Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Dne 9. ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo anglické konverzační soutěže.

Ples 2019

Ve čtrtek 3. 1. a v pátek 4. 1. je ředitelské volno. Školní družina je v provozu v době od 7 hodin. Začátek vyučování je v pondělí 7. 1. 2019, kdy také začíná Týden čtení. 

V pátek 21. prosince, těsně než začaly vánoční prázdniny, byli žáci druhých třid za odměnu pozváni na zámek Potštejn. V hrané prohlídce zámku se dozvěděli o vánočních zvycích a prožili betlémský příběh, který jim vysvětlil původ tradic vánočních svátků. Po prohlídce zámku na děti čekal ve slavnostně vyzdobené cukrárně teplý čaj a perník. Celý zámek na nás dýchl kouzlem Vánoc. Výletem za odměnu byli všichni nadšeni. Děkujeme.

PF 2019

Jak se stalo na naší škole už tradicí, i letos se konala adventní setkání žáků 1. stupně.

Ve středu 9. ledna 2019 opět zahajuje svoji činnost na naší škole Klub předškoláka Sluníčko. Budeme se setkávat s dětmi vždy ve středu od 15:30 do 16:30 hodin. Cílem těchto setkání je rozvíjení všech schopností dítěte a příprava na vstup do první třídy. Do Klubu předškoláka není nutno se přihlašovat předem. Těšíme se na Vás.

Žáci prvního stupně se podíleli na sbírce pro psí útulek v Hradci Králové. Děti nosily 14 dní do školy krmení, pamlsky, deky pro pejsky. Velmi děkujeme všem, kteří nezapomněli, že Vánoce jsou svátky, klidu, pohody, ale i pomoci.  

S nadcházejím koncem roku jsme na škole měli příležitost přivítat absolventy kurzů Internet pro seniory, který v Hradci Králové pokračuje již 15. rokem. Pod záštitou zástupců města v čele s Ing. Alenou Synkovou, Mgr. Martinem Hanouskem a Ing. Zbyňkem Bártou obdrželi senioři a jejich lektoři certifikáty o úspěšném absolvování kurzů. V programu nechybělo pásmo koled pěveckého sboru školy pod vedením pí učitelky Podvalové a ZUŠ Habrmanova, která vystoupila s ensemblovým i sólovým zpěvem. Na závěr si všichni pochutnali i na drobném občerstvení. Budeme se těšit i v roce 2019.

Ve středu 12. prosince jsme navštívili s prvňáčky Svíčkárnu RODAS v Šestajovících u Prahy. Děti si vyzkoušely barvení svíček, vykrajování mýdel s vánočními motivy a plnění sáčků barevnou koupelovou solí s esenciálním olejem. V areálu továrny na výrobu svíček jsme si prohlédli i minifarmu. Exkurze se nám líbila. 

Páťáci se moc těšili, že opět vyjedou vstříc vánočním svátkům.Tentokrát zavítali na  vánočně vyzdobený Hrádek u Nechanic. Během prohlídky se dozvěděli spoustu starých a možná již opomenutých vánočních zvyků z našeho kraje a zhlédli dobovou výzdobu sálů, stromečků, ale i svátečního prostírání stolů.Závěr prohlídky patřil koledám ve staré zámecké kapli.
Počasí nakonec také uznalo, že je čas naladit se na vánoční strunu. Venku se citelně ochladilo, začaly padat sněhové vločky a tak naše další kroky vedly do zámecké kuchyně, kde jsme nepohrdli teplým čajem a nazdobeným perníčkům.V prodejně suvenýrů jsme stihli nakoupit drobné dárky a vydali se na cestu zpět domů. Výlet se podařil a už se těšíme na Vánoce.

Celý koncert se tento rok nesl v duchu Ztracených Vánoc. Poté, co paní ředitelka příjemně přivítala návštěvníky a zahájila vystoupení, děti ze sboru se ujaly slova a v průběhu večera předvedly několik koled a dlouhých dialogů k provázání příběhu. V duchu ztracených vánočních svátků jsme se pak vydali na tajuplnou a napínavou cestu k jejich objevení, k čemuž nám dopomohly i děti z jiných ročníků prvního stupně svými básničkami, tanci, zpěvem nebo hrou na hoboj v případě Amélie Linkové. Celým programem nás také krásně provázela slečna Barbora Vítkova. Pro některé z dětí to bylo jejich první vystoupení na naší škole a můžeme troufale říci, že se jim skvěle povedlo. Všichni doufáme, že se nám podařilo naplnit očekávání a oddechli jsme si od předvánočního shonu a připomněli si pravý smysl Vánoc.

Ve dnech 4. a 5. prosince odjely 3. a 4. ročníky na exkurzi do Hlinska. V rámci projektu Ministerstva školství Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol jsme navštívili památkovou rezervaci lidové architektury zvanou Betlém na břehu řeky Chrudimky.

Srdečně Vás zveme na vánoční koncert, který se bude konat v úterý 11. prosince 2018 od 16:30 v sále školní jídelny.

Od 16 hodin bude probíhat tradiční prodejní výstava keramiky a jiných výrobků s vánoční tématikou.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

vanocni koncert 2018

V pátek 30. 11. jsme se zúčastnili již 15. ročníku dovednostní a vědomostní soutěže pro žáky 8. a 9. tříd Já už to znám, umím... na Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově. Byli jsme zde počtvrté a naše letošní výprava byla velmi úspěšná, předčila dokonce náš loňský úspěch, kdy se Adéla Hloušková z 9. B umístila na krásném 3. místě. Letos byli úspěšnější chlapci. Jan Kroužel z 9. B obsadil 3. místo v oboru Mladý řezník a Tomáš  Barabáš z 9. B ve stejném oboru získal dokonce 1. místo!

Moc gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Žáci šestého ročníku se v úterý 27. listopadu vydali do Prahy. V Petřínských sadech navštívili Národopisné muzeum, které je umístěno v nádherné klasicistní budově bývalého letohrádku Kinských. Prohlédli si expozici, která ukazuje život našich předků a obdivovali i aktuální výstavu věnovanou drátenictví. Následoval lektorovaný program, v jehož rámci si vyzkoušeli práci kurátorů – popisovali vybrané sbírkové předměty a pokoušeli se vytvořit příběhy těchto vzácných svědků minulosti. Zbyl čas i na procházku krásně upravenými Petřínskými sady.                                                       Kristina Polanská a Jana Šebestová, třídní učitelky 6. A a 6. B

Nahoru