Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Nadstandardní zraková péče na naší škole

Má vaše dítě zrakové obtíže? Znáte velmi dobře některou z těchto diagnóz?

 • Patologické binokulární vidění
 • Refrakční vady
  • amblyopie (tupozrakost)
  • myopie (krátkozrakost)
  • hypermetropie (dalekozrakost)
 • Astigmatismus (chybné zakřivení rohovky)
 • Strabismus (šilhání)…

Pak tedy právě pro vás nabízíme:

 • pravidelná ortoptická i pleoptická cvičení vedené zkušenou ortoptistkou
 • velmi intenzivní rehabilitace minimálně 3x týdně v dopoledních hodinách
 • nadstandardně vybavenou ortoptickou cvičebnu, plnou nejmodernějších přístrojů a odborných pomůcek pro vyšetření a rehabilitaci zraku, pravidelně dovybavujeme podle nejnovějších trendů
 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek

V 1. a 2. ročníku, kdy je rehabilitace zraku nezbytná:

 • výuka vedena zkušenými speciálními pedagogy v malém třídním kolektivu
 • shodný obsah a rozsah vzdělávání podle ŠVP „Umím, chápu, rozumím“
 • nově zařízené  třídy vybaveny speciálními jednomístnými lavicemi
 • multifunkční a interaktivní tabule, počítač, učebnice a další pomůcky
 • hodina tyflopedické nápravy týdně navíc k běžnému učebnímu plánu rozvíjí smyslové vnímání (zraková, hmatová, sluchová výchova) a myšlení, paměti a soustředění

Od 3. ročníku, kdy je důležitá stabilizace zrakové percepce:

 • společné vzdělávání v běžných třídách
 • možnost nadále pokračovat v rehabilitaci zraku u ortoptistky podle doporučení oftalmologa a po schválení Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami zraku

Stále váháte? Přijďte se k nám podívat a přesvědčit se na vlastní oči. Sledujte i naše FB stránky - Oční třídy při ZŠ Jirásek (odkaz najdete mimo jiné v levém horním rohu na www.zsjirasek.cz). Případné dotazy směřujte na tel. č. 724 862 746 nejlépe formou SMS. 

 

    

 

    

 

 

 

              

Nahoru