Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

1

Vážení rodiče, také letos proběhne v jídelně naší školy velké loučení. Nejprve se budou páťáci loučit s prvním stupněm a budou pasováni na žáky druhého stupně a poté zavzpomínají deváťáci na devět let strávených na naší škole. Pokud jste rodičem žáka 5. či 9. třídy naší školy, jste na toto setkání srdečně zváni. Vzhledem k současné epidemické situaci vás žádáme o vyplnění a odevzdání čestného prohlášení, které najdete v Bakalářích na nástěnce vaší třídy nebo zde.(Už je zde vloženo správné čestné prohlášení.)

Nahoru