Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Tajemný ostrov Madagaskar je jedinečným a křehkým místem naší planety. Právem mu byly přiděleny nejrůznější přezdívky - "Laboratoř přírody", "Laboratoř bohů", "Osmý světadíl" nebo "Ostrov přírodního bohatství". Žáci pátých tříd a žáci celého druhého stupně měli možnost tento skvost spatřit skoro na vlastní oči. Na projekci Planeta 3000 chodíme s žáky druhého stupně pravidelně každý rok v září. Tentokrát pod názvem "Madagaskar - příběh pradávné Lemurie". Žáci se přesvědčili, že příroda tohoto ostrova je plná endemických druhů zvířat a rostlin, pozorovali divokou a nespoutanou přírodu i neuvěřitelné kulturní tradice jeho obyvatel - Malgašů. Na závěr mohli žáci položit několik otázek cestovateli Adamu Lelkovi, který nás celým dopoledním programem osobně provázel.

Děkujeme za neuvěřitelné zážitky! 

Za předmětovou komisi Př, Z, EVVO  Mgr. Lenka Roubalová

 

 Madagaskar 1Madagaskar 2 Madagaskar 3

 

Přijmeme správce tělocvičny, pracovní doba čtvrtek  15:00 - 22:30, pátek 15:00 - 21:00, neděle 15:30 - 19:30. Vhodné pro důchodce, práce na dohodu. Více informací podá pí Sedláčková na tel. čísle 495 540 521, 731 465 168 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nástup možný ihned. 

Na adaptační pobyt „třeťáčků“ navázali i žáci 6. ročníku a posílají jeden z mnoha pozdravů: „ Všechny vás zdravíme z Hotelu pod Zvičinou. Dobré jídlo nám vaří, na pokojích jsme spokojení. Na výlety chodíme, po kopcích pak běháme. Všechny vás zdravíme!“ a složili básničku: „Naše třídy rádi máme, spolužákům vždy pomáháme. Ve třídě jsme kamarádi, všichni se tam máme rádi.“

Na své rodiče se těší žáci 6. A i 6.B.

Krásnou a aktivní středu prožili žáci 4.A, 4.B, 5.A a 5.B na Eliščině nábřeží. Policisté, vojáci, záchranáři a hasiči nám ukázali zajímavosti o své práci. Vyzkoušeli jsme si třeba i střílení z airsoftové zbraně. Děkujeme!

Žáci 3. tříd se od 13. do 15. září vydali na adaptační pobyt do Hotelu Pod Zvičinou. Zde poznávali nové spolužáky ve svých třídních kolektivech a nové paní učitelky. Věnovali se hrám v přírodě a turistice, počasí vyšlo na jedničku. Pobyt v krásném prostředí si užili a vracejí se osvěženi pozdně letní přírodou k učení.

je ke stažení zde.

Vážení rodiče,

první třídní schůzky se uskuteční v úterý 7. 9. 2021.  Začátek na I. i II. stupni je v 16:30 hodin. Každý je povinen používat ve vnitřních prostorách respirátor či roušku.  

V souvislosti s třídními schůzkami  upozorňuji také na dodržení aktuálních pravidel pro hromadné akce, které stanovují podmínky pro účast na nich :

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

      • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
      • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (škola testy neposkytuje).

Děkuji za pochopení.     

           

Mgr. Alena Hradílková

ředitelka školy

1. 9. 2021 se uskuteční screeningové testování pro žáky 2. - 9. ročníků
2. 9. 2021 se uskuteční screeningové testování pro žáky 1. ročníku
další screeningové testování proběhne pro všechny ročníky: 6. září a 9. září 2021

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Ve společných prostorách školy nosí žáci i pedagogové ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu (jednorázová roušky, nanorouška, nanošátek, respirátor). Při výuce si roušky žáci sundávají.

Mgr. Alena Hradílková
ředitelka školy

Vážení rodiče,

zde uvádíme přehled a minimální počet sešitů pro začátek školního roku. 

Sešity 1. stupeň                        
  420 511 512 513 520 523 524 540 543 544 644 5110 blok podložka papírová
1. třída x 1 x 1 x x x x x x 1 x x x
2. třída x x 4 2 x 1 x x x x 1 x x x
3. třída x x 4 3 1 4 x x x x 1 1 linkovaný A5, notový sešit  1 x A5
4. třída 1 x x x x 9 5 x x x 1 x nelinkovaný A5 1 x A4 
5. třída 1 x x x x 4 x 1 8 4 1 x Linkovaný A5, nelinkovaný A5 1 x A4, 1 x A5
                             
Sešity 2. stupeň                        
  444 460 465 520 524 540 544 560 644 blok        
6. třída  3 2 x 2 7 4 4 x 1 2        
7. třída  2 2 x 2 5 4 3 x x 2        
8. třída  2 1 1 3 7 4 3 1 x 2        
9. třída  2 x 2 3 7 4 2 1 x 2        
                             

Úřední hodiny ve škole jsou každé pondělí od 9 do 11 hodin. V těchto dnech si lze vyzvednout vysvědčení. Informační zpravodaj včetně přehledu sešitů najdete na našich stránkách v měsíci srpnu.         Přejeme všem žákům příjemné prázdniny a rodičům klidnou dovolenou. Za vedení školy Mgr. Alena Hradílková, ředitelka školy. 

Na školní výlet jsme se moc těšili, hlavně proto, že v loňském školním roce žádné výlety nebyly. Ráno jsme nemohli ani dospat, byli jsme zvědaví, jaké dobrodružství nás čeká.

Nejprve nás autobus dovezl na místo, kde kotvil nádherný parník Arnošt z Pardubic. Nalodili jsme se, pohodlně se usadili a chvíli si užívali plavbu po klidné řece a vyprávění kapitána (nebo to byl plavčík?). Propluli jsme zdymadlem, snědli svačinu a pak hurá do středověku! Vyzkoušeli jsme si některá řemesla, jako třeba ražení mincí nebo výrobu šperků. Také ukázka toho, jak se psalo husím brkem, nás zaujala. Nakonec jsme si ještě smlsli na sice nestředověké, ale zato výborné zmrzlině.

Cestou zpátky jsme se ještě zastavili pod Kunětickou horou, kde jsme mohli obdivovat roztomilá zvířátka a trochu si zařádit na dětském hřišti. 

Výlet byl SUPEEER!!!

Žáci 9.A vyjeli ve čtvrtek 25.6.2021 na školní výlet do Chlumce nad Cidlinou, aby si v zábavním parku Fajnpark připomněli dětská léta a ještě si „naposledy“ užili dětské zábavy. Mládež si krom jiného zaskákala na všemožných trampolínách, zajezdila různými autíčky, prošla Bosovem či zabojovala v bubble koulích. Všichni si výlet příjemně a s humorem užili.

Mgr. Michaela Staffová

Do školní družiny na školní rok 2021/2022 byli přijati téměř všichni žáci, kterým rodiče vyplnili a odevzdali zápisní lístek. Rodiče nepřijatých žáků byli vyrozuměni telefonicky nebo osobně. Kapacita školní družiny je již nyní zcela naplněna.

 

Školní výlet 7. A, 7. B s environmentálním programem v klášteře Broumov 

Genius loci

Genius loci v klášteře Broumov. Úžasnou atmosféru v broumovském klášteře a broumovských skalních stěnách si užila třída 7. A a 7. B ve dnech 23. – 24. 6. 2021. Školní výlet byl zaměřen na vzdělávací program Krajinou děsnou v širé pustině -  13 km terénní výprava do broumovských stěn, s cílem poznat zdejší faunu a flóru, geologickou minulost tohoto krásného místa.

Nejvíce z celého výletu se mi líbila túra, tu jsem si opravdu hodně užila. Byl to pro mě jedinečný, dobrodružný a úplně nový zážitek.“ (T. Šlechtová, 7. B)

„Zábavné aktivity byly na výletě do skal – nejvíc mě bavil odchyt bezobratlých živočichů.“ (L. Stojan, 7. A)

„Velice mě bavily různé úkoly (poznávání stromu poslepu, míchání vonných drinků podle lesní vůně).“ (N. Zálabská, 7. A)

Druhý den byl pro žáky připraven vzdělávací program Knihtisk (písmo ve skriptoriu a tisk na lisu) a poté prohlídka kláštera.

„Nejvíce se mi líbila prohlídka kláštera. Pan průvodce nám ukázal kostel, jídelnu i knihovnu, přitom nám vyprávěl o historii kláštera.“ (L. Beránková, 7. A)

„Nejvíce se mi líbilo psaní středověkých písmen a prohlídka kláštera. Zaujala mne knihovna.“ (D. Klimt, 7. A)

„Měli jsme moc pěkné ubytování v mnišských celách. Dozvěděla jsem se, jak se ve středověku tiskly a opisovaly knihy.“ (A. Reichlová, 7. A)

Školní výlet jsme si všichni moc užili, na bohatý program nezapomeneme, na specifickou atmosféru kláštera a jeho okolí budeme rádi vzpomínat!

V pátek 25. června 2021 byli šesťáci Na Větvi. Tento název nese lanový park a 3D bludiště v blízkosti hradeckého lesního hřbitova, kam obě šesté třídy vyrazily na svůj letošní školní výlet. Rozmarné deštivé počasí naštěstí umožnilo nejen dostatek řádění na členitých lanových prolézačkách a dechberoucí sjezdy tobogánem, ale i krátkou pěší výpravu od Zděné boudy kolem rybníku Češík k pastvině divokých koní v Přírodní památce Na Plachtě.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se žáci 8. roč. vypravili na zkušenou do gladiátorské arény u Stříbrného rybníka v Hradci Králové. Cílem bylo vytáhnout žáky z jejich komfortní zóny a rozhýbat je, protože covidový lockdown se podepsal na jejich fyzické zdatnosti. Tento cíl byl bezpochyby splněn. Žáci pomocí svých schopností a dovedností překonali mnoho překážek a v malém závodě si vyzkoušeli, jaké to je být moderním gladiátorem. Každý si našel něco jiného, někteří nechtěli slézt z kruhů, jiní by se ochotně znovu vydali do vody a bláta. U některých žáků zcela jistě proběhl kompletní pohybový restart, sáhli si na dno svých sil, ale nakonec na sebe mohli být právem hrdí. Vítězi závodu se stali Johan Klemperer z 8. A a Natálie Škardová z 8. B.

Mgr. Tomáš Mlejnek, Mgr. Jana Šebestová, Mgr. Kristina Polanská

Dne 24. června se vypravili žáci 5. A a 5. B na školní výlet do Liberce. Jejich cílem bylo vědecko-zábavní centrum iQLANDIA, kde si měli možnost prohlédnout různé expozice např. Člověk, Smysly, Živly a vyzkoušet si spoustu zajímavých pokusů na vlastní kůži. Součástí návštěvy byl i poutavý program v planetáriu o sluneční soustavě.

Nahoru