Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Magistrátu města Hradec Králové „Internet pro seniory“. Pořadatel spolupracuje v současnosti se čtyřmi základními školami, na nichž dvakrát ročně (podzim – jaro) probíhá výuka v deseti blocích vždy jednu hodinu týdně. Přihlášení senioři se učí základy práce s PC, vyhledávání na internetu, kancelářskými programy a na ZŠ Bezručova i úpravu digitálních fotografií včetně digitalizace např. diapozitivů a videokazet. Lektory jsou jim žáci druhého stupně jednotlivých škol.

Na ZŠ Jiráskovo náměstí v aule školní jídelny pravidelně probíhá i slavnostní zakončení bloků projektu, spojené s předáváním certifikátů absolventům kurzů, koncertem žáků školy a přizvané ZUŠ a malým občerstvením.

 

Ve školním roce 2023/2024 budou kurzy Internet pro seniory probíhat. Informace budou upřesněny.

 

Nahoru