Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

IMG 1237 400

Před jarními prázdninami byl pro žáky 1. i 2. stupně připraven bezplatný program společnosti EKO – KOM Tonda obal na cestách (svět třídění a recyklace). Program se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu.

Během hodinového programu lektoři žákům vysvětlili, co se stane s odpadem, pokud recyklujeme a nerecyklujeme. Zda škodí životnímu prostředí více skládka nebo spalovna. Že máme v ČR zatím 4 spalovny (Praha, Brno, Plzeň, Liberec), že jsme oblečeni z odpadů, z pet lahví máme koberce, z kelímků od jogurtů se vyrábí tobogány...

A pokud budeme ke svému životnímu prostředí lhostejní, dopadneme jednou jako ukázka z animovaného filmu, kterou použili lektoři jako "motivační" film.

Krásnou vzpomínku na proběhlý masopust nám opět připravil pan Kamil Klembara. Děkujeme velice a pro všechny zúčastněné zasíláme odkaz. 

https://www.zonerama.com/klemba/Album/4113443

Masopust na slunci - pomlázka u kamen. Masopust na mrazu - někdo přijde k úrazu. Krátký masopust - dlouhá zima. V úterý 13. února jsme se opět společně sešli před budovou školy. Po úvodním seznámení se zvyky a tradicemi masopustu a nezbytném povolení k jeho konání se náš masopustní průvod za doprovodu harmoniky a kytary vydal do okolí školy. Nechyběly tradiční masky jako laufr, turci, medvěd, žid, smrtka, kůň, ženich s nevěstou, babky a kominíček. Po návratu  do školy jsme pokračovali tancem a soutěžemi ve školní jídelně. Velice pěkné bylo taneční vystoupení našich spolužáků i představování masek. Nejlepší masky byly na závěr vyhlášeny a odměněny. Masopustní odpoledne se nám vydařilo.

U organizmů můžeme v zásadě rozlišovat dva typy pohybů: aktivní a pasivní. Zatímco pasivní pohyb využívá vlivů prostředí, aktivní pohyb organizmu je založen na jeho vlastní činnosti, při které je spotřebována energie.

POHYB - to je letošní téma biologické olympiády. Ve středu 7. 2. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo BIO kategorie "C" a "D". Žáky čekala testová část, poznávací část rostlin a živočichů. Soutěže se zúčastnilo celkem deset žáků.

Výsledky kategorie "C"

1. Janele David (8. A) - moc pěkný výsledek v testové i poznávací části

2. Neradová Aneta (9. A)

3. Dostálová Kateřina (9. A)

Výsledky kategorie "D"

1. Skoumalová Eliška (7. A) a Tlustošová Libuše (7. A)

2. Jedlička Filip (7. A)

3. Seifert Martin (7. A)

Všem žákům gratulujeme a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů!

podle zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním.
za zachování a pokračování projektu asistenti prevence kriminality pro bezpečnost základních škol podporovaná
ministerstvem a ÚP, městem Hradec Králové, městskou policií.

Akce proběhne na chodbě u hlavního vchodu ZŠ Jiráskova ve dnech od 6.2. do 16.2.
Petici sestavil: Patrik Balada, Pavla Baladová

Sběr kůry proběhne ve čtvrtek 15. února v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

 

Masopust na slunci - pomlázka u kamen. Masopust na mrazu - někdo přijde k úrazu. Krátký masopust - dlouhá zima.

Srdečně zveme děti a rodiče do masopustního průvodu zakončeného karnevalem a soutěžemi ve školní jídelně.

Sejdeme se v úterý 13. února v 15:30 hodin před školou. Těšíme se na pěkné masky a společně prožité odpoledne plné zážitků.

Dnes si prvňáčci odnesli své pololetní vysvědčení. Na tuto slavnostní chvíli se přišli podívat i rodiče. Radost z pěkných známek si tak užili společně.

Kroužky východních Čech nabízejí informace na www.krouzky.cz či v letáku pro žáky naší školy na 2. pololetí. 

Ve čtvrtek proběhne projektový den na téma "Zimní olympijské sporty" aneb "Zimní olympijské hry 2018". Zúčastní se jich žáci 2. - 9. tříd, budou rozděleni do skupin po cca 15 žácích. Připomínáme, aby si každý přinesl pastelky, tužky, černý silnější fix, případně barevné fixy a nůžky. Každý z žáků má za úkol najít si přehled zimních oplympijských sportů a znát jména našich úspěšných sportovců. Žáci se podrobněji  seznámí s některými sporty a budou vytvářet logo daného sportu či malovat obrázek vyjadřující tento sport. Přejeme všem, ať se vám dobře pracuje a ať odcházíte ze školy s pocitem účelně využitého dne. 

Ve středu 10. 1. navštívili čtvrťáci a žáci 5. B divadlo Drak. 

Dovolujeme si pozvat rodiče, absolventy i veřejnost na již 9. společenský večer konaný 26. 1. 2018 od 19 hodin ve velkém sálu Adalbertina. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

„Jak nejlépe pomoci s přípravou do školy a jak se učit“

je námětem besedy, která se uskuteční v úterý 9. 1. 2018 od 16 hodin ve školní jídelně pro rodiče a další zájemce.

Diskutovat s vámi bude PhDr. Tomáš Komárek, který pracuje jako školní psycholog na ZŠ v Trutnově, učí na PF UHK a působí zároveň jako soukromý psycholog a terapeut.  

Měli byste se dozvědět zajímavosti o režimu školáka, o tom, kolik času věnovat přípravě, zda se připravovat sám či pod dohledem rodičů, jak dohlížet ze strany rodičů, jak dítě vést k odpovědnosti za svou práci apod. A samozřejmě bude čas na zodpovězení dotazů. Všichni jste srdečně zváni.

Dne 21. 12. navštívili žáci 5. tříd  malou vodní elektrárnu Hučák a zdejší Informační centrum Obnovitelné zdroje. Nejprve zhlédli film o vodních, větrných a slunečních elektrárnách a poté se seznámili s fungováním elektrárny. V Infocentru Obnovitelné zdroje si prohlédli a také vyzkoušeli různé modely poháněné právě obnovitelnými zdroji energie. Tyto zdroje by se v budoucím životě dnešních dětí měly stát hlavními zdroji energie na Zemi.

V posledních dnech můžete ve škole potkávat rodilé mluvčí ze Švédska, Holandska, Ameriky nebo Turecka. V rámci anglického jazyka pro 8. a 9. ročníky nám vypráví o vánočních zvycích ve své zemi. Lerry k nám dorazí ještě v lednu. Budeme se těšit a všem přejeme krásné vánoční svátky.

Mgr. Jana Volfová, Mgr. Tomáš Mlejnek

V pondělí 18. 12. jsme se počtvrté setkali při zapalování poslední adventní svíčky.

V úterý 19. prosince 2017, den po filmovém představení o brazilských indiánech, si zajeli sedmáci do pražského Náprstkova muzea, kde pro ně byl přichystán vzdělávací program "Putování Severní Amerikou". V sálech minulý týden otevřené nové výstavy se setkali s artefakty ze života nejen tentokrát severoamerických indiánů, ale i kanadských Inuitů. Ve druhé části muzejní expozice si pak vyzkoušeli vyšívání látek a kůží drobnými korálky.

Nahoru