Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Hotel Pod Zvičinou se již poněkolikáté stal zázemím adaptačního kurzu žáků 6. ročníků naší školy. Důvodem je krásné okolní prostředí, umění pana kuchaře a možnosti aktivního vyžití. V pátek sice končíme náš pobyt, ale chceme se s vámi ještě podělit o dnešní zážitky. Kromě aktivit tužících kolektiv stíháme i sběr hub, sportovní aktivity a procházky po blízkém okolí. Věříme, že zkušenosti ze společných prožitků využijeme v osobním i školním životě.

V souvislosti s přípravou nové Koncepce prevence kriminality v Hradci Králové na období 2020-2024 se na vás obracíme s prosbou.  Město tímto dokumentem schváleným volenými orgány deklaruje, že považuje funkční systém prevence kriminality za důležitou oblast, díky které je možno prostřednictvím cílených opatření dosáhnout snížení trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů města.

Dokument je zpracováván na čtyřleté období pravidelně od roku 2012. Jeho součástí je bezpečnostní analýza a na ni navazuje stanovení priorit, konkrétních cílů a opatření, která se budou naplňovat. Na konkrétní rok je připravován akční plán, ve kterém je podrobně rozpracováno, které aktivity a jakým způsobem budou realizovány.

Podkladem pro zpracování bezpečnostní analýzy budou data získaná prostřednictvím DOTAZNÍKU:

https://www.hradeckralove.org/pocit-bezpeci-v-hradce-kralove-dotaznik/d-70121/p1=27427. Tento odkaz je funkční v období od 16.09.-16. 10. 2019.

Prosíme Vás, abyste se dotazníkového šetření zúčastnili. Dotazník mohou samozřejmě vyplnit i žáci školy, zaměstnanci školy či kdokoli z vašeho okolí.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 495 707 329 nebo 495 707 339.

Děkujeme. 
Alena Hradílková

Z deníčků: Dnes jsme šli do cukrárny v Bílé Třemešné, byl tam moc krásný most..... Šli jsme hodně dlouhým lesem a viděli jsme krávy a bylo jich tam hodně..... Dnešek byl hezký, ale nejlepší bylo, jak jsme běhali a hledali obrázky v lese..... Dělali jsme domečky z mechu, klacíků, šišek a z kůry..... Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli volejbal..... Běhali jsme závody a byli jsme se kouknout na oslíky a jiná zvířátka..... Dnes jsme měli kuřecí plátek, hranolky a zeleninový salát.....

P. S.: Stále dobře vaří, pořád si přidáváme. A hodně!

Třídy 3. A a 3. B s doprovodem

Po příjezdu na hotel a vybouření přebytečné energie získané v autobuse jsme se ubytovali dle libosti na dvou až pětilůžkových pokojích. Tradičně nás přivítalo příjemné prostředí Hotelu pod Zvičinou včetně milého a vstřícného personálu. Ačkoli nebylo zrovna slunečné počasí, zvládli jsme procházku po okolí hotelu, absolvovali jsme naučnou stezku, soutěžili jsme ve družstvech, psali si deníček a zbyl i čas na volnou zábavu. 
 
P. S.: Vaří nám tu dobře, chodíme si přidávat. 

V pátek 13.9. proběhla na SŠ a SOU Vocelova akce Den pro Vás, kde si žáci základních škol vyzkoušeli jednotlivé úkoly a disciplíny, jakoby byli studenti této školy. Naši školu reprezentovali žáci devátých ročníků Patrik Čeřovský, Filip Jedlička, Roman Stoklásek a Marek Vodička za třídu 9.A, a Adam Jakubský, Roman Janouch, Viktor Fleischer a Tomáš Marek za třídu 9.B. Soutěžili v těchto disciplínách: Policejní kontrola!, A co dřevo?, Kutil Tom, Mozaika, Malé STK, Trubka intalatérská, A přece svítí! a Formule 1. Přesto, že se ani jeden náš tým neumístil na stupni vítězů, v celkovém pořadí získala naše škola krásné 4. místo ze 13ti zúčastněných základních škol z Královéhradeckého kraje. Tímto zmíněným žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                          Ivana Panochová a Tomáš Mlejnek 

Dojili jste někdy krávu? Naši páťáci si dnes mohli tuto dovednost vyzkoušet. Tato aktivita (a mnoho dalších) na ně čekala na parkovišti u Flošny. Dožínky jsou zase tady. Pro žáky byla navíc nově připravena stanovistě s úkoly. Pokud je splní, dostanou se do slosování o hezké ceny. Tak jim držme pěsti! Pokud jste vy dnes akci nestihli, můžete to napravit ještě zítra.

5.A a 5. B

Informace ke kroužku naleznete zde. 

Vážení rodiče,

naše škola se připojila k výzvě Pěšky do školy, která u nás ve škole proběhne v termínu 16. - 30. 9. 2019. Pomozte nám vytvořit pro vaše děti bezpečné, zdravé a příjemné prostředí před školou a zkuste nechat auto doma. Chápeme, že mnohé z vás je z různých důvodů cesta autem nezbytná. Zkuste tedy alespoň zaparkovat auto 5 až 10 minut od školy a nechte vaše dítě dokončit cestu pěšky, nebo jej doprovoďte. 

Vyzýváme všechny děti, aby přišly do školy pěšky, přijely na koloběžce nebo na kole. Děti, které cestují zdaleka, mohou samozřejmě použít veřejnou dopravu. Pokud chcete myšlenku akce podpořit nebo si užít ranní procházku se svým dítětem, registrujte se do rodičovské výzvy na www.peskydoskoly.cz

 

Vážení rodiče,

první letošní sběr papíru se uskuteční nově pouze v jednom dni, a to v úterý 10. září v době od 16 do 17 hodin.  V této době bude přistaven kontejner. Pokud byste nutně potřebovali využít ranní hodinu, pak je nutno sběr přivézt pouze v úterý a s lístečkem se jménem jej ponechat venku u zdi školy. Toto krátkodobé přistavení kontejneru je dáno povinným vytížením svozových firem. Děkujeme za pochopení. 

Přehled základních informací pro  následující školní rok 2019/2020 najdete zde. 

Vážení rodiče,

dovolte nám vás informovat, že s novým rokem dochází ke změně ve vedení žákovských knížek. Pro žáky prvního stupně se zásadně nic nezmění, i nadále budou mít papírovou žákovskou knížku, ale rodiče navíc dostanou přístup do elektronické verze žákovské knížky, která ulehčí komunikaci mezi školou a rodiči.

Na druhém stupni budou mít přístup do elektronické žákovské knížky žáci i rodiče a bude plně nahrazovat papírovou verzi. V prvních dnech školy dostanou přístupové údaje žáci druhého stupně a rodičům budou předány osobně třídními učiteli na rodičovských schůzkách, které se uskuteční v úterý 10. 9. od 16:30. V rámci třídních schůzek proběhne i ukázka práce s elektronickou žákovskou knížkou, která bude prostředkem pro sledování známek, komunikaci mezi rodiči a školou, informování o školních akcích i omlouvání absence.                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Alena Hradílková

Čtvrteční odpoledne bylo tak trochu jiné. Sešli jsme se s rodiči a učiteli ve školní jídelně, abychom se rozloučili s deváťáky a zároveň pasovali páťáky na žáky 2. stupně.
Žáci 5. tříd si připravili kulturní program, prezentaci z jejich života na 1. stupni a poděkovali svým učitelkám za vše, co se za 5 let naučili. Pak došlo na pasování. Tohoto úkolu se zhostili dva žáci a dvě žákyně z 9. A a 9. B.
Poté nastoupili deváťáci se svým programem. Měli připravená slova díků, květiny a dárky pro učitele, kteří je učili od 1. do 9. třídy. Jejich prezentace zapůsobila na přítomné rodiče, učitele i spolužáky.
Nakonec paní ředitelka popřála všem vycházejícím žákům hodně studijních úspěchů na svých vybraných středních školách a páťákům hodně štěstí na 2. stupni.
Mgr. Zuzana Rychnovská

Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení:

Celkový počet žáků školy

gymnázia

SOŠ s maturitou

SOU s maturitou

OU se závěrečnou

zkouškou

Žáci přijatí na SŠ celkem

víceletá

ostatní

celkem

 

13

8

21

22

1

9

53

Úspěšnost v nižších ročnících

7. ročník - Gymnázia

Uchazečů:   21      Přijato:  10      Chlapců:  4     Dívek:  6                                             

Úspěšnost –  47, 6  %

5. ročník – Gymnázia

Uchazečů:  8            Přijato:  3       Chlapců:  1      Dívek:  2

Úspěšnost –  37, 5 %

Naše škola se v letošním školním roce již potřetí zapojila do celostátní sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Český den proti rakovině, jejíž 23. ročník se uskutečnil ve středu 15. května. I přes nepříznivé počasí jsme opět prodali všech 250 kytiček a vybrali jsme 5 622 Kč.

A K ČEMU POSLOUŽÍ VÝNOS SBÍRKY? Získané finance za prodej kytiček, za zaslané DMS a peněžité dary slouží k financování tří základních dlouhodobých programů Ligy proti rakovině Praha:

- Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života

- Podpora kvality života onkologických pacientů

- Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

 

Informace za uplynulý školní rok a přehled základních informací pro rok následující 2019/2020 najdete zde. 

Služby ve škole budou každé pondělí s výjimkou 15. 7. v době od 9:00 do 11:00 hodin. V tomto čase si lze také vyzvednout vysvědčení.

V úplném závěru školního roku se sešlo 13 nejlepších písařů školy převážně ze 6. a 7. tříd, aby si vyzkoušeli pro ně novou tzv. talentovou soutěž. Ta spočívá v tom, že v danou hodinu soutěží žáci přihlášených škol ve 30 minutovém psaní - začínají jednotlivými písmenky, pokračují slovy a slovními spojeními tak, jak jsou zvyklí při výuce v programu ZAV. Vítězem se stává ten, který v daném časovém limitu splní nejvíce cvičení, přičemž však cvičení se nabízejí každému žákovi individuálně podle toho, jak ovládá klávesnici. Nejlepší z nich Jan Kazda napsal 84 cvičení, na druhém místě Anna Macková 75 cvičení, na třetím místě byl Tomáš Konečný se 74 cvičeními. Vojta Procházka napsal 72 cvičení, Natálie Brožová 71 cvičení. Jen pro zajímavost, žáci si v poslední hodině v rámci tréninku vyzkoušeli i psaní tzv. minutovek, v nichž trénují rychlost. A nejlepší z nich, Jan Kazda, dosáhl úctyhodných 180 čistých úhozů za minutu! Představíme-li si, že na složení státní zkoušky je kromě úpravy písemností i nutno opsat text minimální rychlostí 200 čistých úhozů za minutu, je jeho výkon více než obdivuhodný. Gratulujeme všem zúčastněným žákům.

Nahoru