Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

se uskuteční v úterý 10. ledna 2023 v době od 16 do 18 hodin. Pro tentokrát jsme od objednávkového systému upustili.  Pokud budete potřebovat individuální konzultaci, můžete využít konzultačních hodin učitelů, případně se domluvit s vyučujícím na on-line konzultaci. První a druhé třídy budou mít třídní schůzku od 16:30 hodin, pro rodiče vycházející žáků je určena třídní schůzka v učebně fyziky od 16 hodin. 

11. ledna 2023 opět zahajuje svoji činnost klub předškoláka Sluníčko. Budeme se s dětmi setkávat vždy ve středu od 15:30 do 16:30 hodin. Těšíme se na Vás!

Klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce přejí všichni zaměstnanci školy. 

 

Představujeme vám úspěšné řešitele školního kola 72. ročníku Matematické olympiády – Lucii Hrnčířovou z 5. A a Josefa Burku z 5. B. Oba sami ve svém volném čase úspěšně vyřešili několik obtížných matematických úkolů. Ve středu 21. 12. 2022 jsme se sešli, abychom společně rozlouskli zbytek úloh.  Věříme, že v dalším ročníku mají oba šanci na postup i do vyšších kol. Blahopřejeme, odměny získali zcela zaslouženě.

Naši sedmáci si v posledních hodinách pracovních činností vyzkoušeli, jak je náročné péct cukroví. Jejich úkolem bylo připravit těsto na perníčky a následně je nejen upéct, ale i ozdobit. Někteří žáci vše stihli v daném čase, jiní si museli své perníčky vzít a ozdobit až doma. I přesto jsme se naladili na vánoční atmosféru a provoněli školu až do nejvyšších pater.

Dnes 20. prosince ukončila třída 5. B svůj měsíc trvající vesmírný projekt. Žáci pozvali na procházku sluneční soustavou své mladší spolužáky. Jako asistenti NASA provedli celou naší sluneční soustavou prvňáky, druháky, třeťáky i čtvrťáky. Ukázali se jako praví profesionálové, malí spolužáci byli nadšení. Za odměnu si pak každý účastník odnesl pracovní listy a vesmírné hvězdičkové perníčky. Planety si můžete prohlédnout od dnešního dne po celé vánoční svátky ve vestibulu školy (vstup pro 2. stupeň).

Za pomoc s organizací dnešního letu děkujeme paním asistentkám S. Vojčové a V. Václavíčkové.

Těšíme se na další krásné setkávání při našich projektech.

Víte, kdy a kde se objevily první peníze? Jaká měna je nejpoužívanější na světě? Co to jsou bankocetle? Nejen na tyto otázky znají odpovědi mnozí šesťáci, kteří se od 7. listopadu do 5. prosince zapojili do soutěže Filipův pohár, jejímž cílem bylo prohloubit finanční gramotnost právě u žáků šestých ročníků.

Soutěžící pracovali v aplikaci ČSOB Filip – Poznej svět financí. V rámci této aplikace samostatně studovali jednotlivé lekce a následně vyplňovali testy, přičemž za správné odpovědi získávali zlaťáky. Soutěž taktéž ověřovala vytrvalost účastníků, jelikož mohli každý den sbírat bonusové zlaťáky za otázky dne. Právě bonusové otázky nakonec rozhodly o konečném pořadí účastníků naší školy. Na bronzové příčce se umístila Ema Halvová z 6. B, stříbrnou pozici obsadil Radim Pitaš taktéž z 6. B a na zlaté příčce se umístil Adam Sychra z 6. A.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili. Zároveň pevně věříme, že účast byla pro všechny žáky nejen přínosná, ale i trochu zábavná.

Michaela Zlatová, Mgr. Kristina Polanská

Ve středu 14. prosince vyjeli žáci 4. tříd na adventní exkurzi na zámek Loučeň. V zámecké zahradě objevili několik labyrintů, ve kterých hledali správnou cestu ven či do středu labyrintu. Správnou atmosféru jim k tomu dodal čerstvě napadaný sníh. Následovala prohlídka zámku s názvem Příběh vánočního stromečku 2022. Tyto prohlídky probíhají od roku 2018, ale každý rok jsou obměňovány. Letos jsou hlavním tématem "Radosti, které přinesla Evropa světu". V každé místnosti čeká na návštěvníky ozdobený vánoční stromek např. secesní, alpský nebo třeba "bondovský". Exkurzi jsme si užili a už netrpělivě čekáme na Vánoce.

Dneškem jsme možná založili novou předvánoční tradici a to spolupráci našich nejmladších s našimi nejstaršími. Žáci prvních tříd se učili od svých nejstarších spolužáků vánoční slovíčka při tvorbě miniprojektu. Vyhotovené práce si každý prvňáček vzal domů, aby si  nově naučenou slovní zásobu mohl i doma připomenout a potěšit se z dobře odvedené práce.
Děkujeme našim deváťákům za vřelý a aktivní přístup.

Mgr. Jana Volfová, Mgr. Alena Machová, Mgr. Kateřina Kvíčerová

V pondělí 12. 12. ráno se sešli žáci 3. tříd, aby mohli vyrazit do výrobny tradičních českých perličkových ozdob Rautis v Poniklé. Cesta byla kvůli počasí dlouhá, ale zdárně jsme ji zvládli. Na místě již bylo sněhu jako v pohádce.

Na prohlídku jsme se rozdělili na 2 skupiny. První si šla vlastnoručně vyrobit ozdobu ve tvaru hvězdy, zatímco druhá část nahlédla do historie a jednotlivých etap výroby přímo pod ruce šikovných zaměstnanců firmy. Příjemně naladění na Vánoce a bohatší o nové poznatky jsme se vrátili do školy.

 

Informují učitelky 3. tříd

Ano, ano, už jenom jedno adventní povídání a zpívání a pak...

Sběr pomerančové a citrónové kůry proběhne ve čtvrtek 15. prosince v době 7:15 - 7:50 hod. Sbíráme kůru z pomerančů a citrónů dobře usušenou. Děkujeme.

V pátek 9. 12. navštívily naše páté třídy Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Měli jsme možnost prohlédnout si obě expozice - původní s dalekohledem a vesmírnými váhami i novější část s výkladem a projekcí. Dopoledne uteklo jako voda, všichni jsme získali nové poznatky a zážitky. Víte, jakou barvu má Slunce? Jak vzniknul Měsíc? Pokud ještě ne, zeptejte se našich páťáků.

Jitka Voleská a Věra Antalová

V tomto týdnu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo deset žáků z  8. a 9. tříd. S náročnými mluvnickými a stylistickými úkoly a slohovou prací Co se mi líbí/nelíbí na listopadu se nejlépe vypořádala Alžběta Reichlová z 9. A. Druhá skončila Katarína Pultarová z 9. B. Obě dívky postupují do okresního kola soutěže. Na třetí příčce se se shodným počtem bodů umístily Nicol Zálabská z 9. A a dvě žákyně 8. B - Natálie Páralová a Gabriela Soukupová. Gratulujeme nejlepším a děkujeme všem za účast a snahu. 

V úterý 6. prosince 2022 se šest zájemců o moderní dějiny utkalo ve školním kole Dějepisné olympiády. Letos to měli o mnoho složitější, protože s tématem ročníku („Rozdělený svět a Československo v něm 1945 - 1992“) se v hodinách dějepisu ještě nesetkali, neboť ho probíráme až ve druhém pololetí devátého ročníku. Proto je potěšující, že hned pět soutěžících bylo zároveň úspěšnými řešiteli. Gratulujeme!

Do okresního kola v lednu 2023 postupuje s jistotou vítěz a podle celkového počtu přihlášených žáků možná i další dva soutěžící.

 

Výstřižek Deo 2022

Sešli jsme se podruhé, abychom si zazpívali koledy a řekli si zase něco o Vánocích. 😊

Nahoru