Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Den druhý

Včerejší celodenní pobyt v přírodě děti unavil, strávili jsme klidnou noc a načerpali jsme dostatek sil na nový den. Dnes ráno jsme po dobré snídani vyrazili do lesa, kde děti stavěly domečky pro zvířátka, skřítky a další obytele lesa. Práce se jim velmi dařila. Na zpáteční cestě jsme pozorovali život v lese, určovali houby a rostliny. Polední klid zpestřily pohledy a dopisy od rodičů. Odpoledne bude probíhat ve znamení sportovních soutěží s odměnami. Večer nás čeká závěrečné hodnocení chování, úklidu a aktivit. Den ukončíme návstěvou dětského vnitřního hřiště.

Den první

Po příjezdu do hotelu jsme se ubytovali a šli jsme prozkoumat okolí. Děti byly nadšené z množství hub. Po obědě jsme vystoupali na vrcholek Zvičiny. Cestu nám zpříjemnily hry a krása přírody. Po večeři nás čeká seznamovací večer.

Dovolujeme si vás upozornit, že nová ročenka je od 4. září již v prodeji. Získáte ji v kanceláři školy za dotovanou cenu 50 Kč. 

P1100823

V Informačním zpravodaji (září 2017) si opravte termín konání Pěveckého sboru. Je určen žákům 1. - 7. tříd a bude pobíhat každý čtvrtek 6. vyučovací hodinu. Za chybu ve zpravodaji se omlouváme.

s aktuálními informacemi pro školní rok 2017/2018 dostali dnes všichni žáci a je ke stažení zde. 

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2017 dojde ke zvýšení cen obědů - v každé kategorii o 1 Kč za 1 oběd. Děkujeme za pochopení. Jídelna ZŠ Bezručova - pí Jíšová

Do projektu se může zapojit každý žák či kolektiv, který podá pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích v maximálním rozsahu dvou stran formátu A4. Pro zařazení skutku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku. Příspěvek musí být odeslán s vědomím rodičů a školy, sdružení či oddílu, pod jejichž hlavičkou je přihlášen. Nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu. Příběhy posílejte do 30. září 2017 nejlépe elektronicky na www.destkycinroku.cz

 

Seznam sešitů, které si mohou žáci připravit s předstihem na následující školní rok naleznete zde

Tak jako každoročně, i letos byl věnován na konci tohoto školního roku prostor pro ohlédnutí se za právě uplynulým rokem a vyhlášení těch nejúspěšnějších a nejpracovitějších žáků. Letos tato událost připadla na středu 28. 6. Byli oceněni jednotlivci i týmové výkony žáků 1. a 2. stupně, a to za sportovní úspěchy, účast a pomoc se sběry během celého školního roku a předmětové soutěže a olympiády.

Všem oceněným moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů v nadcházejícím školním roce 2017-2018!

Krásný den prožili dnes žáci všech druhých tříd. Spolu se spolužáky z první oční třídy jeli na nové dopravní hřiště ve Třebši. Tady měli možnost vidět v akci všechny složky Policie ČR.  Policisté ukázali dětem, co všechno obnáší jejich práce. Všichni kluci a některé holčičky už tedy mají skoro jasno, čím se stanou, až vyrostou. Děkujeme za hezký den!

Dne 27. 6. 2017 byl na naší škole uspořádán sportovní den, který žáci 2. stupně společně strávili závodem okolo rybníku Biřička. Závodu se zúčastnilo dvacet jedna šestičlenných smíšených družstev. Žáci předvedli skvělé výkony, počasí nám přálo a celý závod jsme zakončili sladkou odměnou. Sportu zdar přeje ZŠ Jiráskovo náměstí.

SD 2

SD 3

Sportovní den 2017 1

Po roce nastal opět čas, kdy je třeba vyslat žáky devátého ročníku dále na střední školy a učiliště. Uvolňuje se tak místo na druhém stupni pro žáky pátých ročníků. Dne 27. 6. jsme spolu rodiči, spolužáky a učiteli měli možnost se slavnostně rozloučit s devátou třídou a naopak pasovat žáky pátých tříd na žáky druhého stupně. Všechny třídy si připravili povedené prezentace shrnující jejich cestu školou. Došlo i na hudební a taneční představení nejnadanějších žáků, kterým všichni po právu pořádně tleskali. Nezapomnělo se také na poděkování rodičům a učitelům za všechnu odvedenou práci. Celé setkání probíhalo uvolněně a v přátelském duchu a míchala se nostalgie s dojetím.

Přejeme deváťakům zdařilé vykročení do další důležité časti života a vítáme budoucí šesťáky na druhém stupni.

V úterý dne 27. června se naší škole konal sportovní den. První a druhé třídy měly zajištěný program na golfovém hřišti. Třetí třídy a třída 4. A soutěžily na hřišti Bavlna. Jednotlivá družstva se vystřídala na sportovních stanovištích. Na závěr nejlepší sportovci dostali diplomy a drobné ceny. Sladká odměna čekala na všechny děti.

Ve čtvrtek 22. 6. jsme jeli na výlet. První zastávka byla v Poděbradech. Tam jsme se byli podívat na kolonádě a ochutnali dva prameny minerální vody. Potom jsme šli přes náměstí až k lodi, která se jmenovala Král Jiří. Na ni jsme nasedli a dojeli až k soutoku Labe a Cidliny. Odtud jsme došli do Libice nad Cidlinou. Ve vesnici jsme si prohlédli pomník Slavníkovců. Výlet jsme zakončili ve středověké vesnici Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Platilo se tam groši - 1 groš = 10 Kč. Byla zde ukázka středověkých řemesel a také možnost zakoupit si produkty, které jsme si sami vyrobili. Výlet byl super!   Natálie Brožová


          

    

 

          

 

 

Za naši celoroční aktivní práci v žákovském parlamentu jsme byli v úterý odměněni návštěvou koupaliště Flošna. Po příchodu, kdy jsme tam byli skoro sami, jsme si rozložili ležení na trávníku. Koupali jsme se a jezdili na toboganu na člunech. Asi nejzajímavější atrakcí byla divoká řeka. Na oběd jsme si zašli do místního občerstvení. Pak jsme si koupili výbornou zmrzlinu. Celý den jsme si užili naplno, ani velké teplo nám nevadilo.

Adéla Pultarová a Michaela Půlpánová 5. A, Kateřina Bílková a Vojtěch Svoboda 7. A, Kristýna Malá a Ondřej Ruml 8. A, Tereza Horáčková 8. B

Dne 20. 6. 2017 byla v  Hradci Králové ukončena základní část skupiny Mistrovství Evropy basketbalu žen. Tým Ukrajiny, který si naše škola vybrala jako adoptivní, předváděl po celou dobu turnaje skvělé výkony. Nicméně v boji o postup do čtvrt finále podlehl týmu Slovenska. Naše škola po celou dobu mistrovství fandila, jak nejlépe uměla a zároveň by ráda poděkovala, že jsme mohli být součástí tak skvělé události, která se v Hradci Králové konala.

Nahoru