Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2020/2021 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro 1., 2., 3. třídy
  • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

Dne 28. června 2021 navštívili naši školu policisté, aby předvedli dětem v rámci odpoledního programu družiny dovednosti vycvičeného policejního psa.  Během představení mohly děti nejen obdivovat oddanost a poslušnost vycvičeného německého ovčáka ke svému cvičiteli, ale mohly také naživo vidět,  jak může takový pes policistům při jejich práci pomáhat. Akce se nám líbila. Důkazem toho byla i zajímavá a milá diskuze mezi dětmi a policisty na závěru představení.

V pondělí 21. června jsme si všichni prvňáčci a druháci šli užít společné sportování na Adventure golf Fomei. Venku sice bylo pěkné horko, ale na golfu na nás kromě osmnácti jamek a dalších soutěží čekalo také příjemné mlhoviště a výborná zmrzlina, takže se nám náš sportovní den vydařil!

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se děti ze všech oddělení školní družiny setkaly se  záchranářem ze Zdravotnické záchranné služby, který je seznámil se svým náročným povoláním. Nejprve s dětmi zábavnou formou za pomocí otázek a odpovědí opakoval to nejdůležitější z 1. pomoci, jako jsou telefonní čísla, správná komunikace s operátorkou na tísňové lince a v neposlední řade i postup při samotné záchraně lidského života. Za správné odpovědi byly děti odměněny balónky, což pro ně byla velká motivace, aby se snažily dávat pozor. Nakonec měly možnost si prohlédnout zevnitř sanitku. To byl pro ně velký zážitek. I přes nepřízeň počasí se tato akce dětem moc líbila.

Děti si přinesly hladké, ploché kameny, na které dle vlastní fantazie namalovaly nejrůznější obrázky.

Nejdříve kameny natřely bílou krycí barvou, kterou nechaly dobře zaschnout. Poté si tužkou předkreslily motiv, který následně vymalovaly akrylovými barvami. Po zaschnutí kameny ještě přestříkaly bezbarvým lakem, jenž barvy zafixoval před oděrem a nepřízní počasí. Děti pracovaly se zaujetím. Tato činnost je velmi bavila.

Ve středu, 2. 6. 2021 jsme se školní družinou zavítali na Adventure Golf, zahrát si minigolf. Počasí nám přálo a tak se děti s velkým zápalem a nadšením pustily do samotné hry. Soutěžily mezi sebou o nejlepšího hráče. Všichni prokázali, že mají v sobě sportovního ducha a snažili se být co nejlepší. Slunečný den si moc užily a těší se na další návštěvu.

Dne 26. 5. 2021 si zahrála školní družina z 2. A a 2. O na FOMEI ADVENTURE GOLF. I přes nepřízeň počasí hrály děti o medaile. Na prvním místě se umístila Karolína Říčařová, druhou pozici obsadila Veronika Klazarová a třetí místo vybojoval Jakub Drašnar. Snaha a zájem o hru byl stále veliký i za tohoto děštivého počasí. Většina dětí již tuto sportovní akci absolvovala, takže nadšení z této hry neopadává a chtějí jí kdykoliv opět zopakovat. Ani nevlídné počasí je neodradí.

Dne 19. 5. a 20. 5. 2021 děti ze školní družiny navštívil odborník, paní, která se dlouhá léta věnuje ochotnickému divadlu.

Dětem nejprve vysvětlila důležité pojmy. Co jsou rekvizity, kulisy, hlediště a jeviště a potom se pustila do režírování pohádky: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá“, kterou si děti společně zahrály. Paní nejprve dětem pohádku přečetla, pak společně postavily kulisy, oblékly si masky zvířátek a děti se najednou proměnily v herce. Pustily se do samotného hraní pohádky.

Moc je to bavilo a byly nadšené. Pohádku hrály několikrát a zájem zkusit hrát divadlo byl veliký. 

I v této nestandardní době se snažíme dětem vytvořit pohodovou atmosféru. Nejen, že s dětmi chodíme ven na hřiště v našem okolí, ale i pozorujeme, jak se mění okolí školy. Děti v herně  kreslí, čtou pohádky, vymýšlí hádanky, luští osmisměrky, hrají deskové hry. Ale hlavně se vždy hodně těší na vyrábění, protože je čeká něco nového. Tato práce je pro děti vždy technicky náročnější, ale s malou pomocí vše zvládnou. 

Co nám tato doba dala? Naučili jsme se komunikovat bez použití části mimických svalů (je obtížné ukázat někomu rozzářený úsměv, když jsou vám vidět jen oči).

Naše školní družina se snažila i v této nelehké době co nejvíce zabavit děti. Vytvářeli jsme projekt o zvířátkách. Během vyučování měly děti besedu s pánem, který jim vyprávěl o zemích, které navštívil. Všechna zvířátka nafotil a ukázal dětem. My jsme je ve školní družině vybarvili, vystřihli a nalepili na velký papír, kde jsme nejprve namalovali pozadí. Děti z toho měly velkou radost.

Dále jsme chodili každý den ven na hřiště, kde se děti proběhly a vydováděly. Ve třídě jsme  hráli hry, vyráběli sněhuláky z různých materiálů a zvířátka z papíru. Také jsme četli knihu na pokračování a děti se vždy těšily na další kapitolu, aby se dozvěděly, jak bude příběh pokračovat.

Všichni doufáme, že se brzy vše vrátí do normálu a zase se sejdeme v naší škole.

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 navštívil děti ve školní družině odborník z potravinářského oboru CUKRÁŘ. Děti byly seznámeny s výrobou marcipánové hmoty. Povídaly si o tom, jaké znají druhy dortů a jak se vyrábějí. Nakonec si samy vytvořily růžičku z marcipánu. Děti činnost bavila a pracovaly s chutí.

Dne 30. 10. 2020 děti z 2. oddělení ŠD, třídy 1. A , 3. A., se zúčastnily ukázkové hodiny výroby růžiček z marcipánu.

 Pod dozorem odbornika v potravinářském průmyslu - cukrář, si děti mohly růžičky vlastnoručně vyrobit.

I když zhotovení bylo náročné, dětem se podařilo společnymi silami práci dokončit. Vyrobené růžičky si odnesly domů.

Dne 30. 9. 2020 přišel mezi děti odborník z praxe z oboru cukrář. Seznámil je, z čeho se pečou dorty, jak se plní a zdobí. Děti měly možnost si vytvořit růžičku z marcipánu. Všem se moc povedla a děti tato činnost bavila.

Ve čtvrtek 25. 9. 2020 k nám do školní družiny zavítal odborník praxe pan Jiří Helta, který nás učil vyrábět růžičky z marcipánového těsta. Ty se mohou použít  jak na ozdobu dortů, řezů či zákusků nebo také jen tak na chuť.

Děti zjistily, že i výroba jedné růžičky  není nic jednoduchého a lehkého, jak se na první pohled mohlo zdát, a že  je  zapotřebí velká dávka zručnosti a trpělivosti.  Děti také mohly na vlastní kůži zjistit, že být cukrářem je velmi krásné, voňavé povolání, ale chce to hodně  píle a vytrvalosti.

Přesto všechno se každému z dětí růžička povedla a s hrdostí si ji odnášely domů.

Ve středu 23. 9. 2020 se dvě oddělení školní družiny vydaly na golfové hřiště na FOMEI. Žáci si zahráli ADVENTURE GOLF, zasoutěžili si a zopakovali si držení golfové hole. Za slunečného počasí jsme prožili krásné a pohodové odpoledne. Druhý den jsme provedli vyhodnocení výsledků. Všichni žáci, kteří se zúčastnili, byli odměněni sladkostí. Už se všichni těšíme na vnitřní golf.

Vážení rodiče,
v současné době pro Vás a Vaše děti připravujeme nový školní rok. Přejeme si, aby jeho začátek proběhl bez problémů, proto Vás prosíme, abyste všichni, kteří máte zájem v příštím školním roce umístit své dítě do školní družiny, vyplnili zápisní lístek, a vhodili jej do 19. 6. 2020 do poštovní schránky školy.
Zápisní lístek si můžete vyzvednout u hlavního vchodu školy nebo vytisknout z webu školy (pod odkazem školní družina).
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny najdete vyvěšená u hlavního vchodu školy na nástěnce školní družiny a na webu školy (odkaz školní družina).
Rodiče, kteří budou chtít přeplatek 800,- Kč za březen – červen 2020 vrátit zpět na účet (vzhledem k tomu, že dítě už nebude v příštím školním roce navštěvovat školní družinu), prosíme, aby si žádost o navrácení přeplatku vyzvedli u hlavního vchodu. Dětem, které budou v příštím školním roce pokračovat ve školní družině, lze přeplatek převést na další školní rok 2020/2021. O to bude v příštím školním roce úplata za školní družinu snížena.

Jitka Heltová
vedoucí vychovatelka

 

Ve dnech 15. a 22. 1. 2020 se dvě oddělení školní družiny vydaly na golfové adventure  hřiště Fomei pod střechou. Zde děti měly opět možnost zopakovat si získané zkušenosti z této hry. Dětem se akce moc líbila, zasoutěžily si a vzájemně poměřily své dovednosti. Po ukončení se sečetly výsledky a děti byly následující den odměněny.

Předvánoční čas dne 19. prosince 2019 si děti z prvních tříd ze školní družiny zpříjemnily výletem do ZOO ve Dvoře Králové. Po příjezdu jsme se všichni nejprve posilnili. Po té jsme si s dětmi prohlédli vánočně vyzdobenou ZOO, kde jsme mohli vidět stromečky zdobené nejrůznějšími pamlsky pro zvířátka právě dětmi základních a mateřských škol. I my jsme přispěli nějakou dobrotou.Také jsme se byli podívat do nově zrekonstruovaných pavilonů a nejvíce se nám líbil pavilon žiraf. Výlet se vydařil a děti odjížděly zase s novými zážitky.

V předvánočním čase děti ze školní družiny herny číslo 5 upekly pro všechny oddělení perníčky. Ve všech odděleních si je děti zkusily nazdobit a správně se naladit na vánoční čas. Všechny perníčky byly hezky nazdobené a děti si na nich po vyfocení velmi pochutnaly.

Dne 4. 12. 2019 děti ze školní družiny opět stavěly modely z lega. Tentokrát měly postavit parníček a letadlo. Parníček jezdil po svých kolečkách bez motůrku. K letadlu připevnily motůrek, aby se točily vrtule. Všichni jsme si to moc užili.

Dne 20. 11. 2019 děti ze školní družiny z oddělení paní vychovatelky Heltové  navštívily ADVENTURE GOLF na FOMEI. Všechny děti se naučily držet golfovou hůl, zahrály si golf, pobavily se a zasoutěžily si. Na prvním místě se umístila Valentýna Lojanová, 2. až 3. místo získal Šimon Bartoš a Michal Dufek. Všechny děti za snažení dostaly sladkou odměnu. Moc jsme si to užili a těšíme se na další golf na jaře venku.

Nahoru