Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Na základě změny v zákonech (č. 89/2012 Sb.,) se od 23. 12. 2015  ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové zapisuje Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. V Hradci králové, z. s.  (zapsaný spolek). Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů (dosud valná hromada), v mezidobí řídí činnost výbor (nikoliv rada sdružení) a nad správností hospodaření bdí kontrolní komise (dosud revizní komise). Jedná se tedy pouze o formální změny.

Shromáždění delegátů
sdružení se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. 2022 v 9:00 hodin ve sborovně

 

Program: 1) Seznámení s programem
2) Volba nových zástupců z řad žáků a zástupců rodičů
3) Zpráva o činnosti za minulý kalendářní rok 2021, seznámení s výroční zprávou sdružení za rok 2021
4) Zpráva o hospodaření za rok 2021
5) Zpráva revizní komise
6) Návrh rozpočtu na rok 2022
7) Návrh plánu činnosti na rok 2022
8) Usnesení a závěr

 

 Hradec Králové 3. 5. 2022

 

 

 

 

Hradec Králové 3. 5. 2022

Nahoru