Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Letošního školního kola soutěže Mladý chemik se zúčastnilo celkem 22 žáků z 9. tříd, kteří mohli získat až 60 bodů v testu. Na prvním místě se umístil Jakub Panchártek (9.A), který nasbíral 44 bodů. Na sdíleném 2. – 4. místě se shodným počtem 43 bodů umístili Jan Verner (9.A), Filip Chvojka (9.B) a Lucie Zachariášová (9.B). Tito žáci postupují do okresního kola, které se bude konat v Pardubicích. Gratulujeme nejen zmíněným žákům, ale i ostatním zúčastněným, protože i jejich výsledky byly velmi dobré.

Nahoru