V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavedla Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 vnitřní oznamovací systém určený zaměstnancům školy a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání. Protiprávní jednání vykazuje a) znaky trestného činu nebo b) přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo d) porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie.

Podrobnosti v příloze.

Nahoru