každá třída absolvovala exkurzi jak v České televizi, tak návštěvu Národního muzea.

V České televizi jsme nahlédli přímo do studií, a protože jsme měli štěstí, naživo jsme viděli natáčení Studia Kamarád a Zázraků přírody. Kromě toho jsme se také dozvěděli mnoho zajímavostí o ČT. Například celá komplex na Kavčích horách má 42 km chodeb nebo  jídelnám se říká pitevna. 

V Národním muzeu jsme prozkoumávali říši bezobratlých živočichů a obratlovců, o kterých jsme se učili v přírodopise. Měli jsme možnost sledovat živočichy v životní velikosti, zkoumat různá zákoutí nebo se dotýkat některých exponátů. V závěru expozice jsme viděli kostru plejtváka obrovského, která visela nad našimi hlavami. Díky mobilní aplikaci jsme mohli plejtváka oživit a sledovat jeho charakteristické znaky. Prohlídku jsme zakončili v kupoli Národního muzea a zakoupením drobných suvenýrů.

I přes náročný den jsme si celou exkurzi užili a i cestou do Hradce většina žáků sršela množstvím energie.

Vážení rodiče,

pokud budete chtít vrátit přeplatek za obědy za školní rok 2021/2022, stáhněte si žádost ze stránek školy (najdete ji ve formulářích) i ve Školním stravování. Vyplněnou ji prosím předejte do kanceláře školní jídelny do 15. 6. 2022. Děkujeme za pochopení.                 M. Rousková, vedoucí ŠJ

Informativní schůzka rodičů se bude konat v úterý 24. května 2022 v 16:30 v jídelně školy.

Ve čtvrtek 19.5. vyrazily 5. třídy na první část vzdělávacího programu Cesty města s podtitulem K městu českých královen. Expozice se nachází v Muzeu východních Čech. Na úvod jsme se rozdělili na dvě skupiny. 5.A šla stavět křížovou klenbu ze dřeva a vyzkoušet si dobové hračky dětí a 5.B vyrazila do epozice s interaktivními prvky a artefakty, kde se dozvědeli více o histoii města. Nakonec jsme se vyměnili, abychom měli všichni zážitek ucelený. 

Podekovani za SOS UkrajinaHK

Dvě žákyně naší školy spolu s dospělým doprovodem získaly  ve středu 11. 5. prodejem kytiček měsíčku zahradního 10 526 Kč na pomoc onkologicky nemocným. Děkujeme všem, kteří přispěli.

17. 5. 2022 čekala naše čtvrťáky exkurze na Vyšehrad. Nejprve jsme se podívali na krásné divadelní představení Libuše, seznámili se s Krokem i jeho dcerami a dalšími pověstmi o Vyšehradu. Poté jsme si prohlédli Libušinu vyhlídku, kostel sv. Petra a Pavla, Slavín a podzemními kasematy došli až do sálu Gorlice. Cestou jsme plnili nejrůznější úkoly na tmelení týmu i odpovídali na zvídavé otázky. Protože jsme dokázali, že o Vyšehradu hodně víme, čekal nás v Gorlici poklad kněžny Libuše. Předpovědi počasí nebyly růžové, ale my jsme z Prahy přijeli se suchýma nohama a s radostí v očích :-). Vaše 4.A a 4.B

Po pěkném výkonu družstev na atletickém čtyřboji v minulém týdnu, který pro nás posloužil i jako generálka, jsme pokračovali v atletickém klání družstev na hřišti TJ Sokol mítinkem Pohár rozhlasu. Soutěž organizoval a zajišťoval oddíl TJ Sokol, o přesnost měření a zápis výsledků tedy bylo dobře postaráno. Výkony poměřovalo zhruba 120 žáků a 110 děvčat, o konkurenci proto nebyla nouze.

Z výkonů jsem byl nadšený, došlo k zisku několika pódiových umístění v jednotlivých disciplínách, osobním rekordům i historicky nejlepším výkonům žáků naší školy, které za svojí kariéru na škole pamatuji. To vše za podmínek, které oproti velkým školám, které disponují hned u školy atletickým oválem, máme značně stížené. Navíc nikdo ze zúčastněných žáků se usilovně ani závodně atletice nevěnuje. Jsme tedy důkaz, že se i s pílí, správnou taktikou a individuální šikovností žáků můžeme poměřovat s těmi nejúspěšnějšími školami.

Nejvíce zářil a sbíral body pro družstvo Štěpán Balcar, který obsadil 2. místo v běhu na 60 m, skoku dalekém a spolu s J. Klempererem, T. Šicem, O. Markem i 2. místo ve štafetě 4x60 m, kde jsme za sebou nechali další školy o půl vteřiny.

Nadstandardních výkonů dosáhli ve skoku vysokém P. Kožený a L. Hakenová, K. Pultarová a N. Vávrová v běhu na 800 m, ale i ostatní účastníci, kteří sbírali body pro družstvo. Jmenovitě to jsou M. Kudrna, O. Kudr, K. Žílová, T. Šlechtová, L. Zachariášová, A. Nguyenová, V. Podaná a Ž. Zámečníková.

Chlapci získali jako družstvo 5. místo ze 13 a dívky 8. místo rovněž ze 13.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na finální zúčtování, které proběhne 8. 6. v rámci hradeckých sportovních her pořádaných magistrátem města Hradec Králové.

Již tradičně jsme byli pořadatelskou školou vybíjené v otevřené II. kategorii, tedy žáků 4. a 5. tříd. Letos se uskutečnila 11. 5. ve sportovní hale v Třebši, kde se sešlo celkem 13 škol. Po dlouhé covidové pauze se konečně dostalo i na mladší žáky, aby mezi sebou mohli poměřit síly. Našemu družstvu, které tvořili Bělka T., Bílek A., Holub M., Janoušek D., Klimeš K., Kolář J., Krédl J., Krejčíř P., Miňovský D., Pitaš R. a Tran T. se náramně dařilo, když nejprve s čistým štítem ovládli nejpočetnější základní skupinu, a poté jednou výhrou a prohrou získali ve skupině vítězů celkové 2. místo na turnaji. Z turnaji si chlapci odnesli kromě zážitků i stříbrné medaile.

Děkujeme za reprezentaci a skvělý výkon!

V úterý 10.5. proběhla na dopravním hřišti v Třebši soutěž pro základní školy. Vybraní žáci z 5. a 9. ročníků se zúčastnili ve dvou kategoriích, a to pro mladší a starší žáky. Náplní bylo několik okruhů - jízda po dopravním hřišti, jízda zručnosti, test ze základních pravidel silničního provozu a první pomoc. Po absolvování těchto disciplín jsme se seznámili v dodatečném programu s náplní práce v armádě ČR, zkusili si část fyzické zkoušky, hod granátem na cíl, orientaci v krajině a práci s mapou. Mohli jsme si také prohlédnout armádní vozidlo. Nakonec došlo k vyhlášení výsledků. Mladší žáci skončili na 4. místě. Starší kategorie byla úspěšná podobně, umístili se na 6. příčce. Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo Kristiánu Klimešovi z 5.A, který se umístil v celkovém pořadí na 3. místě. Tímto mu všichni ještě jednou gratulujeme!

Ve dnech 3. a 6. května jsme se zúčastnili atletického čtyřboje na hřišti ZŠ Štefcova. Soutěž je náročná v tom, že vyžaduje dobré výkony ve čtyřech disciplínách všech v družstvu.

V kategorii III. nastoupily dívky ve složení Klimešová L., Holíková S., Lojanová K., Rýgrová A. a Vlnasová A. V součtu nasbíraly body, které stačili celkově na 5. místo. Pro děvčata složená především z dívek 6. ročníku to byly cenné zkušenosti.

Chlapci v kategorii III. sčítali body ve složení Lorenc F., Hlávka J., Podaný L., Kotík V. a Novotný Š. Dostali se pěknými výkony, ve kterých potvrdili své silné disciplíny, na celkové 4. místo.

V kategorii starších žákyň nastoupily dívky z důvodu nemoci pouze ve čtyřech. O to větší nervy to pro ně byly, protože každý výkon byl opravdu důležitý. Tým tvořily Hakenová L., Podaná V., Zachariášová L. a Zámečníková Ž. Konkurence byla silná a proto i přes osobní maxima výkony stačily v součtu na 5. místo.

Starší žáci měli se závody nejvíce zkušeností a kromě slabších hodů a vrhů odvedli skvělou práci. Chlapci ve složení Balcar Š., Kožený P., Klemperer J., Marek O. a Šic T. pouze o málo bodů skončili na 4. místě. Za vyzdvihnutí stojí individuální druhý nejlepší bodový součet ze všech disciplín Štěpána Balcara.

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy a těšíme se na další výkony již tento týden opět ve všech kategoriích na Poháru rozhlasu.

Mgr. Karel Nývlt a Mgr. Iveta Svobodová

„Člověk mění krajinu, na jedné straně přírodu ničí, na druhé ji vytváří.“ 

I silně narušená místa mohou být útočištěm pro ohrožené organismy. Člověk na jedné straně přírodu ničí, na druhé ji vytváří. Výstava se zaměřuje na vybraná témata z oblastí biologie, geologie a ekologie. Hlavní myšlenkou výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat.

V pátek 6. 5. 2022 navštívili žáci 6.A výstavu „Spoušť plná života“, která se koná v Muzeum východních Čech v HK. Komentovaná výstava odborným lektorem byla doplněna edukačním programem. Pro žáky byly připraveny pracovní listy. Během výstavy žáci viděli minerály a horniny, modely hub, preparované rostliny, bezobratlé i obratlovce. Na zvídavé čekaly dva edukační koutky, ve kterých bylo možné pomocí binokulární lupy prozkoumat různé až čtyřicetinásobně zvětšené přírodniny.

Výstavu všem vřele doporučujeme!

V minulých dnech proběhla v rámci anglického jazyka soutěž ve čtenářské gramotnosti, která se skládala ze dvou kol – základního a velkého finále. Žáci si měli možnost vyzkoušet své čtenářské dovednosti, např. vyhledávání informací anebo zpracovávání otázek zaměřených na porozumění zadaného textu. 

Na rozdíl od minulých let se tento rok základního kola soutěže zúčastnili všichni žáci 5.–9. ročníků. V tomto kole žáci vypracovávali zadání v on-line prostředí a na základě výsledků byli vybráni ti nejlepší do velkého finále. V kategorii 5. ročníků postoupilo 7 žáků, za 6.–7. ročníky 15 žáků a za 8.–9. ročníky se do závěrečné části soutěže probojovalo 11 žáků. 

Velkého finále se nakonec zúčastnilo 33 žáků, kteří oproti základnímu kolu nyní pracovali s časopisem nebo připravenými texty. Výsledky potvrzují, že čtenářská gramotnost je u většiny žáků naší školy na velmi vysoké úrovni. 

A jak to vše dopadlo? 

Za 5. ročníky měl nejlepší výsledek v obou kolech Alexandr Bílek z 5.B. 

Za 6.–7. ročníky zvítězil Michal Nguyen ze 6.A. 

Za 8.–9. ročníky se nejlépe umístila Tereza Dostálková z 9.B. 

 

Děkujeme všem zúčastněným a už teď se těšíme na příští ročník. 😊 

předmětová komise anglického jazyka

1

den proti rakovině 2022

Středa odpoledne, blíží se 16. hodina a prostranství před naší školou se pomalu plní našimi žákyněmi v krásných šatech a našimi žáky, kteří jsou v oblecích. Všichni netrpělivě čekají na autobus, který je dopraví do Národního divadla v Praze, kde je od 19 hodin čeká večerní představení opery italského skladatele Gioacchina Rossiniho Lazebník Sevillský. 

I přes dopravní kolizi v Praze a deštivé počasí jsme dorazili včas do divadla. Moment úžasu a u některých až strachu však nastal poté, co si odložili věci v šatně a zamířili na svá místa na 1. galerii. Při vstupu totiž každého ohromí nádherný lustr, scéna a nekonečný prostor Národního divadla. Vzápětí se vám, někomu méně, jinému více, zatočí hlava při pohledu dolů, kde se o několik metrů níže nachází jeviště a orchestřiště. Z počátku opery přetrvával strach z neporozumění děje, kvůli jazykové bariéře, ale ten brzy opomněl. Všichni účastníci rozpoznali hlavní dějovou linku a to zejména díky báječným výkonům operních zpěváků. Celý děj opery byl zároveň proložen množstvím vtipných situací a zvratů, takže se ani divák nezvyklý držet dlouho pozornost rozhodně nenudil.

Ihned po představení nás pak autobus dopravil zpět do Hradce Králové. Někteří si cestou zdřímli, jiní cestu využili k volné diskuzi.

Každopádně dle ohlasů dětí i dospělých měl výlet na operu úspěch, proto plánujeme na konci školního roku akci opakovat. Protentokrát je na programu operní klasika plná vášnivých rytmů a chytlavých melodií - Carmen.

Nahoru