Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Chytrá a udržitelná mobilita – investice pro Evropu (motto letošního ročníku ekologických filmů v Hradci Králové k evropskému týdnu mobility). V pondělí 19. září 2016 navštívila třída 7. A, 7. B kino Bio Centrál. Promítalo se 9 krátkých filmů s ekologickou tematikou z fondu Ministerstva životního prostředí ČR a BESIPU. Promítání „Ozvěny Ekofilmu, ekologické filmy k Evropskému týdnu mobility 2016“, připravila Společnost pro trvale udržitelný život. Žáky hodně zaujal snímek pod názvem Starověké podmořské město – rozhovor dítěte s biologem, který mu představuje moře a jeho obyvatele a přirovnává jej k přeplněným městům. Kladný ohlas si zasloužil krátký animovaný snímek o devastujícím dopadu výstavby silnice na přírodu a její obyvatele a dále humorné příhody ze života nepříliš ekologicky smýšlejícího úředníka (kreslený film). 22. 9. = den bez aut (do školy a do práce pojďme pěšky!)                                               

Mgr. Lenka Roubalová

Nahoru