Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Ve dnech 14. - 16. září 2016 vyrazili žáci 6. ročníku se svými třídními učiteli na adaptační pobyt. Jejich základnou se stal areál Na Hrádku v Orlických horách. Šesťáci pracovali se svými novými třídními a s metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Tvořili třídní pravidla, určovali své silné stránky, učili se pracovat v kolektivu i prosazovat svůj individuální názor. Díky krásnému počasí byl dostatek času i na pěší vycházky do okolí a sportovní aktivity v okolí penzionu. Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli hodnotnými dary a umožnili tak ocenit práci dětí, výsledky soutěží či bodování pokojů.

Všichni žáci I. stupně mají možnost zakoupení dotovaného mléka, případně mléčných výrobků v projektu Školní mléko do škol. Letos dostávají nové karty všichni žáci I. stupně na škole. Současně funguje akce - první mléko zdarma. Bližší informace najdete na www.happysnack.cz. Distribuci karet má na starosti paní Rousková, vedoucí školní jídelny.

Nahoru