Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Uzavíráme dvouměsíční vánoční projekt. Od října do prosince probíhala v rámci anglického jazyka projektová výuka  napříč šestým a devátým ročníkem. Projekt byl zadán na téma Christmas Around the World – find out how Christmas Traditions and how Christmas is celebrated in lots of different countries. Žáci pracovali v 8 skupinách napříč ročníky po dobu 8 vyučovacích hodin. Cílem projektu bylo prohloubení znalostí cizího jazyka a propojení mezipředmětových vztahů. Celý projekt byl průběžně dokumentován a bude prezentován spolužákům:-)

Mgr. Jana Volfová, Mgr. Alena Machová a Mgr. Jana Matoušková

 3

1

2

Nahoru