Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ve čtvrtek 4. dubna se žáci 4. B stali součástí komiksového příběhu. Krásnou besedu pro ně připravili zaměstnanci Knihovny města Hradce Králové. Ve „Velrybě“ jsme si vyzkoušeli psaní scénářů komiksového příběhu, popustili uzdu své fantazii při poslechu čtení a seznámili se s méně známými autory knih a komiksů pro děti. Když jsme potom odcházeli obtěžkáni vypůjčenými knihami, bylo jasné, že setkávání s fantazií nás jen tak neomrzí. A to je moc dobře.

Páté třídy se v rámci programu "Pokusné ověřování" vydaly za starými velikonočními tradicemi a zvyky do Betléma v Hlinsku.

Opět jsme po roce s žáky 8. ročníků navštívili centrálu České národní banky v Praze v rámci předmětu finanční gramotnost. Cílem byla expozice Lidé a peníze představující historii samotné banky na našem území a vývoj peněz daleko do historie. Interiér v minulosti používaného trezoru nabízí spoustu cenných a zajímavých exponátů včetně opravdové zlaté cihly, kterou si měli žáci možnost vzít do ruky. Prakticky si žáci také ozkoušeli UV zářivky na kontrolu padělků bankovek nebo se snažili správně odpovídat na znalostní kvízy. Čekání na druhou skupinu jsme strávili prohlídkovým okruhem po centru Prahy završeným výstupem k památníku na Vítkově, kde jsme si vyslechli i nečekaný soukromý výklad od hlídače. Počasí nám vyšlo krásně a všude byl již cítit příchod jara.

Žáci 2. B a 3. B navštěvují kurz plavání. Pod vedením plaveckých instruktorů se každý pátek učí plavat nebo zdokonalují svůj plavecký styl (prsa, znak, kraul). Využívají k tomu hravé pomůcky - kroužky, destičky, panáky, pásky, skluzavky. Na plavání se děti těší.

Dne 25. 3. 2019 se deset žáků 9. tříd zúčastnilo každoroční akce na Pedagogické fakultě UHK nazvané Deutsch an der Uni.

Pro žáky z vybraných hradeckých škol připravili studenti německého jazyka 17 stanovišť. Pod jejich vedením plnily týmy žáků různé úkoly, např. procvičovaly slovní zásobu, přiřazovaly obrázky sportovců, jejich jména a národnosti, skládaly příběh, zakreslovaly do mapy zajímavá místa  v Německu a hovořily s rodilým mluvčím. Studenti připravili pro žáky i bohaté občerstvení. Žáci prožili krásné dopoledne s němčinou.                                                                                        Mgr. Zuzana Rychnovská

Ve čtvrtek 21. 3. zakončili žáci Medvědovu lyžařskou akademii závěrečnými závody.

Ve středu 20. března 2019 proběhlo v prostorách Metropolitní univerzity Praha a ŠZ DVPP Štefánikova v Hradci Králové krajské kolo Zeměpisné olympiády. Náš žák Nguyen Minh Hieu (8.A) se v kategorii C (8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií) umístil na vynikajícím 6. místě. Zároveň byl nejlepším řešitelem mezi žáky klasických základních škol, místa před ním obsadili jen gymnazisté. Gratulujeme!

Zveme Vás na jarní tvoření, které se koná ve středu 3. dubna od 15:00 do 16:30 hod. ve školní jídelně. Vstupné pro předškoláky je  80,- Kč. Těšíme se na Vás. 

 

IMG_6439-400.jpg

S dětmi z prvních, druhých a třetích tříd jsme tento týden vyrazili na lyžařský kurz "Medvědova lyžařská akademie" ve Ski areálu Sedloňov. Padesát přihlášených dětí bylo rozděleno do skupin podle lyžařských dovedností. Dnes poprvé i úplní začátečníci jeli na vleku a sjeli celou sjezdovku. Získané dovednosti si děti ověří na závěrečných závodech.

Ve středu 13. 3. se ve sportovní hale v Třebši uskutečnil již osmý ročník jarního turnaje ve vybíjené, kterého se účastnilo 18 družstev z hradeckých základních škol.

Krásnou vzpomínku na proběhlý masopust nám opět připravil pan Kamil Klembara. Děkujeme velice a pro všechny zúčastněné zasíláme odkaz.                                                                                                                              https://www.zonerama.com/klemba/Album/5145938   

 

Sběr kůry proběhne ve čtvrtek 14. března v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

S blížícím se koncem zimy jsme na škole odstartovali další z kurzů Internet pro seniory. Zájem ze stran seniorů je v letošním roce veliký a naše kapacity byly maximálně využity. Ve dvou kurzech se u nás bude s pomocí žáků 7.–9. ročníků vzdělávat celkem 26 seniorů v oddělených kurzech pro začátečníky a pokročilé. Výuka je zaměřena na práci s počítačem, mobilními zařízeními jako jsou tablety a mobily nebo práci na internetu. Děkujeme za opakovaný zájem a věříme, že od nás na konci kurzů budou odcházet spokojeni nejen účastníci kurzů, ale i jejich lektoři s novými zkušenostmi.

V úterý 5. března jsme se opět společně sešli před budovou školy. Po úvodním seznámení se zvyky a tradicemi masopustu a nezbytném povolení k jeho konání se masopustní průvod vydal do okolí školy. Nechyběly tradiční masky jako laufr, turci, kominík, medvěd, žid, kůň, ženich s nevěstou, babky, smrtka i další. Po návratu do školy jsme pokračovali tancem a soutěžemi ve školní jídelně. Líbilo se nám taneční vystoupení našich spolužáků i představení masek. Na závěr byly nejlepší masky vyhlášeny a odměněny. Přestože nám letos počasí nepřálo, odpoledne se vydařilo.

Ve středu 20. února 2019 jsme byli tradičními hostiteli okresního kola Zeměpisné olympiády. Osm desítek zeměpisných nadšenců z Královéhradecka řešilo úkoly s Atlasy světa, geografický test a praktické úlohy, zaměřené na aktuální globální problémy.

Naši školu reprezentovali 4 žáci: Na vynikajícím 4. místě v kategorii 8. a 9. ročníků se umístil NGUYEN Minh Hieu z 8.A, ve stejné kategorii obsadil David JANELE z 9.A pěkné 12. místo. I reprezentanti 6. ročníku si vedli znamenitě - Jakub MACEK obsadil krásné 6. místo, Patricie LABUŤOVÁ (oba z 6.B) byla jen o příčku za ním. Blahopřejeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy.

Kompletní výsledkové listiny všech 4 kategorií jsou k dispozici na stránkách https://soutezekhk.cz/?soutez=13&kategorie=52 (vybrat písmeno dané kategorie).

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se třídy 6. A a 6. B zúčastnily projektu Tulipánový měsíc. Děti namalovaly tulipány, které nebudou vyvěšeny ve škole, ale budou po celý měsíc březen zdobit stěny hradecké nemocnice. Tento projekt vznikl za účelem podpořit pacienty na onkologických odděleních a s přicházejícím jarem jim přinést naději a radost. A proč děti malovaly právě tulipány? Protože právě ty jsou symbolem občanského sdružení Amelie, které zaštiťuje tento projekt. 

Nahoru