Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Mgr. Ivana Panochová

tel.: 495 540 531, 725 813 432

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

lichý pátek - dle dohodyŠkola nabízí pravidelné konzultační hodiny kariérového poradce. Kariérový poradce je přítomen osobně ve škole v kabinetu speciálního pedagoga dole u tělocvičny vždy ve středu od 13:45 do 14.30, ve čtvrtek v době od 15:30 do 16:15.

Speciální pedagog vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči sestavuje dle potřeby plány pedagogické podpory, případně navrhuje vyšetření ve školských poradenských zařízeních. Metodicky vede pedagogy, zajišťuje naplňování podpůrných opatření žáků včetně průběžného vyhodnocování navržených opatření. Zabezpečuje předmět speciálně pedagogické péče a poskytuje speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky školy.

Kariérový poradce realizuje s žáky individuální setkání, která vedou k objevování profesní orientace směřující k výběru povolání. Doporučuje vhodné informační zdroje a poradenské subjekty. Komunikuje s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče. Nabízí podporu žákům s potřebou podpůrných opatření a žákům nadaným.

Konzultace lze předem dohodnout telefonicky nebo osobně i mimo rozsah těchto hodin.

Přijímací zkoušky 2023/2024

Nahoru