Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Vážení rodiče,

jak už jsme vás informovali, první třídní schůzky se uskuteční v úterý 15. 9. 2020.  Začátek na I. i II. stupni je v 16:30 hodin. Těšíme se na setkání s vámi. 

 

V letošním školním roce jsme adaptační pobyt opět strávili v krásném prostředí Hotelu pod Zvičinou. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Královéhradeckého kraje v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji se nám podařilo zajistit pobyt zdarma pro děti ze třetích tříd. Celý pobyt se nesl v duchu stmelování třídních kolektivů a seznámení se s novým třídním učitelem. Pobyt v přírodě v současné nelehké situaci podpořily poznávací a kooperační hry založené na důvěře. Za pomoc s plánem aktivit  a podporu děkujeme i školní metodičce prevence.

Mgr. Věra Antalová, Mgr. Lenka Hojná, Mgr. Ivana Panochová, Mgr. Kateřina Pultarová, Jitka Heltová

Ani jsme se nenadáli a tři dny našeho parádního adaptačního pobytu jsou pryč. Výlety do přírody, hraní her u hotelu i v jídelně, sběr hub, stavba lesních domečků, orientační pochod i poznávání třídních kolektivů jsou u konce. Líp se známe, nová třídní pravidla máme, takže zítra zase zpátky do školy!

Zdraví šesťáci

Od čtvrtku 10. září 2020 je zavedeno povinné nošení roušek ve školách ve společných prostorách (chodby, WC, školní jídelna). Ve třídách žáci roušku mít nemusí. Připomínám, že by žáci měli mít do školy minimálně dvě roušky (jednu roušku náhradní uloženou v označeném obalu a měli by mít i obal na roušku(y) použité). Používání roušek platí i pro všechny osoby, které do školy vstupují. Děkujeme za pochopení. 

Jsme rádi, že po dlouhé odmlce můžeme strávit společné chvíle v osvědčeném areálu Hotelu pod Zvičinou. Už druhý den našeho adaptačního pobytu nám přeje počasí a většinu času tak trávíme venku sportováním a turistikou. K pohodě přispívá i výborná kuchyně. Čas a prostor samozřejmě máme i na stmelování třídních kolektivů prostřednictvím aktivizačních metod pro vzájemné poznávání. 

Těšíme se na dnešní pěší výpravu na Zvičinu a stavění lesních domečků :-).

je ke stažení zde

Vážení rodiče,
vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí.
Informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.
1) Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a dle pokynu učitelů – zakrytí úst a nosu dle aktuální situace. Sledujte prosím aktuální situaci.
2) Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti.
3) Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
4) Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit, budeme Vás kontaktovat a dítě si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout, (do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti). Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
5) U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
6) Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“
7) Vyučující zajistí častější větrání učeben.
8) Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
9) TV bude probíhat přednostně venku dle počasí.
10) Pokusíme se zmenšit mísení žáků, žáci nechodí volně po škole, pohyb pouze na patře, kde mají kmenovou učebnu, nenavštěvují žáky z jiné třídy.
11) Stravování bude probíhat pro žáky jednotlivých ročníků ve stanovených časech, které nemusí odpovídat oficiálnímu konci vyučovacích hodin. O veškerých změnách Vás bude informovat třídní učitel.
12) Prosíme Vás, abyste do školy, družiny a školní jídelny vstupovali pouze za účelem úředního jednání.

Mgr. Alena Hradílková
ředitelka školy


Hradec Králové 25. 8. 2020

Školní jízdenku DPMHK lze zařídit už během srpna a vyhnout se tak nekonečným frontám prvního školního dne.
Od žáků a studentů do 18 let navíc není vyžadováno potvrzení o studiu. Jízdenka je platná od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, jízdné pro první pásmo činí 1480,- Kč a pro druhé pásmo 1950,-Kč.

Vážení rodiče,

ještě jednou děkujeme za vaši pomoc v době koronaviru. Letos jsme základní informace netiskli, ale zpravodaj si můžete stáhnout zde.  Přejeme vám hezké léto a těšíme se na viděnou v úterý 1. září 2020.

Mgr. Alena Hradílková

Do školní družiny na školní rok 2020/2021 byli přijati všichni žáci, kterým rodiče vyplnili a odevzdali zápisní lístek. Kapacita školní družiny je již nyní zcela naplněna.

Ve čtvrtek 11. června proběhl poslední sběr pomerančové kůry v tomto školním roce. Celkem jste jí nasušili a přinesli neuvěřitelných 62 kg.

Nejvíce přinesli a sladkou odměnu dostanou tito žáci:

Kryštof Hron ze 2. B - 4 900 g

Vojtěch Kábrt ze 6. B - 4 800 g

Pavel Novák ze 3. A - 4 800g

Ema Halvová ze 3. B - 4 600 g

Adéla Hlávková z 9. A - 4 200g

Nela Natálie Procházková ze 3. A - 4 145 g

Všem děkujeme za pomoc při sběru pomerančové kůry.

 

 

Poslední sběr víček v tomto školním roce bude ve čtvrtek 18. června v době 7:15 - 7:45 hodin.

Sběr víček pro následující školní rok 2020/2021 se zatím neplánuje.

Děkujeme.

Poslední sběr kůry v tomto školním roce bude ve čtvrtek 11. června v době  7:15 - 7:45 hod. a 12:00 - 12:30 hod. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Kůru odevzdávejte, prosím, v sáčku označeném jménem dítěte a třídou, děkujeme.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat ve středu 17. června 2020 v 16:30 ve školní jídelně.

 

Vážení rodiče,
v současné době pro Vás a Vaše děti připravujeme nový školní rok. Přejeme si, aby jeho začátek proběhl bez problémů, proto Vás prosíme, abyste všichni, kteří máte zájem v příštím školním roce umístit své dítě do školní družiny, vyplnili zápisní lístek, a vhodili jej do 19. 6. 2020 do poštovní schránky školy.
Zápisní lístek si můžete vyzvednout u hlavního vchodu školy nebo vytisknout z webu školy (pod odkazem školní družina).
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny najdete vyvěšená u hlavního vchodu školy na nástěnce školní družiny a na webu školy (odkaz školní družina).
Rodiče, kteří budou chtít přeplatek 800,- Kč za březen – červen 2020 vrátit zpět na účet (vzhledem k tomu, že dítě už nebude v příštím školním roce navštěvovat školní družinu), prosíme, aby si žádost o navrácení přeplatku vyzvedli u hlavního vchodu. Dětem, které budou v příštím školním roce pokračovat ve školní družině, lze přeplatek převést na další školní rok 2020/2021. O to bude v příštím školním roce úplata za školní družinu snížena.

Žádáme všechny rodiče (i rodiče budoucích žáků), aby zatím nic na účet školy pro budoucí školní rok nepoukazovali. Děkujeme za pochopení. 

Jitka Heltová
vedoucí vychovatelka

Víme, že poctivě sušíte a kůru máte doma připravenou, za což děkujeme. Předpokládáme, že po 25. květnu (podle situace, kdy se nastoupí zpět do školy), bude vyhlášen dodatečný poslední sběr pomerančové kůry. Přejeme hodně zdraví a klidné dny.                         Mgr. Alena Riglová, Mgr. Jitka Voleská

Vážení rodiče,

vzhledem k dalším mimořádným opatřením jsme připraveni doklad o ošetřování  vydávat od pondělí 23. 3. elektronicky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo ve výjimečném případě osobně po telefonické domluvě (12 - 14 hodin) s pí hospodářkou  na telefonním čísle 731 465 168. Děkujeme za pochopení. 

Nahoru