Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Magistrátu města Hradec Králové „Internet pro seniory“. Pořadatel spolupracuje s téměř desítkou základních škol, na nichž dvakrát ročně (podzim – jaro) probíhá výuka vždy v 10 hodinových blocích jednou týdně. Přihlášení senioři se učí základy práce s PC, vyhledávání na internetu, kancelářské programy a na několika školách i úpravu digitálních fotografií. Lektory jsou jim žáci druhého stupně jednotlivých škol.

Na ZŠ Jiráskovo náměstí v aule školní jídelny pravidelně probíhá i slavnostní zakončení bloků projektu, spojené s předáváním certifikátů úspěšným absolventům kurzů, tematicky zaměřeným koncertem žáků školy a občerstvením.

 

Přehled kurzů na ZŠ Jiráskovo náměstí ve školním roce 2018/2019:

Místo: počítačová učebna ZŠ (č. 34), 1. patro

Termín: podzim 2018, koná se 10 týdnů po sobě od 3. 10. 2018

Vedoucí lektor: Mgr. Karel Nývlt

Druh kurzů: začátečníci a pokročilí 14:00 - 15:00 (10 účastníků)

Lektoři: žáci 7. - 9. ročníku

Nahoru