Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Naše škola se nachází v lokalitě Pražského Předměstí na trase autobusu č. 12.  Je úplnou základní školou a v současné době poskytuje vzdělání 413 žákům v 19 třídách.  Od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk. Od šesté třídy mají žáci možnost učit se německému či ruskému jazyku dle vlastní volby.  Od  roku 2008 tu jsou otevřeny moderně vybavené oční třídy, které jsou určeny dětem v 1. a 2. třídě s různými vadami zraku. Bohužel vzhledem k inkluzi, kdy rodiče dávají přednost kmenové škole a dojíždění s dětmi za odborníky, se v letošním školním roce  první třídu nepodařilo naplnit. Je to škoda, protože péče o tyto žáky je příkladná a vše je soustředěno v jednom místě. Pevně doufám, že v příštím školním roce bude moci být první oční třída znovu otevřena.  Kromě jazyků se škola zaměřuje na získávání počítačové gramotnosti, jejíž nedílnou součástí je psaní na počítačové klávesnici hmatovou metodou, žáci 7. tříd se navíc seznamují se  základy administrativy. Jako samostatný předmět vyučujeme v 8. a 9. ročníku finanční gramotnost. Součástí školního vzdělávacího programu je i předmět média a komunikace určený žákům 7. tříd. Škola má vlastní pěvecký sbor, který se prezentuje na školních i mimoškolních akcích. Žákům nabízíme velký výběr kroužků, v nichž se mohou dále rozvíjet po stránce sportovní, estetické, hudební či jazykové. Nedílnou součástí  školy je školní družina, která je od září 2010 umístěna v nových, zcela zrekonstruovaných prostorách.

Na reportáž o naší škole natočenou Hradeckou internetovou televizí se můžete podívat kliknutím na obrázek níže.

Youtube spot

 

Pedagogický sbor 2020/2021

1. řada zleva: Dagmar Kotoučková, Lenka Erberová, Kristina Polanská, Jana Benderová, Lenka Roubalová, Alena Hradílková, Jitka Sálová, Kateřina Kvíčerová, Veronika Rolečková, Petr Miksánek, Karel Nývlt, Martina Strouhalová

2. řada zleva:Milena Hronková, Tomáš Mlejnek, Alena Riglová, Jitka Voleská, Vladimíra Hryzlíková, Jana Volfová, Renáta Trenklerová, Zuzana Rychnovská, Veronika Václavíčková, Kateřina Horecká, Lenka Hojná, Pavlína Kloboučníková, Daniela Pávová, Ivana Panochová, Jana Matyášová, Eva Drahokoupilová, Jitka Heltová

3. řada zleva: Věra Antalová, Kateřina Pultarová, Michaela Staffová, Zdeněk Záboj, Michal Dunda, Kateřina Rothová, Petr Stehno, Iveta Peštuková, Eva Šafaříková, Jana Šebestová, Klára Pavelková, Simona Vojčová

Nahoru