Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ačkoliv kurzy anglického jazyka pro seniory jsou stále v plném proudu, v pátek 13. 12. jsme měli možnost ocenit absolventy podzimních kurzů Internet pro seniory. Kurzy absolvovalo celkem 117 seniorů z Hradce Králové, ale i blízkého okolí. S většinou z nich jsme měli možnost se setkat na předávání certifikátů, kterého se zhostila 1. náměstkyně primátora Ing. Monika Štayrová. Vzácnou návštěvou byla i Mgr. Radka Vladyková, která je výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí České republiky. Součástí programu byl sborový a sólový zpěv žáků naší školy, na který navázali členové populárního pěveckého oddělení ze ZUŠ Habrmanova. Na závěr samozřejmě nechybělo občerstvení pro všechny účastníky.

V průběhu víkendu 14. a 15. prosince proběhl v Brně první Česko – Slovenský florbalový turnaj, pořádaný organizací Kroužky. Turnaje se zúčastnilo celkem přes 500 dětí z 8 měst v různých věkových kategoriích. V nejstarší kategorii 7. – 9. tříd reprezentovali naši školu:

Dne 13. 12. navštívila třída 4. B dětské dopravní hřiště ve Třebši. Žáci se věnovali pravidlům silničního provozu pod vedením lektorky prevence kriminality z městské policie v Hradci Králové. Teoreticky se tak připravovali na jarní jízdy na kolech na zdejším dopravním hřišti. 

V adventním čase s pěkným datem 12. 12. odjeli žáci 4. tříd na prohlídku zámku Loučeň. V každé zámecké komnatě byl jiným způsobem vyzdoben vánoční stromeček, někde i obrovitý strom. Na začátku prohlídky čekal na děti tradiční stromek s papírovými nebo skleněnými ozdobami a lojovými svíčkami. Nechybělo povídání o vánočních zvycích. Věděli jste například, že se podávalo 12 druhů jídel včetně nadívaných šneků? Nebo že vánočka nám připomíná povijan Ježíška a třásně na stromku jeho vlasy? V dalších místnostech byl nazdoben stromeček podmořský, myslivecký, africký, cestovatelský, ošperkovaný, levandulový, smajlíkový, a dokonce sametový s klíči připomínající 30. výročí sametové revoluce. Děti si užily předvánoční atmosféru a něco nového se dozvěděly.

Trochu netradiční vánoční prohlídku zažili šesťáci ve čtvrtek 12. prosince 2019 při exkurzi do Technického muzea v Brně. V Uličce řemesel se přenesli na počátek 20. století, dozvěděli se význam řady vánočních zvyků včetně stavění stromů republiky a mohli posedět i v hospůdce s orchestrionem. Ve druhé části na ně čekala výtvarně - technická dílna. Za použití barevné vlny, polystyrénových kuželů, knoflíků a vánočních ozdob si vyrobili malé přenosné vánoční stromečky. Na závěr zbyl čas i na individuální prohlídku stálých expozic (dopravní hala, technická herna) i aktuálních výstav muzea (např. železná opona nebo historie českého potápění).

Celý koncert se tento rok nesl v tradičním duchu, kdy děti zpívaly Ježíškovi. Děti z 1. stupně i z pěveckého sboru se naučily mnoho koled a vánočních písní pod vedením našich šikovných vyučujících. Pro některé z dětí to bylo jejich první vystoupení. Všichni předvedli to nejlepší a každé vystoupení bylo odměněno krásným potleskem. Děkujeme tímto účinkujícím, učitelům i rodičům za vytvoření velice pěkné atmosféry. Doufáme, že se všem vystoupení líbilo a sejdeme se v hojném počtu i na dalších koncertech a jiných akcích školy.

V rámci výuky o České republice navštívily naše páté třídy 5. prosince předvánoční Prahu. Čekala na nás naše významná památka- Pražský hrad. Spolu s průvodci jsme si mohli projít všechna důležitá místa, oživili jsme si zábavnou formou učivo z vlastivědy. Všechna místa, známá dosud spíš z knih a fotografií, před našima očima rázem ožila. Mrazivé počasí nám nemohlo zkazit náladu. Když si ještě přidáte adventní dětský punč, který prodávali na zdejších adventních trzích, vznikne vám před očima krásná předvánoční mozaika.

Měli jsme se zkrátka báječně. Vaše 5. A a 5. B

1. stupeň
Nejvíce přinesla třída 3. A (30,97 kg), na druhém místě 4. A (11,76 kg), na třetím místě 5. B (7,81 kg).Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 3. A (1,57 kg), 2. třída 1. B (0,70 kg), 3. třída 3. B (0,66 kg).
2. stupeň
Nejvíce přinesla třída 7. B (14,14 kg), na druhém místě 9. A (10,00 kg), na třetím místě 6. B (6,16 kg). Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 9. A (0,90 kg), 2. třída 7. B (0,58 kg), 3. třída 7. A (0,36 kg).
Děkujeme za pomoc žákům ze 6. B.

Divadelní představení o tom, co všechno se může stát, když Hurvínek s Máničkou netrpělivě vyhlížejí Mikuláše, na kterého ovšem pan Spejbl zapomněl, jsme včera se druháčky zhlédli v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze. Představení jsme si báječně užili a poté jsme si prohlédli výstavu loutek. Za Hurvínkem se opět rádi vrátíme. 

Vánoční koncert 2019

V pondělí 2. prosince se 11 žáků 9. ročníku zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. Řešili mluvnické úkoly a psali sloh na téma "Tomu říkám překvapení". Nejlépe se se zadanými úkoly vypořádala Libuše Tlustošová z 9. A, druhou příčku obsadila Adéla Wojnarová z 9. B. Obě postupují do okresního kola soutěže. Třetí místo patří Lence Milanové z 9. A a Barboře Vítkové z 9. B. Všem soutěžícím děkujeme za účast a snahu.

Do neděle 8. prosince probíhá v prostoru Vystaveno! nedaleko zimního stadionu výstava betlémů. Můžeme spatřit nejen historické betlémy, ale i současnou tvorbu Martina a Jakuba Sochorových. Návštěvou komentované prohlídky výstavy s možností rozpohybovat si betlémy i různé mechanismy, ukázkou výrobních postupů si naši druháčci připomněli blížící se Vánoce. 

V sobotu 30. 11. 2019 jsme si, s vybranými žáky (Páťou Labuťovou, Bárou Tučkovou, Kubou Mackem a Vojtou Mašínem) - zájemci o BIO 2019, udělali výlet do Dvora Králové nad Labem. Na zdejším gymnáziu je čekal seminář a procházka studijním textem Biologické olympiády pro kategorii C, D. Přednáška pod vedením Mgr. Josefa Hotového (Muzeum východních Čech v HK) a PhDr. Ivo Králíčka, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity HK) byla pro žáky opravdu "nalejvárnou" vědomostí ze zoologické i botanické oblasti. Na gymnáziu nechyběla ani prohlídka vybraných exponátů a různých přírodnin.

Přihlášeným studentům přeji hodně úspěchu při studiu BIO.

Mgr. Lenka Roubalová

Ve čtvrtek 28. 11. se uskutečnila vánoční exkurze 3. ročníků na zámek Žleby, kde byl pro děti nachystán program spojený s oslavou Vánoc našich předků. Během prohlídky děti nahlédly do andělské kanceláře, kde přihlížely andělským zkouškám a zazpívaly si, plnily úkoly, za něž dostaly na konci malou sladkou odměnu v podobě perníčku. Podívaly se také do zámeckého parku a odměnily se malým občerstvením na nádvoří zámku.

Sběr pomerančové kůry proběhne ve čtvrtek 5. prosince v době od 7:00 do 7:50 hod. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

Žáci 9. tříd se zúčastnili workshopu aktivit spojených se Střední školou služeb, obchodu a gastronomie v budově praktické výuky v Lipkách. Ve skupinkách s průvodkyněmi obcházeli stanoviště, u kterých byla pestrá nabídka aktivit a ukázek jako např. pletení vánočky, tetování, zaplétání copů, barvení vlasů, nošení talířů či znalostní kvízy. Měli tak možnost z první ruky zjistit, co čeká případné zájemce o studium oborů na této střední škole.

Po vítězném okrskovém finále ve florbalu z minulého týdnu se chlapci ve stejném složení pokusili vybojovat postup do kraje. Vcelku hladce postoupili ze skupiny přímo do semifinále, které také ovládli. Ve finále ovšem narazili na tým, který se takticky dobře připravil na náš styl hry. Povedlo se jim tak získat krásné 2. místo. Děkujeme za výborný výkon!

Nahoru