Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Na výlet jsme se všichni moc těšili. Ráno jsme už netrpělivě přešlapovali před školou a vyhlíželi autobus.
Ten dorazil na čas. Cesta ubíhala rychle, ani jsme nestačili dokoukat pohádku a už jsme se ocitli na parkovišti před ZOO.
Během prohlídky venku i v pavilonech jsme se seznámili se zvířátky i velkými zvířaty, nakoupili si suvenýry a dárky
pro rodiče a sourozence, vyplňovali pracovní listy. Užili jsme si i zábavu na dětském hřišti.
Počasí nám přálo, výlet se podařil a těšíme se na další akci.
                                                                                                                Žáci 4. tříd se svými třídními a paní asistentkou

V úterý 22. června si dali ve sportovním centru na Bavlně dostaveníčko žáci a učitelé druhého stupně, kteří zde prožili sportovní den. Počasí vyšlo na jedničku. Lehce zamračená obloha stáhla rtuť teploměru na únosnou mez a vzduch byl pročištěn ranním deštíkem. Po úvodním nástupu, kde byli žáci informováni o organizačních záležitostech, se šlo sportovat. Žáci si předem vybrali z nabídky dva sporty, ve kterých bojovali. Výběr byl následující: fotbal, softball, vybíjená, přehazovaná, kanjam, kubb, hod frisbeem. U každé disciplíny byl rozhodčí z řad učitelů. Ostatní učitelé dohlíželi na hladký průběh. K vidění bylo spousta skvělých  a kvalitních výkonů. Na úplný závěr byl nachystán nástup spojený s vyhlášením výsledků a předáním cen nejúspěšnějším hráčům a hráčkám. Myslím, že mohu mluvit za všechny, že jsme si aktivně strávené dopoledne užili na jedničku. Všem účastníkům děkuji za to, že svým přístupem přispěli k hladkému průběhu.

Dne 21. června se na naší škole uskutečnil sportovní den 1. stupně. První a druhé třídy si zahrály golf. Třetí a čtvrté třídy se prošly z Biřičky na rozhlednu Milíř a zpět na Biřičku a páté třídy soutěžily a hrály vybíjenou na hřišti Bavlna. Počasí nakonec vyšlo. Na každého účastníka čekala sladká odměna a na nejlepší sportovce také diplomy a drobné ceny.

1

Vážení rodiče, také letos proběhne v jídelně naší školy velké loučení. Nejprve se budou páťáci loučit s prvním stupněm a budou pasováni na žáky druhého stupně a poté zavzpomínají deváťáci na devět let strávených na naší škole. Pokud jste rodičem žáka 5. či 9. třídy naší školy, jste na toto setkání srdečně zváni. Vzhledem k současné epidemické situaci vás žádáme o vyplnění a odevzdání čestného prohlášení, které najdete v Bakalářích na nástěnce vaší třídy nebo zde.(Už je zde vloženo správné čestné prohlášení.)

Zástupci z řad rodičů byla zvolena paní Alena Doležalová a Renata Trenklerová. Děkujeme všem rodičům, kteří se voleb zúčastnili. 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční dnes, tj. v úterý 8. 6. 2021 v 16:30 hodin prezenčně (osobní účast ve škole) v omezeném režimu (za 1 dítě se může zúčastnit pouze 1 rodič, nikdo další).

Původně plánovaná hodina pro budoucí prvňáčky Do školy nanečisto neproběhne. 

Při vstupu do školy dodržujte, prosím, platné hygienické předpisy (dezinfekce, respirátor).

Náš školní sportovní klub se účastní soutěže o pěněžní dotaci na nákup sportovních pomůcek od firmy Penny Market Hýbeme se hezky česky.

Děkujeme za váš hlas, kterým nás každý den můžete podpořit a to až do 30. 6. na následující stránce.

 

V úterý 1. 6. 2021 budou informační schůzky v době od 15:30 do 18:00 hodin. Vzhledem k doporučeným opatřením využijeme opět rezervační systém, do něhož se budete moci přihlašovat zde. Ve stejné době proběhnou i volby do školské rady - viz informace v předchozích zprávách. Prosíme, abyste si s sebou vzali občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad o totožnosti. Děkujeme. 

Volby do školské rady se uskuteční v úterý 1. června 2021. Zahájení hlasování v 15:30 hodin, ukončení hlasování v 18:00 hodin. Oprávnění voliči (zákonní zástupci) se prokáží platným dokladem totožnosti.

Do školské rady kandidují:

1. Alena Doležalová

2. Renáta Trenklerová

3. Mgr. Aneta Bendová

Mgr. Alena Hradílková

Na naší škole proběhnou v úterý 1. června 2021 volby dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků, tedy rodičů. Volby se budou konat v přízemí od 15:30 do 18:00 hodin, hlasování bude tajné. Právo zúčastnit se voleb mají všichni zákonní zástupci žáků školy podle připraveného seznamu. Členové přípravného výboru, kteří budou volby zajišťovat, mají právo požádat voliče o prokázání totožnosti jakýmkoliv osobním průkazem s fotografií. Každý zákonný zástupce má jeden platný hlas, platí to i v případě, že z rodiny chodí do školy více dětí. Pokud má někdo z rodičů chuť pracovat ve školské radě, může se přihlásit do 31. 5. 2021 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přihláška by měla obsahovat stručnou informaci o sobě a vizi, proč chtít pracovat ve školské radě. Fotografie bude vítaným bonusem. Děkujeme za pochopení.                                                                                                      Mgr. Alena Hradílková

"Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš." (Albert Einstein)

 

V sobotu 1. 5. 2021 proběhlo krajské kolo biologické olympiády 2020/2021. Naši školu reprezentovali dva žáci - Barbora Tučková z 8. A za kategorii "C" a David Vojč ze 6. A za kategorii "D". Soutěž, pod záštitou Masarykovy univerzity Brno, proběhla online formou a obsahovala část testovou, poznávací a laboratorní. 

Velká gratulace patří mladému přírodovědci - Davidu Vojčovi, který obsadil krásné 4. místo v krajském kole.

Oběma žákům děkujeme za účast a reprezentaci školy a přejeme hodně radosti a úspěchů v přírodovědné oblasti.

Za předmětovou komisi Př: Mgr. Lenka Roubalová a Mgr. Veronika Rolečková

IMG 20210524 105953 400       IMG 20210524 110005 400

Přehled přijatých žáků najdete zde.

Od pondělí 17. 5. končí rotační výuka, do školy nastupují všichni žáci 1. a 2. stupně. Testování všech žáků bude probíhat antigenním testem 1x týdně vždy v pondělí. Pokud žák nebude ve škole přítomen, test se provede v den jeho příchodu do školy. Provoz školní družiny bude bez omezení. Oběd ve školní jídelně mají od tohoto dne všichni žáci i učitelé přihlášen. Odhlášky lze provádět opět přes objednávkový box, prostřednictvím internetu nebo telefonicky na čísle 495 540 536 denně v době 7 - 10:45 hodin (odhlášky na následující den). Na tomto telefonním čísle je i záznamník. 

 

 

Květinová sbírka

V tomto týdnu nastoupí na rotační výuku žáci 8. a 9. tříd, v rotačnívýuce budou pokračovat třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 2. O. Testování žáků 1. stupně bude probíhat 1x týdně (vždy v pondělí), testování žáků 2. stupně bude probíhat 2x týdně (v pondělí od 7:45 hodin, ve čtvrtek  od 7:50 hodin, prosíme o včasný příchod do školy, který platí pro všechny žáky). Pro žáky zůstává povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku, učitelé nosí povinně respirátory. V daném týdnu mají všichni žáci přihlášený oběd, pokud jej nebudou chtít, je nutné jej odhlásit e-mailem či telefonicky u pí Rouskové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 495 540 536 do 10:45 s odhláškou na následující den).

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (možno čestným prohlášením spolu se snímkem obrazovky mobilního telefonu s SMS zprávou potvrzující pozitivitu zaslanou z Covid centra FNHK nebo  potvrzením od lékaře, lékařskou  zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.). Pokud škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Mgr. Alena Hradílková

ředitelka školy

V průběhu března měli žáci druhého stupně zadán společný projekt na Hv, Vv a Pč. Úkolem bylo uvařit a natočit videorecept svého oblíbeného jídla. Sešla se nám spousta skvělých receptů na zajímavá jídla. Nejčastějšími byly palačinky, lívance či toasty, ale došlo i na obtížnější jídla jako guláš, buchty, pizzu nebo dort. Na našem Youtube kanále naleznete nejpovedenější videa.

Nahoru