Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2021/2022 najdete zde.

 

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.

 1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, v letošním roce bude organizován bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole, pouze elektronicky. K podpisu zákonného zástupce na příslušné dokumenty se přihlaste přes rezervační systém.
 1. Elektronický zápis bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2021.

Odkaz na přihlášku bude zpřístupněn od 1. 4. 2021.

 1. Zápis se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem z loňského roku.
 2. Zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte v pátek 16. dubna 2021 od 16 – 17 hodin nebo v sobotu 17. dubna 2021 od 9 – 10 hodin.
 3. K zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). Platí pro zákonné zástupce, kteří přijdou osobně své dítě zapsat 16. – 17. dubna, ostatní předloží potřebné dokumenty při podpisu žádosti o přijetí do školy.
 4. Zápis musí provést i rodiče dětí po odkladu školní docházky. Zákonný zástupce v elektronické žádosti vyplní žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky.
 5. Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Obě tato souhlasná stanoviska musí rodič škole dodat bezodkladně.
 6. Případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude 1. září ještě 6 let) budeme řešit individuálně telefonicky.
 7. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy 28. května 2021.
 8. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022, stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou tři třídy s maximálním počtem 62 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.
 9. Do školy budou přijati žáci, kteří splňují kritéria vydaná ředitelem školy.
 10. Případné dotazy, týkající se zápisu, zasílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 Do školského obvodu ZŠ Jiráskovo náměstí patří ulice:

Boženy Němcové, Březhradská, Červený Dvůr, Dykova (od ulice Bezručova),

Erbenova, Fibichova, Foersterova, Grégrovo náměstí, Habrmanova (od ulice Pavla Hanuše), Hálkova, Horova (od ulice Pavla Hanuše), Hybešova, Ivana Olbrachta, Jiřího Purkyně, Jasmínová, Jiráskovo náměstí, K Potoku, Karolíny Světlé, Kuklenská, Mařákova, Malý Březhrad, Nový Březhrad, Obvodní, Opatovická, Pavla Hanuše, Poděbradova, Poštovní, Raisova, Rovná, Rubešova, Sedláčkova, Sokolovská, Sovova, Šeříková, Šmeralova, Třebízského, Turinského, U Hřiště, U Lesíka, U Náhonu, U Zvoničky, Vydrova, Wintrova, Zahrádkářská osada Hradečan, Zahrádkářská osada Mír, Zeyerova

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd základní školy pro školní rok 2021/2022, podle kterých budou přednostně přijaty:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, v případě cizince místem pobytu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2020, stanovení školských obvodů, ve znění pozdějších novel.
 2. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:
 3. a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2021/2022 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 4. b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2021/2022 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 5. c) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.

Vyhrazujeme si právo na změny, pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změní podmínky.

Hradec Králové 5. 3. 2021

Mgr. Alena Hradílková

ředitelka školy

Nahoru