Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2023/2024 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro  2., 3. třídy
  • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

Dne 26. 3. 2024 se celá školní družina vydala na hřiště Bavlnu soutěžit. Děti hledaly velikonoční vajíčka s čísly a obrázky. K číslům malovaly příslušné obrázky. Po namalování všech obrázků si každý žák našel své velikonoční vajíčko. Všem se hra povedla a velmi se líbila.

Dne 22. 3. 2024 se sešly děti ze školní družiny na přespání ve škole, kde strávily Noc s Andersenem. Tématem noci byly pohádky. Děti si nejprve vytvořily zápisník, kam si lepily splněné úkoly. Úkoly byly rozmístěny po celé škole (luštění křížovky, hledání pexes, skládání rozstříhaného obrázku atd.).

Závěrem proběhla stezka odvahy, kterou všichni úspěšně zvládli. Všem dětem se přespání ve škole moc líbilo.

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se postarali o skvělou sladkou snídani pro děti.

                                                                                                                              Jitka Heltová

V pondělí 11.3.2024 navštívily družinové děti z herny č.1 a č.3 městskou knihovnu Kukleny Hradec Králové.

Téma bylo jarní a celým povídáním nás provázeli mravenci. Děti ukázaly své znalosti a zároveň se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací o životě mravenců. Paní knihovnice také děti seznámila s Ferdou Mravencem z knížek Ondřeje Sekory. Pracovaly i ve skupinkách a plnily zábavné úkoly. Nejvíce se dětem líbilo napichování korálků na mravence.

Celé povídání bylo příjemné a zajímavé a těšíme se na další setkání.

Martina Strouhalová

V pondělí 26. 2. 2024 proběhla v tělocvičně celodružinová akce. Všechny děti se staly dobrodruhy a vydaly se za polární září až do Grónska. Cestou na několika stanovištích plnily různé úkoly a vždy získaly část nápovědy.

Děti si na cestu zazpívaly písničku, nakoupily věci na výpravu, jako psí spřežení projely vytyčenou trasu, nachytaly ryby pro lední medvědy, spočítaly polární zajíce, přeskákaly ledové kry a přitulily se k sobě jako tuleni.

Na konci cesty složily ze získaných nápověd tajné heslo a vydaly se hledat poklad pod ledovec.

Výprava do Grónska se vydařila, děti našly poklad a každý získal odměnu.

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 přišla do školní družiny paní učitelka Horecká s námi zdobit perníčky. Ukázala dětem, čím se perníčky zdobí, co se dává do bílkové polevy a jak se správně ozdobí. Po ukázkách si všechny děti nazdobily několik svých perníčků. Všem se zdobení moc líbilo. Také se nám perníčky moc povedly.

Dne 7. 12. 2023 jsme byli se školní družinou v ZOO Dvůr Králové. Děti si prohlédly pavilón ptactva, plazů, slonů, opic, žiraf a hrošíků. Některá zvířata byla venku. Viděli jsme hyeny, želvy, surikaty, tučňáky a mnoho dalších zvířátek. Celá ZOO, když se setmělo, se nádherně rozsvítila. Byl to moc hezký výlet, který jsme si všichni užili.

                                                                                                                                                                                                                                                   Jitka Heltová

Dne 30. 11. 2023 byl přítomen ve školní družině cukrář, který žákům nejprve ukázal, z čeho a jak budeme vyrábět marcipánové růžičky. Po ukázce si každý žák s pomocí vyrobil marcipánovou růžičku s lístečkem. Všem dětem se samotné vytváření růžiček moc líbilo. Dílo se jim povedlo.

                                                                                                                                                    Jitka Heltová

Včera jsme v družině měli opět po roce čertí školu, naši malí čertíci a čertice se učili dovednostem
čertů v předmětech:

Zápis do knihy hříchů, co je psáno, to je dáno. Přikládání pod kotel, aby bylo v pekle teplo, v předmětu Výstroj čerta musí čert poznat předměty, které potřebují k práci. Čert se nesmí namočit, tak Pozor na vodu. Pokud se čert vydá mezi smrtelníky, musí se umět maskovat, třeba za myslivce, to se čerti naučili v předmětu Převlek čerta. A to nejdůležitější nakonec, předmět Vážení hříšníků, čertíci poznávali dobré a špatné skutky a vážili je.

Čertíci za svou snahu dostali vysvědčení z čertí školy, které dopadlo velmi dobře, tak se nemusíme
bát, čertů bude dost. :-)

Za rok znovu čerty vyzkoušíme, ČERTÍ ŠKOLA SE VRÁTÍ!

Simona Vojčová

Dne 4.12.2023 navštívily děti z herny č.1 a 3 knihovnu v Kuklenách, kde jsme se dozvěděli mnoho o adventu a předvánočním čase. Paní knihovnice si povídala s dětmi o Vánocích, dávala jim různé otázky a děti za každou správnou odpověď získávaly kamínek. Kdo jich nasbíral nejvíce, získal odměnu. 

Návštěva knihovny se dětem moc líbila.

Martina Strouhalová

Protože jsme si chtěli připomenout české adventní lidové zvyky a příběhy, navštívili jsme hradecké muzeum, kde pro nás bylo připraveno zajímavé povídání o adventu. Ve družině jsme si pak zjistili něco z historie pečení a zdobení perníčků. Např. jak stará je tato tradice, co musí obsahovat správné perníkové těsto nebo která česká města jsou spojena s výrobou pravého perníku. No a pro radost jsme si také perníčky sami upekli, ozdobili a snědli.

Dne 20. 11. 2023 navštívilo školní družinu Loutkové divadlo Kozlík s pohádkou O Luciáškovi. Pohádka navodila vánoční atmosféru. Děti byly vtaženy do děje a odpovídaly na otázky. Všichni si pohádku velmi užili a těší se na další.

Ve čtvrtek 16.11. děti z oddělení č.3 školní družiny vyráběly růžičky z marcipánového těsta za přítomnosti pana Jiřího Helty, vyučeného cukráře a odborníka na cukrařinu. Starší děti si vyzkoušely  výrobu zvířátek.

Děti se zároveň dozvěděly i mnoho zajímavého z oboru cukrářství, a že to není vůbec jednoduchá práce si vyzkoušely na vlastní kůži. Je potřeba velké zručnosti a hlavně trpělivosti.

Všem dětem se vlastní výroba růžiček a zvířátek nakonec moc povedla a s radostí si ji odnášely domů.

Dne 15. 11. 2023 děti z herny č. 2 a č. 4 navštívily městskou knihovnu v Kuklenách. Paní knihovnice nám povídala o Adventu, který se nám blíží. Za každou správnou odpověď získali jeden drahokam, kdo jich měl nejvíce tak si vybral odměnu z truhly. Dětem se v knihovně moc líbilo.

Dne 8.11.2023 za námi do herny č. 2 přišel odborník na cukrářské dovednosti. Děti si z marcipánové hmoty vymodelovali berušku a kuřátko.

Dětem se moc povedly a odnesli si je domů.

Před podzimními prázdninami jsme si s dětmi povídaly, že bude Halloween a, že by bylo hezké si vyzdobit školní dvůr dýněmi. O prázdninách děti s rodiči vytvořili plno krásných vyřezávaných dýní. V pondělí 30. 10. 2023 je přinesly do školy, abychom mohli vyzdobit školní dvůr. Sešlo se jich celkem 44. V pátek hodnotil dýně celý první stupeň. Všechny děti dostaly odměnu na zakončení Halloweenského týdne v tělocvičně, kde si zasoutěžily. Velké poděkování patří rodičům za skvělou spolupráci se školní družinou.

                                                                                                                                                                                                 Jitka Heltová

V týdnu svátku HALLOWEENA jsme ve školní družině na hřišti plnily různé úkoly v HALLOWEENSKÉ stezce. První disciplína bylo spočítat rozlétané netopýry, druhá házení kaštanů na obodované duchy, třetí hledání pavouků, čtvrtá zkoumání začarovaných míčů s obrázky a poslední byla stezka 14 jednoduchých úkolů. Všem dětem se akce moc líbila a užily si ji.

 V pondělí dne 30. 10. 2023 nás ve školní družině navštívil kouzelník RENO. Jeho vystoupení bylo samé krásných a zajímavých kouzel. Kouzlily i děti, které to učil. Všem se vystoupení moc líbilo.

Vážení rodiče,

do školní družiny na školní rok 2023/2024 byli přijati téměř všichni žáci, kterým rodiče vyplnili a odevzdali včas zápisní lístek. Rodiče nepřijatých žáků byli vyrozuměni telefonicky nebo osobně. Kapacita školní družiny je již nyní zcela naplněna.

Dne 22. 6. 2023 navštívila školní družinu Policie ČR s pejsky. Předvedli dětem výcvik pejsků – jak poslouchají na slovo, jak najdou tekutinu, kterou by mohl být způsoben požár. Nakonec dětem ukázali, jak pejsci najdou drogy. Zodpověděli žákům všechny otázky, na které se ptali. Vystoupení mělo velký úspěch.

Dne 8. 6. 2023 opět navštívily tři oddělení školní družiny centrum FLY ZONE. Děti se zde vydováděly a vyskákaly na trampolínách. Zalezly si na horolezecké stěně. Už se těší na další návštěvu.

Nahoru