Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Informace ke kroužku naleznete zde. 

Vážení rodiče,

naše škola se připojila k výzvě Pěšky do školy, která u nás ve škole proběhne v termínu 16. - 30. 9. 2019. Pomozte nám vytvořit pro vaše děti bezpečné, zdravé a příjemné prostředí před školou a zkuste nechat auto doma. Chápeme, že mnohé z vás je z různých důvodů cesta autem nezbytná. Zkuste tedy alespoň zaparkovat auto 5 až 10 minut od školy a nechte vaše dítě dokončit cestu pěšky, nebo jej doprovoďte. 

Vyzýváme všechny děti, aby přišly do školy pěšky, přijely na koloběžce nebo na kole. Děti, které cestují zdaleka, mohou samozřejmě použít veřejnou dopravu. Pokud chcete myšlenku akce podpořit nebo si užít ranní procházku se svým dítětem, registrujte se do rodičovské výzvy na www.peskydoskoly.cz

 

Vážení rodiče,

první letošní sběr papíru se uskuteční nově pouze v jednom dni, a to v úterý 10. září v době od 16 do 17 hodin.  V této době bude přistaven kontejner. Pokud byste nutně potřebovali využít ranní hodinu, pak je nutno sběr přivézt pouze v úterý a s lístečkem se jménem jej ponechat venku u zdi školy. Toto krátkodobé přistavení kontejneru je dáno povinným vytížením svozových firem. Děkujeme za pochopení. 

Přehled základních informací pro  následující školní rok 2019/2020 najdete zde. 

Vážení rodiče,

dovolte nám vás informovat, že s novým rokem dochází ke změně ve vedení žákovských knížek. Pro žáky prvního stupně se zásadně nic nezmění, i nadále budou mít papírovou žákovskou knížku, ale rodiče navíc dostanou přístup do elektronické verze žákovské knížky, která ulehčí komunikaci mezi školou a rodiči.

Na druhém stupni budou mít přístup do elektronické žákovské knížky žáci i rodiče a bude plně nahrazovat papírovou verzi. V prvních dnech školy dostanou přístupové údaje žáci druhého stupně a rodičům budou předány osobně třídními učiteli na rodičovských schůzkách, které se uskuteční v úterý 10. 9. od 16:30. V rámci třídních schůzek proběhne i ukázka práce s elektronickou žákovskou knížkou, která bude prostředkem pro sledování známek, komunikaci mezi rodiči a školou, informování o školních akcích i omlouvání absence.                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Alena Hradílková

Čtvrteční odpoledne bylo tak trochu jiné. Sešli jsme se s rodiči a učiteli ve školní jídelně, abychom se rozloučili s deváťáky a zároveň pasovali páťáky na žáky 2. stupně.
Žáci 5. tříd si připravili kulturní program, prezentaci z jejich života na 1. stupni a poděkovali svým učitelkám za vše, co se za 5 let naučili. Pak došlo na pasování. Tohoto úkolu se zhostili dva žáci a dvě žákyně z 9. A a 9. B.
Poté nastoupili deváťáci se svým programem. Měli připravená slova díků, květiny a dárky pro učitele, kteří je učili od 1. do 9. třídy. Jejich prezentace zapůsobila na přítomné rodiče, učitele i spolužáky.
Nakonec paní ředitelka popřála všem vycházejícím žákům hodně studijních úspěchů na svých vybraných středních školách a páťákům hodně štěstí na 2. stupni.
Mgr. Zuzana Rychnovská

Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení:

Celkový počet žáků školy

gymnázia

SOŠ s maturitou

SOU s maturitou

OU se závěrečnou

zkouškou

Žáci přijatí na SŠ celkem

víceletá

ostatní

celkem

 

13

8

21

22

1

9

53

Úspěšnost v nižších ročnících

7. ročník - Gymnázia

Uchazečů:   21      Přijato:  10      Chlapců:  4     Dívek:  6                                             

Úspěšnost –  47, 6  %

5. ročník – Gymnázia

Uchazečů:  8            Přijato:  3       Chlapců:  1      Dívek:  2

Úspěšnost –  37, 5 %

Naše škola se v letošním školním roce již potřetí zapojila do celostátní sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Český den proti rakovině, jejíž 23. ročník se uskutečnil ve středu 15. května. I přes nepříznivé počasí jsme opět prodali všech 250 kytiček a vybrali jsme 5 622 Kč.

A K ČEMU POSLOUŽÍ VÝNOS SBÍRKY? Získané finance za prodej kytiček, za zaslané DMS a peněžité dary slouží k financování tří základních dlouhodobých programů Ligy proti rakovině Praha:

- Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života

- Podpora kvality života onkologických pacientů

- Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

 

Informace za uplynulý školní rok a přehled základních informací pro rok následující 2019/2020 najdete zde. 

Služby ve škole budou každé pondělí s výjimkou 15. 7. v době od 9:00 do 11:00 hodin. V tomto čase si lze také vyzvednout vysvědčení.

V úplném závěru školního roku se sešlo 13 nejlepších písařů školy převážně ze 6. a 7. tříd, aby si vyzkoušeli pro ně novou tzv. talentovou soutěž. Ta spočívá v tom, že v danou hodinu soutěží žáci přihlášených škol ve 30 minutovém psaní - začínají jednotlivými písmenky, pokračují slovy a slovními spojeními tak, jak jsou zvyklí při výuce v programu ZAV. Vítězem se stává ten, který v daném časovém limitu splní nejvíce cvičení, přičemž však cvičení se nabízejí každému žákovi individuálně podle toho, jak ovládá klávesnici. Nejlepší z nich Jan Kazda napsal 84 cvičení, na druhém místě Anna Macková 75 cvičení, na třetím místě byl Tomáš Konečný se 74 cvičeními. Vojta Procházka napsal 72 cvičení, Natálie Brožová 71 cvičení. Jen pro zajímavost, žáci si v poslední hodině v rámci tréninku vyzkoušeli i psaní tzv. minutovek, v nichž trénují rychlost. A nejlepší z nich, Jan Kazda, dosáhl úctyhodných 180 čistých úhozů za minutu! Představíme-li si, že na složení státní zkoušky je kromě úpravy písemností i nutno opsat text minimální rychlostí 200 čistých úhozů za minutu, je jeho výkon více než obdivuhodný. Gratulujeme všem zúčastněným žákům.

Dne 26. června se na naší škole konal sportovní den.

01SD               02SD 

1. a 2. třídy se již tradičně vypravily a sportovní den strávily na nedalekém golfovém hřišti. 3. a 4. třídy soutěžily a vybíjenou si zahrály ve školní tělocvičně. Poté si děti zahrály stolní tenis a vzhledem k tropickým teplotám se svlažily zahradním odstřikovačem na školním hřišti. 4. třídy se také vypravily na nedaleké mlhoviště na hřišti Metuje. Na všechny žáky čekala sladká odměna a diplomy. Sportovní den jsme si všichni pěkně užili.

Základní škola Jiráskovo náměstí Vás srdečně zve na závěrečné rozloučení s deváťáky a pasování páťáků na druhý stupeň ZŠ, které proběhne 27. 6. v 16:30 v jídelně školy.

pozvánka 1

V pondělí 24. června proběhlo slavnostní předávání odměn našim nejúspěšnějším žákům, kteří se svou činností zasloužili o dobré jméno naší školy. Soutěžilo se v různých disciplínách jako je sběr papírů, pomerančové kůry, elektro odpadu a víček. Žáci se také zúčastnili vědomostních a sportovních soutěží, kde obsadili výborná místa. Všem žákům děkujeme a gratulujeme.

 Mgr. Kateřina Kvíčerová a Mgr. Hana Hrubešová

21. 6. vyrazili žáci 3. A a 3. B na výlet. Pluli po řece Labi na výletním parníku Arnošt z Pardubic, kde si vyzkoušeli i kovotepecké řemeslo. Další zastávkou byla Perníková chaloupka pod Kunětickou horou. Pohádku O perníkové chaloupce zde slyšeli úplně jinak – dobré postavy se změnily ve špatné a naopak. Dozvěděli se i to, jak se vlastně vyrábí perník a prohlédli si mnoho krásných perníků různých tvarů, barev i velikostí včetně perníkového zámku. Jelikož všichni prošli úspěšně měřidlem vykrmeného ukazováčku, dostali na výkrm perníček. Nakonec se podívali do nebe i do pekla, kam vede velice rychlá skluzavka – stejně tak, jako v životě… 

Ve dnech 20. - 21. června 2019 vyrazili žáci 8. ročníku na výlet do Českého ráje. Během dvou povětšinou slunečných dnů vyšlapali stovky schodů mezi vyhlídkami obou návštěvnických okruhů Prachovských skal, vykoupali se v příjemně vyhřátém Oborském rybníku, procházkou obešli rybník Němeček a dosyta užili prostředí útulného Chatového tábora Jinolice

Žáci našich 4. tříd prožili krásný čtvrtek 20. června ve Dvoře Králové nad Labem. Prošli si celou ZOO s průvodci, kteří jim vyprávěli o životě zvířat v zajetí i volné přírodě. Nechyběla ani jízda na SAFARI, tedy projížďka přímo mezi zvířaty.  Počasí i zážitky máme jako o prázdninách. 

Nahoru