Organizace zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023


Zápis dětí do prvních tříd se bude konat ve třídách na prvním stupni ZŠ:
v pátek 8. 4. od 14 do 18 hodin
v sobotu 9. 4. od 9 do 11 hodin
Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní docházky z minulého roku.
Od 1. 4. bude na webu školy www.zsjirasek.cz zprovozněn formulář pro elektronické podání přihlášky k zápisu. Pro vyplnění formuláře klikněte zde. Po vyplnění požadovaných údajů dostanete na svůj email potvrzení o podání přihlášky na naši školu. Elektronické přihlášení nenahrazuje povinnost dostavit se k zápisu osobně.
Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy (bez odkladu školní docházky):
• přihláška k zápisu (vyplněna elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rodný list dítěte
• v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 10. 6. 2022.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців –термін реєстрації 10. 6. 2022.
Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji 10. 6. 2022.


Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy s odkladem školní docházky:
• žádost o odklad školní docházky (vyplněn elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rodný list dítěte
• doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
• doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.
V případě, že zákonný zástupce ještě nemá potřebné podklady pro udělení odkladu, podá žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky. Pokud už všechny podklady mít bude, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky.
Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy dne 13. 5. 2022.
Případné dotazy týkající se zápisu směrujte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
nebo na tel.: 495 454 124, příp. mobil: 725 813 430.

Hradec Králové 30. 3. 2022

Mgr. Alena Hradílková

ředitelka školy

Nahoru