Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

3. února 2020 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie "C" a "D". Soutěže se zúčastnilo 10 žáků  (9 z druhého stupně a 1 žák z prvního stupně - David Vojč z 5. A). Žáky čekala nejprve testová část, poté poznávání rostlin a živočichů. V kategorii mladších žáků (6., 7. třída) dopadly moc pěkně výsledky. Na 1. místě se umístila Patricie Labuťová ze 7. B (75,6% úspěšnost), 2. místo Barbora Tučková ze 7. A (73% úspěšnost),  3. místo Alenka Nguyenová ze 7. A (69% úspěšnost). Velká pochvala patří Davidu Vojčovi z 5. A (53% úspěšnost), který si přišel biologickou olympiádu zatím jenom zkusit, ale s pěkným výsledkem.

V kategorii starších žáků (8., 9. třída) se na 1. místě umístil Vojtěch Mašín z 8. A (55% úspěšnost), 2. místo Filip Jedlička z 9. A, 3. místo Martin Seifert z 9. A.

Podle výsledkové listiny by se do okresního kola dostali 4 žáci - Patricie Labuťová (7. B), Barbora Tučková (7. A), Alenka Nguyenová (7. A) a Denis Janele (7. B).

Všem zúčastněným žákům gratulujeme, všem postupujícím držíme pěsti a úplně všem přejeme hodně nezapomenutelných zážitků v přírodopvědné oblasti.

 

27. ledna 2020 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 20 žáků druhého stupně. Vítězi jednotlivých kategorií jsou Dominik Bažant ze 6. A, Jakub Macek ze 7. B a Jakub Kábrt z 8. B. Kompletní výsledková listina viz níže.

Okresní kolo soutěže proběhne tradičně na naší škole 26. února 2020. Všem soutěžícím ve školním kole děkujeme za účast, gratulujeme úspěšným řešitelům, a postupujícím přejeme v okresním kole mnoho štěstí.

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se žáci 5. – 7. ročníků zúčastnili školního kola matematické soutěže – Pythagoriády. Úlohy, které žáci řešili, se tradičně skládaly z příkladů vycházejících z praktického života a byly zaměřené hlavně na logické myšlení jednotlivých soutěžících. V kategorii pro 5. ročník první tři místa obsadili Magdalena Bakešová z 5. B, Tomáš Hrnčíř z 5. B a Alena Čížková z 5. A. V kategorii pro 6. ročník dosáhli nejlepšího výsledku Jan Verner z 6. A, Anna Čejková z 6. B a Lenka Beránková z 6. A. V kategorii pro 7. ročník pak byli nejlepší řešitelé Patrici Labuťová ze 7. B, Barbora Slezáková ze 7. A, Barbora Tučková ze 7. A a Denis Janele ze 7. B. Celkem bylo napříč kategoriemi šest úspěšných řešitelů, kteří budou reprezentovat naši školu v okresním kole Pythagoriády.

Školní kolo biologické olympiády se blíží!

Využili jsme nabídky Muzea východních Čech v HK a se zájemci vyrazili na sobotní seminář pod názvem "Těžký život ve vodě". 25. 1. 2020 žáky čekala další pětihodinová "nalejvárna" vědomostí, tentokrát pouze ze zoologické oblasti. Semináře se zúčastnili žáci 7. ročníku - Bára Tučková, Bára Slezáková, Alenka N., Kuba Macek a Denis Janele. Řadu doplnil i jeden žák z 5. A - David Vojč.

Dne 13. ledna se na naší škole konalo školní kolo anglické konverzační soutěže.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 3. B (8,92 kg), na druhém místě 4. A (8,00 kg), na třetím místě 1. A (7,88 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 3. A (1,75 kg), 2. třída 3. B (1,05 kg), 3. třída 4. A (0,97 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 7. A (4,95 kg), na druhém místě 9. A (4,87 kg), na třetím místě 6. B (4,55 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 9. A (1,11 kg), 2. třída 7. B (0,58 kg), 3. třída 7. A (0,55 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 7. A.

 

Sběr pomerančové kůry proběhne ve čtvrtek 16. ledna v době 7:00 - 7:50 hod. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

Na pondělní návrat do školy po vánočních prázdninách se obvykle děti moc netěší. Naši páťáci vstávali ale mnohem ochotněji, když si uvědomili, jaký den je čeká. Od listopadu jsme se při hodinách přírodovědy toulili po vesmíru a poznávali naši sluneční soustavu. Tento projekt jsme v planetáriu a na hvězdárně velmi příjemně zakončili. Děkujeme za krásný den. 5.A a 5.B

 

 

Ples 2020

Děkujeme za spolupráci a podporu, přejeme klidné svátky a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a pozitivní energie.

Za všechny zaměstnance školy  Mgr. Alena Hradílková

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás upozornit na změny  v cenách obědů od ledna 2020. Ceny pro žáky v jednotlivých kategoriích jsou následující: 7 - 10 let   24 Kč, 11 - 14 let   26 Kč, nad 15 let  28 Kč. Pokud obědy platíte trvalým příkazem,  doporučujeme překontrolovat a případně navýšit zasílanou částku. 

Cena obědů pro cizí strávníky je 67 Kč. 

Ačkoliv kurzy anglického jazyka pro seniory jsou stále v plném proudu, v pátek 13. 12. jsme měli možnost ocenit absolventy podzimních kurzů Internet pro seniory. Kurzy absolvovalo celkem 117 seniorů z Hradce Králové, ale i blízkého okolí. S většinou z nich jsme měli možnost se setkat na předávání certifikátů, kterého se zhostila 1. náměstkyně primátora Ing. Monika Štayrová. Vzácnou návštěvou byla i Mgr. Radka Vladyková, která je výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí České republiky. Součástí programu byl sborový a sólový zpěv žáků naší školy, na který navázali členové populárního pěveckého oddělení ze ZUŠ Habrmanova. Na závěr samozřejmě nechybělo občerstvení pro všechny účastníky.

V průběhu víkendu 14. a 15. prosince proběhl v Brně první Česko – Slovenský florbalový turnaj, pořádaný organizací Kroužky. Turnaje se zúčastnilo celkem přes 500 dětí z 8 měst v různých věkových kategoriích. V nejstarší kategorii 7. – 9. tříd reprezentovali naši školu:

Dne 13. 12. navštívila třída 4. B dětské dopravní hřiště ve Třebši. Žáci se věnovali pravidlům silničního provozu pod vedením lektorky prevence kriminality z městské policie v Hradci Králové. Teoreticky se tak připravovali na jarní jízdy na kolech na zdejším dopravním hřišti. 

V adventním čase s pěkným datem 12. 12. odjeli žáci 4. tříd na prohlídku zámku Loučeň. V každé zámecké komnatě byl jiným způsobem vyzdoben vánoční stromeček, někde i obrovitý strom. Na začátku prohlídky čekal na děti tradiční stromek s papírovými nebo skleněnými ozdobami a lojovými svíčkami. Nechybělo povídání o vánočních zvycích. Věděli jste například, že se podávalo 12 druhů jídel včetně nadívaných šneků? Nebo že vánočka nám připomíná povijan Ježíška a třásně na stromku jeho vlasy? V dalších místnostech byl nazdoben stromeček podmořský, myslivecký, africký, cestovatelský, ošperkovaný, levandulový, smajlíkový, a dokonce sametový s klíči připomínající 30. výročí sametové revoluce. Děti si užily předvánoční atmosféru a něco nového se dozvěděly.

Trochu netradiční vánoční prohlídku zažili šesťáci ve čtvrtek 12. prosince 2019 při exkurzi do Technického muzea v Brně. V Uličce řemesel se přenesli na počátek 20. století, dozvěděli se význam řady vánočních zvyků včetně stavění stromů republiky a mohli posedět i v hospůdce s orchestrionem. Ve druhé části na ně čekala výtvarně - technická dílna. Za použití barevné vlny, polystyrénových kuželů, knoflíků a vánočních ozdob si vyrobili malé přenosné vánoční stromečky. Na závěr zbyl čas i na individuální prohlídku stálých expozic (dopravní hala, technická herna) i aktuálních výstav muzea (např. železná opona nebo historie českého potápění).

Nahoru