Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Naše škola se nachází v lokalitě Pražského Předměstí na trase autobusu č. 12.  Je úplnou základní školou a v současné době poskytuje vzdělání 427 žákům ve 20 třídách.  Od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk. Od šesté třídy mají žáci možnost učit se německému či ruskému jazyku dle vlastní volby.  Od  roku 2008 tu jsou otevřeny moderně vybavené oční třídy, které jsou určeny dětem v 1. a 2. třídě s různými vadami zraku. Žáci se v nich vzdělávají podle stejného programu jako spolužáci v ostatních třídách. Výhodou  je, že v průběhu vyučování chodí na cvičení očí, která jsou zaměřena na posilování očních svalů a podstupné odstranění oční vady.  Kromě jazyků se škola zaměřuje na získávání počítačové gramotnosti, jejíž nedílnou součástí je psaní na počítačové klávesnici hmatovou metodou, žáci 7. tříd se navíc seznamují se  základy administrativy. Jako samostatný předmět vyučujeme v 8. a 9. ročníku finanční gramotnost. Součástí školního vzdělávacího programu je i předmět média a komunikace určený žákům 7. tříd. Škola má vlastní pěvecký sbor, který se prezentuje na školních i mimoškolních akcích. Žákům nabízíme velký výběr kroužků, v nichž se mohou dále rozvíjet po stránce sportovní, estetické, hudební či jazykové. Nedílnou součástí  školy je školní družina, která je od září 2010 umístěna v nových, zcela zrekonstruovaných prostorách.

Na reportáž o naší škole natočenou Hradeckou internetovou televizí se můžete podívat kliknutím na obrázek níže.

Youtube spot

 

Pedagogický sbor 2022/2023

www foto sboru 1.9.2022

1. řada zleva: Martin Zápotocký, Eva Drahokoupilová, Pavlína Kloboučníková, Kristina Polanská, Jana Benderová, Lenka Roubalová, Alena Hradílková, Jitka Sálová, Kateřina Kvíčerová, Michaela Velíková, Michaela Zlatová, Zdeněk Záboj

2. řada zleva: Jana Volfová, Jana Šebestová, Alena Machová, Erika Sofylkaničová, Jana Jarkovská, Zuzana Rychnovská, Renáta Trenklerová, Kateřina Horecká, Lenka Hojná, Alena Riglová, Lenka Pozůstalová, Milena Hronková, Daniela Pávová, Jana Matyášová, Lenka Erberová, Simona Vojčová, Jitka Heltová, Martina Strouhalová, Zdeňka Krušinová

3. řada zleva: Sára Rozínková, Michaela Staffová, Iveta Svobodová, Tomáš Mlejnek, Petr Miksánek, Karel Nývlt, Kateřina Rothová, Kateřina Pultarová, Petra Zákravská, Věra Antalová, Petr Stehno, Eva Šafaříková, Vladimíra Hryzlíková, Jitka Voleská, Eva Plecháčová

Nahoru