Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY OD 14. 10. 2020

(na základě usnesení vlády české republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření)

1. Přechod na distanční výuku

Ode dne 14. 10. 2020 přechází celá naše škola na distanční výuku. 

2. Volno v týdnu  od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Celý týden zůstávají žáci doma (nařízené volno ministra školství, státní svátek, podzimní prázdniny). V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka. Jelikož je zamezen vstup žáků do školy.

3. Zajištění stravování 

Všichni žáci mají na uvedené období odhlášenou stravu! Další informace budou upřesněny.

4. Ošetřovné 

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na ošetřovné vzniká po dobu distanční výuky, tzn. od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 (nevzniká na dny volna, ředitelského volna či státního svátku). Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let (včetně) věku dítěte. 

Ošetřovné si zajišťují rodiče sami na webu MPSV a nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Základní informace pro zaměstnance naleznete na webu MPSV.

 

S platností od pondělí 12. 10. 2020 do odvolání je uzavřena školní tělocvična i pro odpolední aktivity, tzv. "pronájmy".

Od pondělí 12. října se mění docházka do školy pro žáky 2. stupně, do budovy školy bude docházet vždy polovina žáků dle tříd, ostatní třídy budou vyučovány distančně.

Pro příští týden budou mít prezenční výuku 6. a 7. třídy, distanční výuku 8. a 9. třídy. Další týden se třídy vymění.

Obědy mají na celý příští týden centrálně odhlášené 8. a 9. třídy. Pokud budou žáci oběd chtít, musí se telefonicky objednat u pí Rouskové ráno do 11:00. Obědvat potom musí žáci ve škole, do jídlonosičů se obědy nevydávají. Na oběd budou chodit každý den podle stejného rozpisu, jako kdyby byli přítomni ve škole.
Prosím, sledujte průběžně webové stránky školy a informace v systému Bakalář.


Jitka Sálová  
zástupce ředitele

se koná ve středu 14. a 21. října 2020 od 7 hodin do 7:50 hodin. Pokud budete mít možnost, odevzdávejte plody už zvážené. Děkujeme. 

Kdo měl holiny vyhrál :-)

Nezmokli jsme, boty trošku promáčené, špinavé, zablácené, ale zážitků z dnešního dne nespočetně!

I žáci 7. A se účastnili terénní výpravy na známou lokalitu Na Plachtě. Ve středu 30. 9. 2020 si užili bohaté dopoledne nejenom na lovecké úspěchy.

"Bavil mne výlov živočichů." (David) "Zaujalo mne, že v jedné tůňce je tolik živočichů." (Andrea) "Lovení se mi moc líbilo a také labutě." (Bára) "Dozvěděl jsem se, že žabí ocas neupadne, ale zaroste." (Dominik) "Znakoplavka plave na zádech, znehybní kořist a ulovený čolek byl moc pěkný." (Vašek) "Jehlanka válcovitá žere kořist za živa." (Vojta)

Choďte do přírody, je tam krásně!

Plachta 7. A        Plachta 7. A 2

Plachta 7. A 3         Plachta 7. A 4

Plachta 7. A 5

Po domluvě se zřizovatelem se zapojujeme do testování 6. tříd (za odložené testování 5. tříd, které se kvůli mimořádné situaci nemohlo zrealizovat v jarních měsících), které proběhne v termínu  od 4. října. Žáci budou testování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Součástí je i dotazník pro žáky a rodiče. Dotazníky reflektují aktuální situaci, aby informace z nich byly pro školu více využitelné. Jejich vyplnění zabere maximálně 10 minut. Získáme tak srovnání s ostatními školami a cennou zpětnou vazbu. Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

Ve dnech 26.10. a 27. 10. 2020 je ředitelské volno. Žáci budou mít volno celý týden, neboť na volno navazuje státní svátek ve středu 28. 10. a pak podzimní prázdniny (29. 10. a 30. 10.)

Cesky den proti rakovine 2020

 V přírodě ..., na čerstvém vzduchu..., lovíme..., určujeme, poznáváme, dýcháme bez roušek :-)

Prima den v terénu přírodní památky Na Plachtě si užila třída 7. B ve středu 23. 9. 2020. Celé dopoledne nám přálo pěkné počasí, byl krásný den a my jsme se pod vedením zoologa pana Hotového vydali do oblasti tůni, kde jsou tato malá jezírka domovem mnoha rostlin a živočichů. Žákům se podařilo vylovit zajímavé "kousky". Larvy čolků, nymfy vážek, nymfy jepic, vodní brouky, vodní plže a mlže a další z bezobratlých. Kdo měl štěstí, ulovil i žabku, 5měsíčního skokana zeleného. Den byl opravdu bohatý na lovecké zážitky, ale hlavně na informace a zajímavosti z této chráněné lokality.

Děkujeme panu lektorovi, že jsme mohli lovit v této nádherné lokalitě!

IMG 20200923 091840 400                        IMG 20200923 093231 400IMG 20200923 094232 400                        IMG 20200923 094117 400IMG 20200923 094355 400           IMG 20200923 094945 400             IMG 20200923 095650 400

bude probíhat normálně dle rozvrhu. Ředitelské volno nedáváme. 

Upozorňuji, že od pátku 18. 9. 2020 jsou žáci i učitelé povinni nosit roušky na 2. stupni i při vyučování. Rodiče žádám, aby zkontrolovali, zda má žák v tomto případě s sebou alespoň dvě náhradní roušky. 

Hradec Králové 17. 9. 2020

VSTUPNÍ FILTR

  1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.
  2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
  3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá
    být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.
  4. Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

Mgr. Alena Hradílková

ředitelka školy

První stupeň naší školy se i letos zapojil do kampaně "Pěšky do školy". Soutěž bude probíhat od 21. 9. do 26. 10. a mohou se jí zúčastnit třídní kolektivy, které budou chodit alespoň týden. Hodnotit se nebude množství ušlých kilometrů, ale pravidelnost v cestách do školy pěšky nebo na kole či koloběžce. Na vítěze letos čekají úplně jiné ceny než loni.

Výzva chodit pěšky, nejenom během kampaně, platí pro všechny :)

Mgr. Lenka Roubalová

V letošním školním roce jsme adaptační pobyt opět strávili v krásném prostředí Hotelu pod Zvičinou. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Královéhradeckého kraje v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji se nám podařilo zajistit pobyt zdarma pro děti ze třetích tříd. Celý pobyt se nesl v duchu stmelování třídních kolektivů a seznámení se s novým třídním učitelem. Pobyt v přírodě v současné nelehké situaci podpořily poznávací a kooperační hry založené na důvěře. Za pomoc s plánem aktivit  a podporu děkujeme i školní metodičce prevence.

Mgr. Věra Antalová, Mgr. Lenka Hojná, Mgr. Ivana Panochová, Mgr. Kateřina Pultarová, Jitka Heltová

Ani jsme se nenadáli a tři dny našeho parádního adaptačního pobytu jsou pryč. Výlety do přírody, hraní her u hotelu i v jídelně, sběr hub, stavba lesních domečků, orientační pochod i poznávání třídních kolektivů jsou u konce. Líp se známe, nová třídní pravidla máme, takže zítra zase zpátky do školy!

Zdraví šesťáci

Od čtvrtku 10. září 2020 je zavedeno povinné nošení roušek ve školách ve společných prostorách (chodby, WC, školní jídelna). Ve třídách žáci roušku mít nemusí. Připomínám, že by žáci měli mít do školy minimálně dvě roušky (jednu roušku náhradní uloženou v označeném obalu a měli by mít i obal na roušku(y) použité). Používání roušek platí i pro všechny osoby, které do školy vstupují. Děkujeme za pochopení. 

Jsme rádi, že po dlouhé odmlce můžeme strávit společné chvíle v osvědčeném areálu Hotelu pod Zvičinou. Už druhý den našeho adaptačního pobytu nám přeje počasí a většinu času tak trávíme venku sportováním a turistikou. K pohodě přispívá i výborná kuchyně. Čas a prostor samozřejmě máme i na stmelování třídních kolektivů prostřednictvím aktivizačních metod pro vzájemné poznávání. 

Těšíme se na dnešní pěší výpravu na Zvičinu a stavění lesních domečků :-).

Nahoru