Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Mgr. Jana Volfovájana volfova

tel.: 495 540 533

Konzultační hodiny: pondělí 7:00 - 7:40 hodin (případně dle dohody)

 

Výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zdravému životnímu stylu, ke zvládání těžkých a složitých životních situací a rozvoji pozitivního sociálního chování je nedílnou součástí života a činnosti každé základní školy. Ve snaze eliminovat patologické jevy je těžištěm práce nabídka možnosti, jak smysluplně trávit volný čas a pomoci hledat zdravý vztah k sobě samým. Nezapomínáme ani na snahu o včasné zachycení případných problematických jevů a uvědomujeme si naši nezastupitelnou roli při jejich odhalování. Díky síti ověřených spolupracovníků se snažíme poskytnout žákům co nejvíce informací o  problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně k jejich věku formou besed nebo přednášek  a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni.

Patologickým jevem (souvisejícím se školním prostředím) je záškoláctví, agrese a šikana. Pokud by rodiče měli podezření na podobný problém u svého dítěte – našeho žáka, prosíme o co nejvčasnější spojení se školou. Kontaktovat je možné přímo školního metodika prevence či osobně navštívit školu v době konzultačních hodin nebo kdykoliv dle domluvy.

 

Preventivní program 2022/2023

Směrnice k prevenci rizikového chování

Nahoru