Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2024/2025 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro  2., 3. třídy
  • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

Na závěr školního roku dne 12. 6. 2024 oddělení školní družiny č. 1, 2 a 3 navštívilo sportovní centrum TOBOGA JUMP. Všechny děti si skákání a běhání moc užily. Už se těšíme na příští rok, kdy centrum znovu navštívíme.

Dne 10. 6. 2024 měla celá školní družina soutěžní odpoledne. Soutěžili jsme ve skládání obrázku, hodu na cíl, v žabích závodech, v krabích závodech, v hodu na koš, ve skákání v pytlích, ve skákání přes švihadlo, ve skákání na skákadlech a nošení pingpongového míčku na lžíci. Odpoledne jsme si všichni moc užili. Velké poděkování patří paní učitelce Volfové a žákům z druhého stupně, kteří nám přišli na stanoviště pomoci.

                                                                                                                                                   Jitka Heltová

Děti ze školní družiny měly možnost seznámit se sokolem stěhovavým. Nejenže se dozvěděly mnoho zajímavých informací o tomto chráněném dravci, ale měly i možnost vzít si sokola v rukaci k tomuto účelu určenou na ruku . To byl pro děti nevšední zážitek.

                                                                                                                                                                            Jana Matyášová

V pondělí 3. 6. 2024 měly děti z herny č. 1, 2, 3 ze školní družiny zážitkové sportovní odpoledne. Bylo pro ně přichystáno několik sportovních stanovišť – házení míče do koše, házení raketkami do kruhu, udržení míčku na volantu, házení a chytání míče lopatkami a točení kroužků na ruce. Všechny děti si to moc užily a těší se na další aktivity ve školní družině.

                                                                                                                                                Jitka Heltová

Z pátku na sobotu 31. 5. – 1. 6. 2024 se vybrané děti za školní družiny zúčastnily přespávání ve škole. Žáci putovali po celé škole a plnili různé úkoly, za které získávali korálky a dílky obrázků zvířátek. Ty si na závěr složili. Děti si užily skákání jako klokani, lovení bizona, chytání potravy pro krokodýla, skákání  přes řeku po kamenech a utíkání před predátorem. Další stanoviště byla zaměřena na přemýšlení a znalosti dětí. Na posilnění dostali všichni  k večeři pizzu. Na úplný závěr se konala stezka odvahy. Děti si noc náramně užily. Velké poděkování patří mamince paní Kláře Doležalové, která dětem tuto akci sponzorovala. 

                                                                                                                                                    Jitka Heltová

Dne 9. 5. 2024 u paní vychovatelky Heltové, měly děti ukázky z marcipánové hmoty. Vše si mohly potom vyzkoušet samy, kde vyráběly barevná marcipánová zvířátka: motýly, berušky a kuřátka. Dětem se celá akce moc líbila a všechny děti měly výrobky velmi zdařilé. Vše tvořily s velkým nadšením a těší se na příští vyrábění.

Dne 6. 5. 2024 navštívily školní družiny paní vychovatelky Heltové, Jarkovské a Strouhalové ADVENTURE GOLF na FOMEI. Děti se naučily držet golfovou hůl a zároveň si zahrály golf. Všichni jsme si odpoledne moc užili.

Hezké jarní počasí nás ve družině nalákalo k různým činnostem. Ještě před Velikonocemi jsme navštívili královéhradecké muzeum, kde nám veselým a milým způsobem připomněli české jarní a velikonoční tradice. Probouzející se příroda nás pak navedla, abychom si ve družině zkusili sami vypěstovat řeřichu a sazenice rajčete. Na venkovním hřišti jsme si uspořádali jarní čarodějné soutěže a nakonec z radosti ze sluníčka jsme si i četli a psali jarní básničky, namalovali jarní květiny.

Mgr. Eva Drahokoupilová

Dne 2. 5. 2024  probíhalo ve školní družině paní vychovatelky Heltové zdobení perníčků s dětmi. Na pomoc nám přišla i paní učitelka Horecká. Děti se při zdobení perníčků učily pracovat s gelovými barvami. O tuto činnost byl velký zájem a na dětech bylo vidět, že je to baví. Závěrečná ochutnávka perníčků byla samozřejmostí.

Dne 29. 4. 2024 děti ze školní družiny prožily sportovní čarodějnické odpoledne. Žáci z žákovského parlamentu organizovali dětem na jednotlivých stanovištích činnost. Bylo 8 stanovišť, kde děti běhaly s košťaty, lopaty, házely na cíl, skládaly čarodějnice, hledaly stejné pavouky, stavěly ohniště a skákaly na skákadlech. Čarodějnický rej se dětem moc líbil a všichni jsme si ho velmi užili. Na závěr dostali děti sladkou odměnu. Všem žákům ze žákovského parlamentu a paní učitelce Volfové patří velké poděkování za spolupráci.

Dne 15. 4. 2024 navštívil naší školní družinu ilustrátor dětských knih Adolf Dudek s vystoupením „Cestovatelské kreslení“. V průběhu vstoupení jsme navštívily Grónsko, Ameriku, Čínu a Afriku. Cestovaly jsme letadlem od společnosti Dudek – air, který pilotoval šéfpilot Adolf Dudek, letušky byly paní vychovatelky a pasažéry děti.

Naše první cesta vedla do Grónska, kde se děti dozvěděly a nakreslily, v čem žijí Eskymáci. V Číně se naučily čínský pozdrav. Amerikou je provázel Indián, který s dětmi tancoval indiánský tanec, a nakreslily si tepee. V Africe jsme si nakreslily lva a dozvěděly jsme se, jaká další zvířátka tam žijí. Také jsme se dozvěděly jakého státu je symbol Panda, teď už víme, že je to Čína. Celé vystoupení bylo doprovázenou básničkami a písničkami. Děti si vystoupení moc užily.

Jarkovská Jana

Dne 26. 3. 2024 se celá školní družina vydala na hřiště Bavlnu soutěžit. Děti hledaly velikonoční vajíčka s čísly a obrázky. K číslům malovaly příslušné obrázky. Po namalování všech obrázků si každý žák našel své velikonoční vajíčko. Všem se hra povedla a velmi se líbila.

Dne 22. 3. 2024 se sešly děti ze školní družiny na přespání ve škole, kde strávily Noc s Andersenem. Tématem noci byly pohádky. Děti si nejprve vytvořily zápisník, kam si lepily splněné úkoly. Úkoly byly rozmístěny po celé škole (luštění křížovky, hledání pexes, skládání rozstříhaného obrázku atd.).

Závěrem proběhla stezka odvahy, kterou všichni úspěšně zvládli. Všem dětem se přespání ve škole moc líbilo.

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se postarali o skvělou sladkou snídani pro děti.

                                                                                                                              Jitka Heltová

V pondělí 11.3.2024 navštívily družinové děti z herny č.1 a č.3 městskou knihovnu Kukleny Hradec Králové.

Téma bylo jarní a celým povídáním nás provázeli mravenci. Děti ukázaly své znalosti a zároveň se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací o životě mravenců. Paní knihovnice také děti seznámila s Ferdou Mravencem z knížek Ondřeje Sekory. Pracovaly i ve skupinkách a plnily zábavné úkoly. Nejvíce se dětem líbilo napichování korálků na mravence.

Celé povídání bylo příjemné a zajímavé a těšíme se na další setkání.

Martina Strouhalová

V pondělí 26. 2. 2024 proběhla v tělocvičně celodružinová akce. Všechny děti se staly dobrodruhy a vydaly se za polární září až do Grónska. Cestou na několika stanovištích plnily různé úkoly a vždy získaly část nápovědy.

Děti si na cestu zazpívaly písničku, nakoupily věci na výpravu, jako psí spřežení projely vytyčenou trasu, nachytaly ryby pro lední medvědy, spočítaly polární zajíce, přeskákaly ledové kry a přitulily se k sobě jako tuleni.

Na konci cesty složily ze získaných nápověd tajné heslo a vydaly se hledat poklad pod ledovec.

Výprava do Grónska se vydařila, děti našly poklad a každý získal odměnu.

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 přišla do školní družiny paní učitelka Horecká s námi zdobit perníčky. Ukázala dětem, čím se perníčky zdobí, co se dává do bílkové polevy a jak se správně ozdobí. Po ukázkách si všechny děti nazdobily několik svých perníčků. Všem se zdobení moc líbilo. Také se nám perníčky moc povedly.

Dne 7. 12. 2023 jsme byli se školní družinou v ZOO Dvůr Králové. Děti si prohlédly pavilón ptactva, plazů, slonů, opic, žiraf a hrošíků. Některá zvířata byla venku. Viděli jsme hyeny, želvy, surikaty, tučňáky a mnoho dalších zvířátek. Celá ZOO, když se setmělo, se nádherně rozsvítila. Byl to moc hezký výlet, který jsme si všichni užili.

                                                                                                                                                                                                                                                   Jitka Heltová

Dne 30. 11. 2023 byl přítomen ve školní družině cukrář, který žákům nejprve ukázal, z čeho a jak budeme vyrábět marcipánové růžičky. Po ukázce si každý žák s pomocí vyrobil marcipánovou růžičku s lístečkem. Všem dětem se samotné vytváření růžiček moc líbilo. Dílo se jim povedlo.

                                                                                                                                                    Jitka Heltová

Včera jsme v družině měli opět po roce čertí školu, naši malí čertíci a čertice se učili dovednostem
čertů v předmětech:

Zápis do knihy hříchů, co je psáno, to je dáno. Přikládání pod kotel, aby bylo v pekle teplo, v předmětu Výstroj čerta musí čert poznat předměty, které potřebují k práci. Čert se nesmí namočit, tak Pozor na vodu. Pokud se čert vydá mezi smrtelníky, musí se umět maskovat, třeba za myslivce, to se čerti naučili v předmětu Převlek čerta. A to nejdůležitější nakonec, předmět Vážení hříšníků, čertíci poznávali dobré a špatné skutky a vážili je.

Čertíci za svou snahu dostali vysvědčení z čertí školy, které dopadlo velmi dobře, tak se nemusíme
bát, čertů bude dost. :-)

Za rok znovu čerty vyzkoušíme, ČERTÍ ŠKOLA SE VRÁTÍ!

Simona Vojčová

Dne 4.12.2023 navštívily děti z herny č.1 a 3 knihovnu v Kuklenách, kde jsme se dozvěděli mnoho o adventu a předvánočním čase. Paní knihovnice si povídala s dětmi o Vánocích, dávala jim různé otázky a děti za každou správnou odpověď získávaly kamínek. Kdo jich nasbíral nejvíce, získal odměnu. 

Návštěva knihovny se dětem moc líbila.

Martina Strouhalová

Nahoru