Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Vážení rodiče,

z celkového počtu všech zaměstnanců naší školy (63 zaměstnanců včetně MŠ) se jich 50 (39 pedagogů a 11 nepedagogů) rozhodlo, že se v pondělí 27. 11. připojí ke stávce zaměstnanců škol a školských zařízení vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

Omlouváme se Vám za případné komplikace, které Vám svým rozhodnutím působíme, a vzhledem k tomu, že jsou důvody ke stávce prezentovány veřejnosti různým způsobem, rádi bychom Vás seznámili s tím, co donutilo zvednout ruku pro stávku nás.

MŠMT plánuje snížit počet vyučovacích hodin ve školách. To znamená, že by došlo k výraznému zhoršení kvality výuky Vašich dětí (omezení nebo zrušení dělení tříd na skupiny, omezení nabídky volitelných předmětů).

MŠMT plánuje snížení platů a omezení počtu asistentů pedagoga. To znamená ztížení výuky nejen žáků, kteří asistenta potřebují, ale zároveň i jejich spolužáků.

MŠMT plánuje snížení platů a počtu nepedagogických pracovníků, to znamená kuchařek, uklízeček, školníků, administrativních pracovníků. Již nyní jsou platy těchto zaměstnanců tak nízké, že je obtížné je pro práci ve škole získat.

Vážení rodiče, ubezpečujeme Vás, že naším důvodem pro stávku opravdu nejsou učitelské platy. Svoje povolání jsme si vybrali proto, že nám dává smysl, naplňuje nás a vykonáváme ho s láskou k Vašim dětem. Chceme pro ně kvalitní školství, které bude schopné je připravit pro jejich budoucí život. Sami to ale nedokážeme. Proto děkujeme všem, kteří nás pochopí a podpoří, velmi si toho vážíme.

za všechny stávkující zaměstnance

Nahoru