Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Na základě změny v zákonech (č. 89/2012 Sb.,) se od 23. 12. 2015  ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové zapisuje Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. V Hradci králové, z. s.  (zapsaný spolek). Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů (dosud valná hromada), v mezidobí řídí činnost výbor (nikoliv rada sdružení) a nad správností hospodaření bdí kontrolní komise (dosud revizní komise). Jedná se tedy pouze o formální změny.

Shromáždění delegátů
sdružení se uskuteční v pondělí 27. 3. 2023 (rozhlasem)

 

Program: 1) Seznámení s programem
2) Zpráva o činnosti za minulý kalendářní rok 2022, seznámení s výroční zprávou sdružení za rok 2022
4) Zpráva o hospodaření za rok 2022
5) Zpráva kontrolní komise
6) Návrh rozpočtu na rok 2023
7) Návrh plánu činnosti na rok 2023
8) Usnesení a závěr

 

 Hradec Králové 2. 3. 2023

 

 

 

 

Hradec Králové 3. 5. 2022

Nahoru