Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 3. A (5,61 kg), na druhém místě 2. A (5,52 kg), na třetím místě 1. A (5,25 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 1. A (1,56 kg), 2. třída 5.A (1,44 kg), 3. třída 3. A (1,34 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 7. A (8,54 kg), na druhém místě 6. A (7,33 kg), na třetím místě 9. A (6,30 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 6. A (1,68 kg), 2. třída 9. A (0,99 kg), 3. třída 7. B (0,93 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 7. A, 7. B a 4. B.

 

Masopust na slunci - pomlázka u kamen. Krátký masopust - dlouhá zima. Konec masopustu jasný - len krásný.

Srdečně zveme děti a rodiče do masopustního průvodu zakončeného karnevalem a soutěžemi ve školní jídelně.

Sejdeme se v úterý 28. února v 15:30 hodin před školou. Těšíme se na pěkné masky a společně prožité odpoledne plné zážitků.

 

 

 

Ve středu 22. 2. 2017 se všichni naši prvňáci vypravili do divadla Drak na představení Zlatovláska.


Kdo zná "dračí" divadlo, ten se nebude divit, že tradiční ztvárnění pohádky nemůže čekat. Ale... Chcete si s kuchaři zahrát na hrnce, naběračky a lžíce? Může jet Jiřík pro nevěstu svému králi na kamnech? Víte, že krkavci cvičí aerobik? Zkrátka, pokud se chcete zasmát, prožít krásnou hodinu plnou fantazie a dobrodružství, vypravte se tam také. A klidně znovu!

 

Ve městě Hradec Králové přispěli dárci celkem 213 525 Kč. Naši žáci (7. A a 7. B) spolu s paní učitelkou Rychnovskou pomohli při organizaci této sbírky. Velmi si jejich pomoci ceníme, poděkování dostali také od ředitele Oblastní charity Hradec Králové Mgr. Václava Hrčka. 

Zájezd se uskuteční v termínu 24. - 29. 4. 2017. Cena činí 6.900 Kč, na vstupy a kapesné je třeba počítat s cca 40 librami. Základní pojištění je v ceně. Cena dál zahrnuje dopravu autobusem, 3x ubytování v hostitelských rodinách, plnou penzi, trajekt do Anglie a zpět, průvodce. Program zájezdu naleznete zde. Přihlášky odevzdejte nejpozději do úterý 28. 2. 2017 pí uč. Volfové.

V pondělí 20. 2. 2017 jsme se v 750 sešli u autobusu, naložili jsme lyže, kufry a další zavazadla a pak už jsme vyrazili směr Horní Malá Úpa. Poté co jsme se vyhrabali do 750 m dlouhého kopce, ocitli jsme se na Niklově vrchu. Tam na nás čekala Bouda Grizzly, která se stala naší základnou a naším útočištěm pro následujících 5 dní. Během prvních dní jsme se už naučili jak zvítězit v koulovačce, jak si spálit jazyk o horký čaj a v neposlední řadě se učíme, jak jezdit na lyžích. Počasí nám sice zatím moc nepřeje, ale ani velký vítr, sem tam drobný déšť nebo sněhová přeháňka nás jistě neodradí.

Ve středu 1. 3. bude zahájeno další pokračování oblíbených kurzů. Začátečníci budou ve středu 15:00 - 16:00 hodin, pokročilí ve středu 14:00 - 15:00. Pokud máte zájem, můžete se ještě dodatečně přihlásit na čísle 495 707 980, kde je záznamník. Tam nadiktujete jméno a příjmení, rok narození, adresu, telefon, preferovanou školu a typ kurzu, do kterého se hlásíte. Délka vzkazu je omezena na dvě minuty. 

I v letošním roce se v rámci anglického jazyka zapojila naše škola do celoročního programu, který postupně seznamoval žáky se zajímavými odlišnostmi české a britské kultury. Program, do kterého se zapojili žáci od 4. - 9. tříd, vedli učitelé anglického jazyka za asistence rodilého mluvčího. Společné setkání se uskutečnilo 9. 2. 2017. Setkalo se s velkým ohlasem u žáků i u učitelů a těšíme se na spolupráci v dalších letech.

K 1. únoru 2017 skončIla platnost stávajícího bezpečnostního certifikátu. Z toho důvodu je  k dispozici povinná aktualizace EXE - na adrese http://www.zav.cz/zavvyuka-install.exe, verze 1.0.04, kterou je nutno nainstalovat i v domácích počítačích. Pokud by měl někdo problém, přineste si flash disk, pan učitel Nývlt vám aktualizaci zkopíruje, abyste se  mohli doma i nadále pravidelně věnovat zdokonalování písařské techniky. 

I v letošním roce na naší škole proběhlo školní kolo matematické soutěže – Pythagoriády. Konalo se 27. ledna a zúčastnilo se ho celkem 34 žáků druhého stupně. V kategorii pro 6. ročník dosáhla nejlepšího výsledku Tikalová Běla z 6. B, na 2. – 4. místě se shodně umístili Seifert Martin z 6. A, Klimt Daniel a Stránský Daniel z 6. B.  V kategorii pro 7. ročník byl nejlepším řešitelem Marek Pavel ze 7. A, na druhém a třetím místě se pak shodně umístili Křížová Sarah ze 7. A a Poldová Viktorie ze 7. B. V kategorii pro osmý ročník první místo obsadil Kazda Tomáš z 8. A, na druhém místě se umístil Jaroš David z 8. B a na 3. – 4. místě se shodně umístili Neradová Aneta z 8. A a Moláček Radek z 8. B. Těm nejlepším moc gratulujeme a ostatním přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

Pamatuj!

Životní styl je tvoje volba, avšak nezapomínej na své zdraví!

Je lepší nemocem předcházet, než je léčit.

Již Aristoteles pravil, že zdraví je nejdůležitější kvalita těla.

Stejně tak i Hippokrates věděl, že složky naší výživy mají vliv na naše tělo.

Dne 31. 1. 2017 žáci pátých tříd převzali vysvědčení za 1. pololetí. Někteří se radovali a někteří zhodnotili, že musí v 2. pololetí přidat. Odměnou pro  žáky 5. A bylo netradiční předávání vysvědčení v solné jeskyni Anika. Všem se nám to velmi líbilo. 

solna 2017

Ve čtvrtek 2. února se naše škola rozhodla „žít zdravě“.

Již 8. společenský večer se uskutečnil v pátek 27. ledna 2017. Fotografie si lze prohlédnout na www.fotokuk.cz/prezentace/ples.html.

 

V pátek třináctého se čtvrťáci raději vydali do divadla Drak. A udělali dobře. 

Další projektový den plánujeme již na 2. 2. 2017. Tentokrát jsme zaměřili téma na zdravý životní styl.

Nahoru