Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Vážení návštěvníci,

jsem velmi ráda, že vás mohu přivítat na nových webových stránkách školy. Věřím, že modernizovaný web bude pro vás přehlednější, bude odpovídat vašim očekáváním a bude nadále přispívat k otevřené komunikaci mezi školou, rodiči, žáky i ostatní veřejností.

V průběhu uplynulých měsíců došlo k technickým vylepšením ve škole. Všechny prostory školy jsou vybaveny spolehlivým wifi připojením, počítače ve všech třídách jsou připojeny k internetu a třídy jsou vybaveny buď interaktivními tabulemi nebo interaktivními dataprojektory. Snažíme se, abychom prostřednictvím všech dostupných možností probouzeli v žácích touhu po vzdělání.

Žáci si také mohou vybrat ze široké škály kroužků, ať už se jedná o kroužky počítačové, sportovní, taneční, technické či „vědecké“. Máme vytvořeny všechny předpoklady pro další úspěšný školní rok a věříme, že se nám společně podaří vytvořit další zajímavý příběh tohoto školního roku, který opět na začátku příštího úhledně zabalíme do další ročenky školy.

Přeji proto škole mnoho zvídavých žáků, mnoho nadšených pedagogů a vám všem klidné všední i sváteční dny.

Mgr. Alena Hradílková, ředitelka školy

logolink

Nahoru