Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Shromáždění delegátů

občanského sdružení při naší škole se uskutečnilo 5. října 2020. Původně bylo plánováno na březen 2020, ale vzhledem k uzavření škol a celkové epidemiologické situaci se dříve nemohlo uskutečnit.

  Všichni členové byli seznámeni s výsledky hospodaření, revizní zprávou a činností sdružení za uplynulý rok 2019. Následně byl schválen rozpočet sdružení a plán činnosti na rok 2020. Kromě již daných pravidel, příspěvků na dopravu na výlety, exkurze a školy v přírodě, příspěvků na odměny do soutěží apod. přispěje občanské sdružení žákům 60 Kč na filmové představení. V případě, že nedojde k vyčerpání příspěvku na dopravu (vzhledem k nejisté epidemiologické situaci), nebude v příštím školním roce vybírán příspěvek 100,- Kč od stávajících členů.

Nahoru