Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Na slavnostním setkání ke Dni učitelů organizovaném Magistrátem města Hradec Králové byly oceněny pedagogické osobnosti škol. K oceněným patří  pí uč. A. Riglová, pí uč. J. Voleská a pí uč. Horecká (oceněná v r. 2017). Blahopřejeme!

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se školami dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Zápis do prvních tříd na škole bude probíhat 13. - 14. 4. 2018. Přihlášky lze podat i elektronicky od 1. 4. 2018. Podrobnosti naleznete v informačním letáčku a na našich webových stránkách v menu základní škola - zápis do prvních tříd.

Žákyně naší školy po delší době vybojovaly medailové umístění v soutěži družstev 6. tříd ve sportovní hale v Třebši. Po výborném výkonu v základní skupině, ze které postoupily na druhém místě, obsadily ve finálové skupině celkové třetí místo. Konkurence byla silná a turnaj byl velice fyzicky náročný, když děvčata musela sehrát většinu zápasů hned po sobě. Se zvýšenou zátěží si dokázala poradit a vybojovala pro naši školu po dlouhé době bronzové medaile. Za reprezentaci školy děvčatům děkujeme a ke krásnému výkonu gratulujeme.

První jarní den jsme v našich očních třídách uvítali milou návštěvu. Přišli se k nám podívat kamarádi z MŠ Lentilka. Tato školka se také zaměřuje na péči o děti se zrakovými vadami. Nejprve si předškoláci prohlédli naši cvičebnu ortoptiky. Ve 2.O si zazpívali a vyplnili pracovní listy s jarní tématikou. Svoji návštěvu zakončili v 1.O, kde společně s prvňáky pracovali na interaktivní tabuli. A jaké téma poznávali? Jarní kytičky a Velikonoce.

Den se velice vydařil, předškoláci už se školy nemohou dočkat!

K. Horecká, M. Hronková, V. Antalová

Regionální soutěž v psaní na klávesnici se uskuteční v úterý 10. dubna od 9 hodin. Přihláška je ke stažení zde. Před samotnou soutěží proběhne i talentová soutěž určená těm, kteří na klávesnici psát neumí. Zúčastnit se mohou i ti, kteří nemají žádné zkušenosti s PC. Program je totiž nastaven i pro úplné začátečníky. Pro účast na talentové soutěži můžete využít tuto přihlášku a označit na ní, že se zúčastníte pouze talentové soutěže. 

Tak jako každý rok i letos se naše škola účastnila mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN, která se každoročně koná ve stejný den na celém světě. Letos byl tímto dnem 16. březen. Žáci soutěžili v kategoriích CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMIN a KADET. V kategorii CVRČEK (2. a 3. třídy) první tři místa obsadili Čížková Alena z 3. A, Vais Tobias ze 2. A a Hrnčíř Tomáš z 3. B. V kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třídy) si první tři místa vybojovali Rálišová Adéla z 5. B, Hauck Marek z 5. A a Labuťová Patricie z 5. B. V kategorii BENJAMIN (6. a 7. třídy) pak přední příčky obsadili Tikalová Běla ze 7. B, Klimt Daniel ze 7. B a Čermák Martin z 6. A. V poslední kategorii KADET (8. a 9. třídy) se pak na předních místech umístili Poldová Viktorie z 8. B, Stoklásek Jaromír z 9. A a Kazda Tomáš z 9. A. Soutěže se zúčastnilo celkem 228 žáků a všichni obdrželi osvědčení o účasti na této soutěži. Všem děkujeme a příští rok opět na shledanou.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 1. B (11,84 kg), na druhém místě 4. A (9,05 kg), na třetím místě 4. B (8,08 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 2. A (3,12 kg), 2. třída 1. B (2,55 kg), 3. třída 1. A (2,39 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 8. A (3,60 kg), na druhém místě 7. A (2,26 kg), na třetím místě 6. B (1,82 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 7. A (1,84 kg), 2. třída 6. A (1,49 kg), 3. třída 6. B (0,77 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 6. A a 6. B.

S blížícím se jarem na naší škole opět vítáme seniory, kteří se chtějí naučit pracovat s počítačem, chytrým telefonem a efektivně používat internet k získávání informací. To vše díky dlouholetému projektu města Internet pro seniory běžícím na osmi školách v Hradci Králové. Těší nás, že zájem seniorů trvá a kromě několika známých tváří v kurzu pro pokročilé můžeme přivítat především nové zájemce v kurzu pro začátečníky i v kurzu pro pokročilé. Lektory jsou zkušení žáci 7. až 9. tříd.

Vybraní žáci 2. a 3. tříd se zúčastnili tradičního Jarního turnaje ve vybíjené pořádaného pod záštitou Magistrátu města Hradec Králové. V konkurenci 14 dalších škol jsme obsadili pouze 3. místo v základní skupině. K lepšímu umístění nám bránila i nemoc některých plánovaných účastníků. Žáci dělali vše, co bylo v jejich silách a nasbírali cenné zkušenosti do dalších let. Za reprezentaci školy děkujeme.

Ve středu 14. března proběhl na naší škole den otevřených dveří. Rodiče našich žáků měli možnost navštívit vyučovací hodiny a prohlédnout si školu. Do školy se také přišli podívat rodiče, kteří pro své děti školu teprve vybírají. Odpoledne bylo Jarní tvoření - dílna, kde si školáci a předškoláci spolu s rodiči vyrobili velikonoční dekorace. Celá akce proběhla v příjemné atmosféře.

V pátek 9. 3. navštívily třetí třídy přírodovědnou expozici v nové budově Národního muzea. Na palubě Archy žáci viděli mnoho zvířat. Před návštěvou muzea jsme se podívali  na sochu sv. Václava na Václavském náměstí. 

Sběr kůry proběhne ve čtvrtek 15. března v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

 

Používáte informační a komunikační technologie? Víte, co je to kyberšikana a jaké jsou její projevy? O tom všem jsme si povídali na jedné z besed, které pro nás pravidelně v průběhu školního roku připravuje Policie ČR v rámci preventivních programů. Děkujeme a těšíme se na další besedu pro šesté ročníky.

V pátek 2. 3. 2018 se konalo smutné loučení s Niklovým vrchem. Ještě jsme se stihli zúčastnit závodů ve slalomu a také běžeckého průvodu v maskách, kde ti nejlepší byli náležitě odměněni. Pro dobrovolníky bylo připraveno noční lyžování a ani o dvojitou diskotéku nikdo nepřišel. Počasí nám dle předpovědí nepřálo, ale nakonec nám po většinu času svítilo sluníčko. Sněženky a Machři si lyžařský kurz 2018 náležitě užili.

V pondělí 26. 2. 2018 jsme se v 750 sešli u autobusu, naložili jsme lyže, kufry a další zavazadla a pak už jsme vyrazili směr Horní Malá Úpa. Poté, co jsme se vyhrabali do 750 m dlouhého kopce, ocitli jsme se na Niklově vrchu. Tam na nás čekala Bouda Grizzly, která se stala naší základnou a naším útočištěm pro následujících 5 dní. Během prvních dní jsme se už naučili jak zvítězit v koulovačce, jak si spálit jazyk o horký čaj a v neposlední řadě jak jezdit na lyžích. Počasí nám sice zatím moc nepřeje, ale ani vítr, větší mráz nebo sněhová přeháňka nás jistě neodradí.

Nahoru