Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

plakát masopust 2023 1

V 57. ročníku Biologické olympiády jsme se zaměřili na bezlesé prostředí naší republiky. Letošní téma pro kategorii C a D bylo „Bezlesí.“

Školní kolo  proběhlo ve středu 1. 2. 2023 a zúčastnilo se ho 13 žáků 6. až 9. tříd. Soutěžící čekala opět testová a poznávací část.

Výsledky kategorie D (6. a 7. třídy):

1. místo – Adéla Ježková, 7.B – 69,37% úspěšnost (úspěšný řešitel)

2. místo – Laura Stojanová, 7.A – 58,12% úspěšnost (řešitel)

3. místo – Pavel Krejčíř, 6.B – 48,12% úspěšnost (řešitel)

 

Výsledky kategorie C (8. a 9. třídy):

1. místo – Leona Ježková, 9.B – 70,23% úspěšnost (úspěšný řešitel)

2. místo – Šimon Kudrna, 8.B – 64,88% úspěšnost (úspěšný řešitel)

3. místo – Adéla Vítková, 8.B – 50% úspěšnost (řešitel)

 

Gratulujeme!

Čtyřiadvacet zájemců o geografii napříč druhým stupněm se v pondělí 30. ledna 2023 sešlo na školním kole Zeměpisné olympiády. Jako tradičně je čekal nejprve test geografických znalostí, ve druhé části pak procvičení praktických dovedností v práci s Atlasy světa. Nejlepší soutěžící ve všech třech kategoriích se utkají se svými vrstevníky v okresním kole, které proběhne na naší škole ve středu 22. února 2023.

Děkujeme za účast všem soutěžícím a gratulujeme úspěšným řešitelům!

Kompletní výsledky níže.

Pozvánka na web

Jako tvůrci výzdoby pohřebních komor v hrobkách či architekti pyramid si připadali šesťáci při hodinách věnovaných umění starověkého Egypta. Přidali si k tomu výrobu „papyru“ a psaní hieroglyfů, dozvěděli se i o faraonech, egyptských bozích, posvátných zvířatech a složitém procesu mumifikace. Bylo to jejich druhé letošní setkání s celoročním projektem Dějepisné výtvarno.

Co znamenají pojmy surrealismus nebo kubismus? Kde hledali inspiraci umělci mezi dvěma světovými válkami? Kdo to byli Pablo Picasso, Salvador Dalí nebo Bohumil Kubišta? Jak rozložit zobrazovaný předmět na elementární geometrické tvary a pak ho znovu složit do nového neobvyklého obrazu? A může kresba deváťáka alespoň trochu připomínat malby mistrů, jejichž díla zdobí světové galerie a na uměleckých aukcích se prodávají za stovky milionů korun? Odpovědi nejen na tyto otázky hledali a nalezli 😊 na přelomu kalendářního roku žáci 9.A a 9.B v dalším pokračování celoročního mezipředmětového projektu „Dějepisné výtvarno“.

V úterý 10. ledna se k nám přišli podívat kamarádi z naší MŠ Březhrad. Nejprve si předškoláčci prohlédli školu a třídy našich prvňáčků a poté se zapojili do výuky. Nechyběl pracovní list s úkoly a pozvánkou do Klubu předškoláků Sluníčko, který si děti odnášely. Těšíme se na další setkání.

Škola nově nabízí pravidelné konzultační hodiny kariérového poradce. Kariérový poradce bude od 24. 1. 2023 přítomen osobně ve škole v kabinetu speciálního pedagoga dole u tělocvičny vždy v úterý od 15:30 do 16:00. Od čtvrtka 12. 1. 2023 bude také možnost spojit se on-line v době od 16:00 do 17:00. Podrobnosti k on-line připojení najdete v Bakalářích na nástěnce školy.

Ke konci kalendářního roku dne 13. prosince proběhlo v Pardubicích druhé kolo soutěže Mladý chemik. Účastnili se i tři žáci naší školy (Lucie Zachariášová, Jakub Panchártek a Jan Verner), kteří postoupili z prvního kola. Test celkově absolvovalo 420 žáků z více než 10 měst a 5 krajů. Dále pokračovalo pouze 30 nejlepších. Konkurence byla tedy veliká. Nejlépe se umístil Jan Verner, který dosáhl na 102. místo. Všichni tři žáci naší školy se umístili v první polovině výsledkového pole. Všem zúčastněným moc gratulujeme k vynikajícím výsledkům.

se uskuteční v úterý 10. ledna 2023 v době od 16 do 18 hodin. Pro tentokrát jsme od objednávkového systému upustili.  Pokud budete potřebovat individuální konzultaci, můžete využít konzultačních hodin učitelů, případně se domluvit s vyučujícím na on-line konzultaci. První a druhé třídy budou mít třídní schůzku od 16:30 hodin, pro rodiče vycházející žáků je určena třídní schůzka v učebně fyziky od 16 hodin. 

11. ledna 2023 opět zahajuje svoji činnost klub předškoláka Sluníčko. Budeme se s dětmi setkávat vždy ve středu od 15:30 do 16:30 hodin. Těšíme se na Vás!

Klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce přejí všichni zaměstnanci školy. 

 

Představujeme vám úspěšné řešitele školního kola 72. ročníku Matematické olympiády – Lucii Hrnčířovou z 5. A a Josefa Burku z 5. B. Oba sami ve svém volném čase úspěšně vyřešili několik obtížných matematických úkolů. Ve středu 21. 12. 2022 jsme se sešli, abychom společně rozlouskli zbytek úloh.  Věříme, že v dalším ročníku mají oba šanci na postup i do vyšších kol. Blahopřejeme, odměny získali zcela zaslouženě.

Naši sedmáci si v posledních hodinách pracovních činností vyzkoušeli, jak je náročné péct cukroví. Jejich úkolem bylo připravit těsto na perníčky a následně je nejen upéct, ale i ozdobit. Někteří žáci vše stihli v daném čase, jiní si museli své perníčky vzít a ozdobit až doma. I přesto jsme se naladili na vánoční atmosféru a provoněli školu až do nejvyšších pater.

Dnes 20. prosince ukončila třída 5. B svůj měsíc trvající vesmírný projekt. Žáci pozvali na procházku sluneční soustavou své mladší spolužáky. Jako asistenti NASA provedli celou naší sluneční soustavou prvňáky, druháky, třeťáky i čtvrťáky. Ukázali se jako praví profesionálové, malí spolužáci byli nadšení. Za odměnu si pak každý účastník odnesl pracovní listy a vesmírné hvězdičkové perníčky. Planety si můžete prohlédnout od dnešního dne po celé vánoční svátky ve vestibulu školy (vstup pro 2. stupeň).

Za pomoc s organizací dnešního letu děkujeme paním asistentkám S. Vojčové a V. Václavíčkové.

Těšíme se na další krásné setkávání při našich projektech.

Vánoce, Vánoce přicházejí...

Víte, kdy a kde se objevily první peníze? Jaká měna je nejpoužívanější na světě? Co to jsou bankocetle? Nejen na tyto otázky znají odpovědi mnozí šesťáci, kteří se od 7. listopadu do 5. prosince zapojili do soutěže Filipův pohár, jejímž cílem bylo prohloubit finanční gramotnost právě u žáků šestých ročníků.

Soutěžící pracovali v aplikaci ČSOB Filip – Poznej svět financí. V rámci této aplikace samostatně studovali jednotlivé lekce a následně vyplňovali testy, přičemž za správné odpovědi získávali zlaťáky. Soutěž taktéž ověřovala vytrvalost účastníků, jelikož mohli každý den sbírat bonusové zlaťáky za otázky dne. Právě bonusové otázky nakonec rozhodly o konečném pořadí účastníků naší školy. Na bronzové příčce se umístila Ema Halvová z 6. B, stříbrnou pozici obsadil Radim Pitaš taktéž z 6. B a na zlaté příčce se umístil Adam Sychra z 6. A.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili. Zároveň pevně věříme, že účast byla pro všechny žáky nejen přínosná, ale i trochu zábavná.

Michaela Zlatová, Mgr. Kristina Polanská

Nahoru