Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Víte, že

 • jsme  vyhlásili Stop klávesnicové negramotnosti a zahájili výuku prostřednictvím individuálního programu pro všechny žáky i zájemce z řad učitelů?
 •  každý žák naší školy  od 4. třídy a  povinně v 6., 7.  a 9. třídě má možnost a všechny podmínky k tomu, aby se naučil psát všemi deseti?
 • zautomatizované psaní hmatovou metodou bez hledání písmen na klávesnici žákům pomáhá nejen při výuce informatiky, při grafickém zpracování textů, ale i při výuce všech ostatních předmětů,  a je pro každého cennou devízou při vstupu na střední školu?
 • je otevřen kroužek pro žáky 4. – 9. tříd, v němž mohou klávesnici bez problémů „pokořit“ také?
 • všichni žáci naší školy absolvují programovanou výuku ZAV, v níž každý postupuje svým individuálním tempem?
 • při absolvování 200 cvičení jsou žáci schopni psát 78,6 % plochy české klávesnice, po 400 cvičeních 99,2 %? Po projití 700 cvičení se přímo při hodinách mohou účastnit celostátních internetových soutěží. Ve výuce je možno pokračovat po několik let, rovněž je možné doplnit ji domácí on-line výukou.
 • zvládnout 600 - 800 cvičení je možné již během prvního roku výuky (při jednohodinové dotaci týdně)
 • na stránkách www.zav.cz  najdete všechny informace o výuce a později i informaci o svém vlastním pořadí v celorepublikovém měřítku?
 • v případě zájmu ze strany veřejnosti jsme schopni nabídnout dvouměsíční kurz v ovládnutí klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou v odpoledních či podvečerních hodinách?
 • se naše škola stala školícím střediskem pro učitele v oblasti Programované výuky a při této příležitosti jsme uspořádali talentovou soutěž jako celoškolní soutěž pro žáky?
 • každoročně pořádáme regionální soutěž Hradecký víceboj?
Nahoru