Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Třetí třídy navštívily zámek Žleby, kde nás čekaly vánočně vyzdobené komnaty. Naši průvodci poutavě vyprávěli a seznámili nás s některými místními vánočními zvyky. Cestou jsme plnili úkoly, za které jsme obdrželi stříbrné oříšky. Ty jsme pak v zámecké kuchyni, kde se natáčela známá pohádka Kouzla králů, směnili za kynutou sladkost. Zámek Žleby jsme už poznali i v ostatních televizních pohádkách, například O Šípkové Růžence, Nejkrásnější hádanka nebo Tři bratři. Počasí bylo uplakané, ale náladu jsme si zkazit nenechali. Výlet se zdařil a těšíme se na další putování.                                         Žáci a učitelky třetích tříd

Jak se už stalo na naší škole tradicí, scházíme se v adventním čase jednou týdně na prvním stupni v druhém patře. Zde si povyprávíme o Vánocích, zopakujeme si, co víme o zapalování jednotlivých svíček na adventním věnci, připomeneme si vánoční zvyky a tradice. Nakonec si vždy zazpíváme vánoční koledu. O tom, že Vánoce jsou už skutečně za dveřmi, svědčí i první zapálená svíce na našem adventním věnci.

"Budoucnost může být zdravější." V dnešní době se rozvíjí mnoho směrů zahrnujících výživu a celkový životní styl a školní děti s nimi mohou být konfrontovány. Naše společnost včetně dětské populace netrpí nedostatkem živin, ale spíše nadbytkem jídla, jeho nevhodným složením a nedostatkem pohybu.

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se sešli všichni žáci z našich prvních tříd v Knihovně města Hradce Králové. Těšili jsme se na naše nové Slabikáře. To jsme ale netušili, že se ocitáme přímo v detektivním příběhu!

Ve středu 23. listopadu se děti z očních tříd vypravily na krásný koncert ve Filharmonii Hradec Králové HURÁ DO ZOO. Čekal na nás celý orchestr. Blíže se představila třeba pikola (kolibřík) i tuba (slon). Poutavé představení zvířátek nejen ze zoologické zahrady ještě obohatil úžasný dirigent Miloš Machek v roli vypravěče celého příběhu. Na jeho legrační převleky a povídání se nedá zapomenout. Děkují spokojené děti z 1. i 2.O a jejich paní učitelky!

V září jsme se na vás obraceli s anketou týkající se zájmu o přednášku a případně, které z nabízených témat by vás nejvíce oslovilo. Návratnost dotazníků byla 74 %. Z celkového počtu odevzdaných dotazníků projevilo zájem o besedu 54 % rodičů.
A k jakým tématům jste se přiklonili? 1. Jak se učit (67 rodičů), 2. Jak nejlépe pomoci s přípravou do školy (55 rodičů), 3. Děti a média (51 rodičů).
Chtěla bych tímto poděkovat všem rodičům, kteří nám odpověděli a besedu připravíme na období března či dubna. O jejím konání vás budeme včas informovat.

V sedmém ročníku v přírodopisu probíráme PLAZY. Dnešní hodinu nám zpestřila žákyně Týnka Svobodová, která si připravila zajímavé povídání o želvě zelenavé.

V pondělí 14. 11. 2016 proběhla, v rámci kampaně čistá obec, čisté město, čistý kraj, beseda pro 7. A na téma Co s odpady?

Jak se stane z malého školáka opravdový čtenář? Není to lehký úkol. Nejprve musíte poznat všechna písmenka. A naši prvňáčci už jich umí tolik, že mohou získat svoji první knihu k vlastnímu čtení: Slabikář!

Dostanou ho v Knihovně města Hradce Králové ve Wonkově ulici 24. 11. 2016.

Děti z 1.A od 16. hodin a děti z 1.B a 1.O od 17. hodin.

Na příjemné setkání se všichni moc těší!

Magické datum 11. 11., které znamená především svátek svatého Martina, jsme letos posunuli již na středu 9. 11. A vyplatilo se!

Dne 1. listopadu do jídelny naší školy zavítalo anglické divadlo The Azyzah Theatre. Žáci 1. a 2. tříd shlédli představení Lost in the land of twirls a žáci 3. a 4. tříd se zapojili do představení Travel machine. V obou případech se jednalo o aktivní spolupráci dětí a herců. Společně jsme si zopakovali spoustu anglických slovíček, nová se naučili, zazpívali si a zacvičili. Představení mělo veliký úspěch, proto věříme, že se znovu ještě uvidíme.

Mgr. Jana Benderová

Čistím zoubky. Ať jsou bílé jako sníh, ať má každý radost z nich.

V říjnu nás opět navštívili studenti stomatologie při LF UK HK. Formou obrázkové prezentace jsme si zopakovali, jak vzniká zubní kaz a co zubům prospívá a škodí. Na závěr jsme nacvičovali správnou techniku čištění zubů a pracovali s interaktivní tabulí.

V pondělí 31. října si děti z 1.O na vlastní kůži vyzkoušely, jak se učí strašidla, duchové, upíři, kostry a čarodějnice v kouzelnické škole. Halloween začal u nás už poslední vyučovací hodinu. Masky byly všechny krásné, proto si sladkou odměnu zasloužila celá třída.

V úterý 18. října proběhla v prvních třídách ukázková hodina českého jazyka. Nejprve se děti přivítaly se svými rodiči, prarodiči a sourozenci. Poté hravou formou a za pomoci písniček a říkadel předvedly, jak se učí psát, poznávat a číst písmena, pracovaly také s interaktivní tabulí. Vše se podařilo a největší odměnou byla spokojenost a úsměv nejbližších. 

V pátek 30. 9. navštívily páté třídy hvězdárnu v Hradci Králové. Nové Planetárium bylo pro nás velkým překvapením. Žáci si pod vedením lektorů osvojili základní znalosti při pozorování noční i denní oblohy, virtuálně se proletěli Sluneční soustavou a shlédli dokument Kosmické srážky. Poznali jsme svět, jak ho známe i neznáme. Celý program se nám velmi líbil.      Mgr. Kateřina Pultarová

18. října se třídy V. A a V. B zúčastnily akce Zachraň život s Kryštůfkem, která probíhala v hradeckém Futuru.

Děti postupně navštívily 4 stanoviště, kde plnily různé úkoly a dostávaly za ně razítka. Seznámily se s činností a zázemím dispečinku záchranné služby a trénovaly na modelech účinnou resuscitaci. Dále si prohlédly přístroje v sanitce a dozvěděly se, k čemu slouží. Nakreslily soutěžní obrázek a nechyběl ani test ze znalostí první pomoci. Následovala sladká odměna v podobě vanilkové zmrzliny. Akce se vydařila a dětem se líbila. 

Dlouhým potleskem vestoje odměnili ve středu 5. října předplatitelé skupiny M komedii Figarova svatba v Klicperově divadle. Mezi abonenty se letos zařadilo i dvanáct žáků 7. a 8. tříd naší školy, na které ještě čekají představení  Kočičí hra, Netopýr, Čtyřlístek a Kráska a zvíře hostujícího pardubického divadla. Tak ať se líbí!

Nahoru