Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Naše škola se nachází v lokalitě Pražského Předměstí na trase autobusu č. 12.  Je úplnou základní školou a v současné době poskytuje vzdělání 420 žákům v 19 třídách.  Od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk. Od šesté třídy mají žáci možnost učit se německému či ruskému jazyku dle vlastní volby.  Od  roku 2008 tu jsou otevřeny moderně vybavené oční třídy, které jsou určeny dětem v 1. a 2. třídě s různými vadami zraku. Bohužel vzhledem k inkluzi, kdy rodiče dávají přednost kmenové škole a dojíždění s dětmi za odborníky, se v loňském školním roce  první třídu nepodařilo naplnit, letos však zájem o umístění dítěte do oční třídy byl a je  opět otevřena první třída.  Kromě jazyků se škola zaměřuje na získávání počítačové gramotnosti, jejíž nedílnou součástí je psaní na počítačové klávesnici hmatovou metodou, žáci 7. tříd se navíc seznamují se  základy administrativy. Jako samostatný předmět vyučujeme v 8. a 9. ročníku finanční gramotnost. Součástí školního vzdělávacího programu je i předmět média a komunikace určený žákům 7. tříd. Škola má vlastní pěvecký sbor, který se prezentuje na školních i mimoškolních akcích. Žákům nabízíme velký výběr kroužků, v nichž se mohou dále rozvíjet po stránce sportovní, estetické, hudební či jazykové. Nedílnou součástí  školy je školní družina, která je od září 2010 umístěna v nových, zcela zrekonstruovaných prostorách.

Na reportáž o naší škole natočenou Hradeckou internetovou televizí se můžete podívat kliknutím na obrázek níže.

Youtube spot

 

Pedagogický sbor 2021/2022

Sb07

1. řada zleva: Zdeněk Záboj, Sára Rozínková, Lenka Erberová, Jana Benderová, Lenka Roubalová, Alena Hradílková, Jitka Sálová, Kateřina Kvíčerová, Tomáš Mlejnek, Petr Miksánek, Jana Jarkovská

2. řada zleva: Pavlína Kloboučníková, Jitka Heltová, Kristina Polanská, Zuzana Rychnovská, Vladimíra Hryzlíková, Jana Matyášová, Ivana Panochová, Jana Šebestová, Renáta Trenklerová, Radka Forgáčová, Alena Riglová, Kateřina Horecká, Lenka Pozůstalová, Michaela Staffová, Klára Pavelková

3. řada zleva: Eva Plecháčová, Iveta Svobodová, Jana Volfová, Eva Šafaříková, Karel Nývlt, Iveta Peštuková, Kateřina Rothová, Petr Stehno, Simona Vojčová, Lenka Hojná, Věra Antalová, Kateřina Pultarová, Petra Zákravská, Martina Strouhalová

Nahoru