Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Dne 7. 6. 2018 se ve školní družině uskutečnil Den dětí. Děti si zasoutěžily v tělocvičně. Měly několik stanovišť se soutěžemi - poznávání dopravních značek, házení kostkou, skládání obrázku, trefování se míčem do branky, hod míčem na koš, házení kroužků, namotávání autíček a nošení míčků na lžíci. Celé odpoledne jsme si moc užili a vydováděli se. Velké poděkování patří děvčatům z 9. A a paní učitelce Polanské, které nám pomohly akci zrealizovat. Všichni žáci za velkou snahu dostali odměnu.

 

den deti 118  den deti 218

Nahoru