Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Celý koncert se tento rok nesl v tradičním duchu, kdy děti zpívaly Ježíškovi. Děti z 1. stupně i z pěveckého sboru se naučily mnoho koled a vánočních písní pod vedením našich šikovných vyučujících. Pro některé z dětí to bylo jejich první vystoupení. Všichni předvedli to nejlepší a každé vystoupení bylo odměněno krásným potleskem. Děkujeme tímto účinkujícím, učitelům i rodičům za vytvoření velice pěkné atmosféry. Doufáme, že se všem vystoupení líbilo a sejdeme se v hojném počtu i na dalších koncertech a jiných akcích školy.

V rámci výuky o České republice navštívily naše páté třídy 5. prosince předvánoční Prahu. Čekala na nás naše významná památka- Pražský hrad. Spolu s průvodci jsme si mohli projít všechna důležitá místa, oživili jsme si zábavnou formou učivo z vlastivědy. Všechna místa, známá dosud spíš z knih a fotografií, před našima očima rázem ožila. Mrazivé počasí nám nemohlo zkazit náladu. Když si ještě přidáte adventní dětský punč, který prodávali na zdejších adventních trzích, vznikne vám před očima krásná předvánoční mozaika.

Měli jsme se zkrátka báječně. Vaše 5. A a 5. B

1. stupeň
Nejvíce přinesla třída 3. A (30,97 kg), na druhém místě 4. A (11,76 kg), na třetím místě 5. B (7,81 kg).Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 3. A (1,57 kg), 2. třída 1. B (0,70 kg), 3. třída 3. B (0,66 kg).
2. stupeň
Nejvíce přinesla třída 7. B (14,14 kg), na druhém místě 9. A (10,00 kg), na třetím místě 6. B (6,16 kg). Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 9. A (0,90 kg), 2. třída 7. B (0,58 kg), 3. třída 7. A (0,36 kg).
Děkujeme za pomoc žákům ze 6. B.

Divadelní představení o tom, co všechno se může stát, když Hurvínek s Máničkou netrpělivě vyhlížejí Mikuláše, na kterého ovšem pan Spejbl zapomněl, jsme včera se druháčky zhlédli v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze. Představení jsme si báječně užili a poté jsme si prohlédli výstavu loutek. Za Hurvínkem se opět rádi vrátíme. 

Vánoční koncert 2019

V pondělí 2. prosince se 11 žáků 9. ročníku zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. Řešili mluvnické úkoly a psali sloh na téma "Tomu říkám překvapení". Nejlépe se se zadanými úkoly vypořádala Libuše Tlustošová z 9. A, druhou příčku obsadila Adéla Wojnarová z 9. B. Obě postupují do okresního kola soutěže. Třetí místo patří Lence Milanové z 9. A a Barboře Vítkové z 9. B. Všem soutěžícím děkujeme za účast a snahu.

Do neděle 8. prosince probíhá v prostoru Vystaveno! nedaleko zimního stadionu výstava betlémů. Můžeme spatřit nejen historické betlémy, ale i současnou tvorbu Martina a Jakuba Sochorových. Návštěvou komentované prohlídky výstavy s možností rozpohybovat si betlémy i různé mechanismy, ukázkou výrobních postupů si naši druháčci připomněli blížící se Vánoce. 

V sobotu 30. 11. 2019 jsme si, s vybranými žáky (Páťou Labuťovou, Bárou Tučkovou, Kubou Mackem a Vojtou Mašínem) - zájemci o BIO 2019, udělali výlet do Dvora Králové nad Labem. Na zdejším gymnáziu je čekal seminář a procházka studijním textem Biologické olympiády pro kategorii C, D. Přednáška pod vedením Mgr. Josefa Hotového (Muzeum východních Čech v HK) a PhDr. Ivo Králíčka, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity HK) byla pro žáky opravdu "nalejvárnou" vědomostí ze zoologické i botanické oblasti. Na gymnáziu nechyběla ani prohlídka vybraných exponátů a různých přírodnin.

Přihlášeným studentům přeji hodně úspěchu při studiu BIO.

Mgr. Lenka Roubalová

Ve čtvrtek 28. 11. se uskutečnila vánoční exkurze 3. ročníků na zámek Žleby, kde byl pro děti nachystán program spojený s oslavou Vánoc našich předků. Během prohlídky děti nahlédly do andělské kanceláře, kde přihlížely andělským zkouškám a zazpívaly si, plnily úkoly, za něž dostaly na konci malou sladkou odměnu v podobě perníčku. Podívaly se také do zámeckého parku a odměnily se malým občerstvením na nádvoří zámku.

Sběr pomerančové kůry proběhne ve čtvrtek 5. prosince v době od 7:00 do 7:50 hod. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

Žáci 9. tříd se zúčastnili workshopu aktivit spojených se Střední školou služeb, obchodu a gastronomie v budově praktické výuky v Lipkách. Ve skupinkách s průvodkyněmi obcházeli stanoviště, u kterých byla pestrá nabídka aktivit a ukázek jako např. pletení vánočky, tetování, zaplétání copů, barvení vlasů, nošení talířů či znalostní kvízy. Měli tak možnost z první ruky zjistit, co čeká případné zájemce o studium oborů na této střední škole.

Po vítězném okrskovém finále ve florbalu z minulého týdnu se chlapci ve stejném složení pokusili vybojovat postup do kraje. Vcelku hladce postoupili ze skupiny přímo do semifinále, které také ovládli. Ve finále ovšem narazili na tým, který se takticky dobře připravil na náš styl hry. Povedlo se jim tak získat krásné 2. místo. Děkujeme za výborný výkon!

Dne 28. listopadu navštívili naši školu studenti Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Zavítali do 4. tříd a dětem předvedli a vysvětlili zábavné fyzikální pokusy. Lze přelomit hranou ruky špejli zčásti uloženou pod novinami? Kdy nám vstávají vlasy na hlavě? Co udělá saponát s barvami v mléce? Jak působí magnetická síla? Co je vidět periskopem? Udrží se vážka z papíru na hraně stolu, když tam má pouze hlavičku? Proč je to všechno možné? Děti se do ukázek velmi aktivně zapojovaly a vše si mohly vyzkoušet. V závěrečném shrnutí měly příležitost získat sladkou odměnu za správnou odpověď.

Dne 26. 11. navštívily páté třídy divadlo Karlín v Praze. Muzikál Královna Kapeska se nám všem moc líbil. Největší obdiv sklidil David Gránský :-).

V rámci plaveckého výcviku navštívili žáci 2. A a 3. A v pátek 22. listopadu Aquacentrum v Městských lázních. Tobogán, vířivka, bazén s vodními prvky a umělé vlnobití - to byla velká lákadla pro všechny. Děti si atrakce náramně užily a z vody se jim vůbec nechtělo ven.

V pondělí 18. 11. se konalo okrskové kolo ve florbalu žáků 8. a 9. tříd v tělocvičně ZŠ Kukleny. Z celkových šesti družstev se chlapcům povedlo vybojovat první postupovou příčku v posledním možném zápase. Napětí jsme si tak užlili dostatek a těšíme se na příští středu, kdy se utkáme s ostatními vítězi okrskových kol ve SH v Třebši.

Za skvělý výkon děkujeme družstvu ve složení Čeřovský P., Fleischer V., Havlena M., Jakubský A., Kocourek Š., Konečný T., Kvasnička J., Kunart M., Marek T., Martinec D., Mašín V. a Žižka D.

Ze čtvrtka 14. 11. na pátek 15. 11. 2019 proběhla akce zaměřená na ruský jazyk spojená s přenocováním ve škole. Zúčastnilo se jí 15 žáků z 9. ročníku. Procvičili si konverzaci v ruštině formou her, písní a videí. Všichni jsme moc ocenili, že si na nás udělaly čas i naše dvě kamarádky z Ruska, Káťa a Maria. Děti se také snažily uniknout ze třídy díky svému logickému myšlení a svým znalostem z fyziky a ruštiny. Před večeří si ještě procvičily ruskou gramatiku a slovní zásobu pomocí Kahootu. Po večeři se podívaly na Mrazíka. Děti byly odměňovány pravými ruskými bonbony a čokoládami, které jim ve většině případů velmi chutnaly.

Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za aktivní přístup a snahu se domluvit rusky. Snad jim tato akce ukázala ruštinu i z jiného úhlu pohledu.

Mgr. Klára Pavelková

Nahoru