Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

V tomto ročníku Biologické olympiády se žáci pohybovali v říčních nivách českých řek, které daly vzniknout lužním lesům. Seznámili se s prostředím, které je nezbytné pro mnohé specializované druhy rostlin, živočichů a hub. Poznali biodiverzitu lužních lesů, která je často přirovnávána k druhové rozmnanitosti deštných lesů. Lužním lesem prošli postupně od jara až do zimy a zaměřili se na to, co je pro jednotlivá roční období typické.

Školní kolo soutěže proběhlo ve středu 7. 2. 2024 a žáky opět čekala část testová a poznávací. Bohužel, pro velkou nemocnost, se někteří žáci nemohli zúčastnit. Ale i přesto všem nadšencům Biologie a přírody fandíme a přejeme hodně úspěchů!    

Výsledky kategorie D (6., 7. třídy):

1. místo – Tomáš Krahulec, 7. B – 83,9% úspěšnost (úspěšný řešitel)

2. místo – Pavel Krejčíř, 7. B - 64,88% úspěšnost (řešitel)

 

Výsledky kategorie C (8., 9. třídy):

1. místo – Laura Stojanová, 8. A – 87,64% úspěšnost (úspěšný řešitel) 

2. místo – Adina Matoulková, 9. B – 62,35% úspěšnost (řešitel)

3. místo – Laura Klimešová, 9. B – 57,64% úspěšnost (řešitel)

 

Mgr. Lenka Roubalová, Mgr. Sára Rozínková (předmětová komise Př)

Nahoru