Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Českým příslovím "Láska prochází žaludkem" bychom se mohli inspirovat a říci to samé o hodině anglického jazyka. Žáci 6. A a 6. B využili svých teoretických znalostí z hodin angličtiny, kde si osvojili slovní zásobu ohledně jídla, pití, receptů a gramatických jevů.  Všichni předvedli velké nadání jak v kuchyni, tak při mluveném projevu s vlastní prezentací ve formě projektu na čtvrtku nebo v počítačové prezentaci. Vše si pečlivě naplánovali a  vytvořili, tím také potvrdili svoji schopnost mezi sebou komunikovat a domluvit se na společné projektu.

Mgr. Alena Machová

  panc12 panc10 panc13
panc9 panc7 panc1

panc4

Nahoru