Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Praktické hodiny přírodopisu, práce s mikroskopem, pozorování, mikroskopování živého i neživého patří k velmi oblíbeným.

V sedmém ročníku zrovna probíráme RYBY a proto i dnešní laboratorní práce byla zaměřena na pozorování vnější stavby těla ryb, určování známých sladkovodních ryb a hlavně na mikroskopování rybí šupiny. Žáci se dnes dozvěděli, že ideálním materiálem pro zjišťování informací o stáří a růstu ryby jsou právě šupiny. Ty se skládají z přírůstkových kruhů (což je něco podobného jako letokruhy uvnitř stromu) - a ty právě měli možnost žáci vidět pod mikroskopem.

Jsme rádi, že jsme laboratorní práci ještě před zavřením školy stihli.

7. A Př 1      7. A Př 2

7. A Př 3 7. A Př 4

Nahoru