Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Basic Lingua“ je soutěžní projekt, ve kterém si mohou žáci základních škol rozvíjet a měřit své jazykové dovednosti a kompetence v anglickém jazyce prostřednictvím renomovaných mezinárodních testů a zkoušek (Cambridge). Soutěž probíhá ve více krajích České republiky. V Královéhradeckém kraji ji pořádá První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové.

Naši školu reprezentoval Jan Černý v kategorii 8. a 9. ročníků a Anna Reichlová v kategorii 6. a 7. ročníků. Honza skončil na 9. místě a Anička se umístila na krásném 6. místě.

Soutěžícím blahopřejeme:)

                                                                            Mgr. Alena Machová, Mgr. Jana Volfová a Mgr. Jana Matoušková

 černý

reich

Nahoru