Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ve čtvrtek 21. 3. zakončili žáci Medvědovu lyžařskou akademii závěrečnými závody.

Ve středu 20. března 2019 proběhlo v prostorách Metropolitní univerzity Praha a ŠZ DVPP Štefánikova v Hradci Králové krajské kolo Zeměpisné olympiády. Náš žák Nguyen Minh Hieu (8.A) se v kategorii C (8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií) umístil na vynikajícím 6. místě. Zároveň byl nejlepším řešitelem mezi žáky klasických základních škol, místa před ním obsadili jen gymnazisté. Gratulujeme!

Zveme Vás na jarní tvoření, které se koná ve středu 3. dubna od 15:00 do 16:30 hod. ve školní jídelně. Vstupné pro předškoláky je  80,- Kč. Těšíme se na Vás. 

 

IMG_6439-400.jpg

S dětmi z prvních, druhých a třetích tříd jsme tento týden vyrazili na lyžařský kurz "Medvědova lyžařská akademie" ve Ski areálu Sedloňov. Padesát přihlášených dětí bylo rozděleno do skupin podle lyžařských dovedností. Dnes poprvé i úplní začátečníci jeli na vleku a sjeli celou sjezdovku. Získané dovednosti si děti ověří na závěrečných závodech.

Ve středu 13. 3. se ve sportovní hale v Třebši uskutečnil již osmý ročník jarního turnaje ve vybíjené, kterého se účastnilo 18 družstev z hradeckých základních škol.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 3. A (11,01 kg), na druhém místě 1. B (10,55 kg), na třetím místě 5. B (10,08 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 2. O (4,20 kg), 2. třída 2. B (3,02 kg), 3. třída 3. A (2,34 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 8. A (9,56 kg), na druhé místě 7. B (2,72 kg), na třetím místě 6. B (2,12 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 8. A (1,70 kg), 2.třída 7. B (1,68 kg), 3. třída 7. A (1,01 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 6. B a 7. A.

Krásnou vzpomínku na proběhlý masopust nám opět připravil pan Kamil Klembara. Děkujeme velice a pro všechny zúčastněné zasíláme odkaz.                                                                                                                              https://www.zonerama.com/klemba/Album/5145938   

 

Sběr kůry proběhne ve čtvrtek 14. března v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

S blížícím se koncem zimy jsme na škole odstartovali další z kurzů Internet pro seniory. Zájem ze stran seniorů je v letošním roce veliký a naše kapacity byly maximálně využity. Ve dvou kurzech se u nás bude s pomocí žáků 7.–9. ročníků vzdělávat celkem 26 seniorů v oddělených kurzech pro začátečníky a pokročilé. Výuka je zaměřena na práci s počítačem, mobilními zařízeními jako jsou tablety a mobily nebo práci na internetu. Děkujeme za opakovaný zájem a věříme, že od nás na konci kurzů budou odcházet spokojeni nejen účastníci kurzů, ale i jejich lektoři s novými zkušenostmi.

V úterý 5. března jsme se opět společně sešli před budovou školy. Po úvodním seznámení se zvyky a tradicemi masopustu a nezbytném povolení k jeho konání se masopustní průvod vydal do okolí školy. Nechyběly tradiční masky jako laufr, turci, kominík, medvěd, žid, kůň, ženich s nevěstou, babky, smrtka i další. Po návratu do školy jsme pokračovali tancem a soutěžemi ve školní jídelně. Líbilo se nám taneční vystoupení našich spolužáků i představení masek. Na závěr byly nejlepší masky vyhlášeny a odměněny. Přestože nám letos počasí nepřálo, odpoledne se vydařilo.

Ve středu 20. února 2019 jsme byli tradičními hostiteli okresního kola Zeměpisné olympiády. Osm desítek zeměpisných nadšenců z Královéhradecka řešilo úkoly s Atlasy světa, geografický test a praktické úlohy, zaměřené na aktuální globální problémy.

Naši školu reprezentovali 4 žáci: Na vynikajícím 4. místě v kategorii 8. a 9. ročníků se umístil NGUYEN Minh Hieu z 8.A, ve stejné kategorii obsadil David JANELE z 9.A pěkné 12. místo. I reprezentanti 6. ročníku si vedli znamenitě - Jakub MACEK obsadil krásné 6. místo, Patricie LABUŤOVÁ (oba z 6.B) byla jen o příčku za ním. Blahopřejeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy.

Kompletní výsledkové listiny všech 4 kategorií jsou k dispozici na stránkách https://soutezekhk.cz/?soutez=13&kategorie=52 (vybrat písmeno dané kategorie).

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se třídy 6. A a 6. B zúčastnily projektu Tulipánový měsíc. Děti namalovaly tulipány, které nebudou vyvěšeny ve škole, ale budou po celý měsíc březen zdobit stěny hradecké nemocnice. Tento projekt vznikl za účelem podpořit pacienty na onkologických odděleních a s přicházejícím jarem jim přinést naději a radost. A proč děti malovaly právě tulipány? Protože právě ty jsou symbolem občanského sdružení Amelie, které zaštiťuje tento projekt. 

Dne 18. února se na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu konalo okresní kolo anglické konverzační soutěže. Této soutěže se účastnili i naši dva žáci. Klára Hamanová (7. A) obsadila 3. místo z 19 soutěžících v kategorii mladších žáků. Pavel Marek (9. A) skončil na 12. místě z 21 zúčastněných v kategorii starších žáků. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Nahoru