Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, která dodává školní jídelna při  ZŠ Bezručova. Přehled alergenů najdete zde. Receptury jídel najdete kliknutím na jídelníček zveřejněný na webových stránkách ZŠ Bezručova.

Obědy  pro žáky v první den nemoci  jsou vydávány výhradně do jídlonosičů, a to pouze v době od 11:00 do 11:30 hodin.

Výdej obědů probíhá v době od 11:00 do 13:45 hodin.

Objednávky obědů ve výdejně naší školy

Žák má možnost výběru ze dvou jídel. Automaticky má přihlášenou volbu č. 1. Chce-li si změnit objednávku na druhou volbu, musí tak učinit s třídenním předstihem prostřednictvím čipu u objednávkového terminálu, který je před vstupem do jídelny nebo prostřednictvím internetu.  Každý nový strávník dostává spolu s čipem i heslo pro vstup přes internet.

Odhlášky obědů

Lze provádět opět přes objednávkový box, prostřednictvím internetu nebo telefonicky na čísle 
495 540 536 denně v době 7 – 10:45 hodin (odhlášky na následující den). Na tomto telefonním čísle je i záznamník.
V případě nemoci dítěte lze vyzvednout neodhlášený oběd za níže uvedené ceny první den nemoci.


V dalších dnech si může odebrat stravu také, ale oběd již musí být hrazen v plné výši 
(cena oběda + náklady na provozní a osobní režii, která od 1. 4. 2022 činí 58,- Kč).

V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. Pokud je žák na škole v přírodě, výletě nebo na jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám.

Náležitosti pro platbu na účet školní jídelny

KOMERČNÍ BANKA

číslo účtu:  78-7790300287
kód banky:  0100
variabilní symbol = evidenční číslo, které každý obdrží od vedoucí školní výdejny

Čipy pro výdej stravy

Bezkontaktní čipy v hodnotě 135 Kč si každý žák koupí v kanceláři ŠJ po přihlášení ke stravování.

Ceny obědů od 1. 12. 2022

jsou následující: pro žáky 7 – 10 let - 29  Kč, pro 11 – 14 let - 31 Kč a žák nad 15 let - 33 Kč.

Doporučená minimální vložená částka na 1 měsíc

žák 7 - 10 let  29 Kč na den  580 Kč na 1 měsíc
žák 11 - 14 let  31 Kč na den 620 Kč na 1 měsíc 
žák nad 15 let  33 Kč na den  660 Kč na 1 měsíc 

 

Ceny obědů od 1. 9. 2024 po dobu rekonstrukce ZŠ Bezručova:
pro žáky  6 - 10 let 33 Kč
              11 - 14 let 35 Kč
              od 15 let 37 Kč Případné dotazy, připomínky nebo problémy řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny s paní vedoucí Marcelou Rouskovou.

Vnitřní řád školní výdejny

Pokyny pro nové strávníky

Přihláška ke stravování

Vrácenka obědy

Nahoru