Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2022/2023 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro  2., 3. třídy
  • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

do školní družiny na školní rok 2022/2023 byli přijati téměř všichni žáci, kterým rodiče vyplnili a odevzdali včas zápisní lístek. Rodiče nepřijatých žáků byli vyrozuměni telefonicky nebo osobně. Kapacita školní družiny je již nyní zcela naplněna.

V úterý 24. 5. 2022 byla v tělocvičně naší školy pro všechny děti ze školní družiny připravena „Papoušková show“. Chovatelé  z Prahy nám představili několik druhů nádherně zbarvených papoušků z Jižní Ameriky, Austrálie a Afriky. 

Byli to: ARA ZELENOKŘÍDLÝ, ARA ARARAUNA, KAKADU, ŽAKO KONGO, EKLEKTUS RUZNOBARVÝ,

KORELA CHOCHOLATÁ a KAKARIKI. Žáci se zaujetím sledovali výklad chovatele. Někteří z nich byli vycvičení a předvedli nám úžasné kousky - váleli sudy, šplhali po provaze, létali po tělocvičně a ukázali nám papouščí kolotoč.

Děti se také mohly s jedním ze vzácných papoušků vyfotografovat a koupit si i malý suvenýr.

Dětem se show velice líbila a odcházely nadšené.

Vážení rodiče,
v současné době pro Vás a Vaše děti připravujeme nový školní rok  2022 - 2023. Přejeme si, aby jeho začátek proběhl bez problémů, proto Vás prosíme, abyste všichni, kteří máte zájem v příštím školním roce umístit své dítě do školní družiny, vyplnili zápisní lístek, a vhodili jej do 13. 6. 2022 do poštovní schránky školy, nebo odevzdali paní vychovatelce.
Zápisní lístek si můžete vyzvednout u paní vychovatelky nebo vytisknout z webu školy (pod odkazem školní družina).
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny najdete vyvěšená u hlavního vchodu školy na nástěnce školní družiny a na webu školy (odkaz školní družina).

V pondělí 2. května 2022 proběhla v tělocvičně a na školním hřišti celodružinová akce pod názvem  „Čarodějnické odpoledne". Děti procházely ve skupinkách všemi připravenými stanovišti. Za pomoci žáků ze školního preventivního týmu druhého stupně pod vedením pí uč. Volfové plnily dané úkoly. Starší spolužáci  se zhostili svého úkolu velmi zodpovědně. Milým a vstřícným přístupem dětem trpělivě vysvětlovali zadání, které pro ně bylo připravené. Žáci prvního stupně zvládli vše na jedničku a tak je na konci akce čekala sladká odměna. Čarodějnický rej se soutěžemi jsme si všichni užili a už se těšíme na příští rok.

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 jsme se družinou číslo 1 a 3 navštívili venkovní Adventure golf na Fomei v Kuklenách. Počasí nám přálo a tak se děti, rozdělené do skupin, s velkou radostí a odhodláním pustily do hry. Snažily se projít všech 18 jamek, které jsou rozmístěné po celém hřišti a dopravit míček do jamky s co nejmenším počtem úderů. Celé odpoledne se vydařilo a děti si ho velmi užily.

Krásné jarní počasí před Velikonocemi využily také děti ze 4. a 5. oddělení družiny, aby si zahrály různé soutěže na venkovním hřišti.  

Děti si poměřily své síly, potěšily se a nakonec za účast a snahu dostaly sladkou odměnu - čokoládové velikonoční vajíčko.

Dne 13. 4. 2022 se školní družina z herny č. 1., 2., a 3. vydala soutěžit a hledat velikonoční vajíčka. Děti z herny č. 2 připravily pro ostatní kamarády šipkovanou s velikonočními úkoly. Zopakovali jsme si různé velikonoční koledy, skládali jsme ve skupinách velikonoční vajíčko, hledali různě barevné zajíce. Na závěr všechny děti si šly najít 3 velikonoční vajíčka. Všem dětem se akce moc líbila.

Ve čtvrtek dne 13. 1. 2022 se žáci ze školní družiny z herny č. 1 zúčastnili s paní vychovatelkou ADVENTURE GOLFU na FOMEI. Žáci byli odbornou pracovnicí seznámeni s pravidly hry, což zahrnovalo: správný postoj při úderech, správné držení golfové hole, možný maximální počet úderů a samozřejmě optimální chování během hry. Někteří žáci se již ve hře dobře orientovali, neboť zde již alespoň jedenkrát hráli s rodiči. Tři žáci obsadili první místo. Všem se zde moc líbilo. Za snahu dostali sladkou odměnu. Už se těšíme na další golf na venkovním hřišti, kde je více jamek.

Dne 9. 12. 2021 školní družinu hernu č. 1 navštívil pan Kvášovský, aby s dětmi postavil pohyblivé modely z LEGA. Děti sestavovaly modely ve dvojicích. Někteří dávaly dohromady auto, jiní zase pavouka. I když modely nebyly jednoduché, všichni si s nimi poradili. Všem se dílo podařilo a dětem s se tvoření moc líbilo. Nakonec si s pohyblivými modely chvíli pohrály.

Dne 18. 11. 2021 žáci ze třídy 1. A a 1. O tvořili z cukrářské modelovací hmoty vrchní dekoraci na dorty – růžičky. Nejprve viděli audio ukázku s různými tvary dortů. Obrázky dortů byly k různým příležitostem, jako je třeba výročí nebo svatební. Dozvěděli se, jakými krémy  dorty plníme a čím mohou být ochuceny a nazdobeny. Nakonec si žáci sami vyzkoušeli výrobu růžičky z marcipánové hmoty, kterou si odnesli domů. Všem se akce moc líbila.

Dne 16. 11. 2021 školní družina navštívila výstavu modelů železnic na hlavním vlakovém nádraží. Děti tam viděly různé druhy mašinek od malých až po velké. Všechny mašinky byly v pohybu a projížděly krajinou, nádražím, přes mosty a řeky. Nejvíce se však dětem líbila mašinka z lega. Byla velká a hezky barevná. Akce se dětem moc líbila.

V týdnu od 1. 11. do 5. 11. 2021 uspořádala školní družina soutěž o nejhezčí dýni. Zúčastnilo se jí 60 dětí, které přinesly krásně nazdobené dýně. Vystavené dýně hodnotily všechny děti z 1. stupně. Na prvním místě se umístil Burka Josef ze 4. B, 2. místo obsadil Burka František z 1. B a na 3. místě skončil Balík Václav z 1. A. Všechny děti za snahu dostaly odměnu. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se svým aktivním přístupem do akce zapojili.

Ve středu 13. 10. 2021 navštívil školní družinu  kouzelník RENO. Na vystoupení předvedl dětem kouzla s balónky, kartami a pizzou. Děti zapojoval do svého kouzlení. Nakonec vykouzlil živého králíčka. Dětem se vystoupení moc líbilo.

 Ve čtvrtek 30. září 2021 školní družina zhlédla edukativní a zážitkový program o koze domácí. Děti se seznámily se životem kozy domácí. Dozvěděly se, čím se koza živí a čím nám je prospěšná. Viděly výcvik a měly možnost přímého kontaktu se zvířetem. Program měl u dětí velký úspěch.

Dne 28. června 2021 navštívili naši školu policisté, aby předvedli dětem v rámci odpoledního programu družiny dovednosti vycvičeného policejního psa.  Během představení mohly děti nejen obdivovat oddanost a poslušnost vycvičeného německého ovčáka ke svému cvičiteli, ale mohly také naživo vidět,  jak může takový pes policistům při jejich práci pomáhat. Akce se nám líbila. Důkazem toho byla i zajímavá a milá diskuze mezi dětmi a policisty na závěru představení.

V pondělí 21. června jsme si všichni prvňáčci a druháci šli užít společné sportování na Adventure golf Fomei. Venku sice bylo pěkné horko, ale na golfu na nás kromě osmnácti jamek a dalších soutěží čekalo také příjemné mlhoviště a výborná zmrzlina, takže se nám náš sportovní den vydařil!

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se děti ze všech oddělení školní družiny setkaly se  záchranářem ze Zdravotnické záchranné služby, který je seznámil se svým náročným povoláním. Nejprve s dětmi zábavnou formou za pomocí otázek a odpovědí opakoval to nejdůležitější z 1. pomoci, jako jsou telefonní čísla, správná komunikace s operátorkou na tísňové lince a v neposlední řade i postup při samotné záchraně lidského života. Za správné odpovědi byly děti odměněny balónky, což pro ně byla velká motivace, aby se snažily dávat pozor. Nakonec měly možnost si prohlédnout zevnitř sanitku. To byl pro ně velký zážitek. I přes nepřízeň počasí se tato akce dětem moc líbila.

Děti si přinesly hladké, ploché kameny, na které dle vlastní fantazie namalovaly nejrůznější obrázky.

Nejdříve kameny natřely bílou krycí barvou, kterou nechaly dobře zaschnout. Poté si tužkou předkreslily motiv, který následně vymalovaly akrylovými barvami. Po zaschnutí kameny ještě přestříkaly bezbarvým lakem, jenž barvy zafixoval před oděrem a nepřízní počasí. Děti pracovaly se zaujetím. Tato činnost je velmi bavila.

Ve středu, 2. 6. 2021 jsme se školní družinou zavítali na Adventure Golf, zahrát si minigolf. Počasí nám přálo a tak se děti s velkým zápalem a nadšením pustily do samotné hry. Soutěžily mezi sebou o nejlepšího hráče. Všichni prokázali, že mají v sobě sportovního ducha a snažili se být co nejlepší. Slunečný den si moc užily a těší se na další návštěvu.

Dne 26. 5. 2021 si zahrála školní družina z 2. A a 2. O na FOMEI ADVENTURE GOLF. I přes nepřízeň počasí hrály děti o medaile. Na prvním místě se umístila Karolína Říčařová, druhou pozici obsadila Veronika Klazarová a třetí místo vybojoval Jakub Drašnar. Snaha a zájem o hru byl stále veliký i za tohoto děštivého počasí. Většina dětí již tuto sportovní akci absolvovala, takže nadšení z této hry neopadává a chtějí jí kdykoliv opět zopakovat. Ani nevlídné počasí je neodradí.

Nahoru