Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

"Příroda sama je největší umělec a my se snažíme ji jen kopírovat." To byla slova pana Jiřišty, zkušeného lidového malíře, který přišel 26. dubna mezi žáky 4. A, aby jim ukázal pravidla kresby. Děti si vyzkoušely kresbu vázy s květinami i nakreslit si vlastní ruku. Práce žáky zaujaly natolik, že ani nechtěli končit. Že máme šikovné děti, dokládají i přiložené fotografie. Zda se někdo stane malířem, to nevíme. Ale určitě se děti začnou pozorněji dívat na všední věci kolem sebe.

Ve středu 24. dubna a ve čtvrtek 25. dubna pokračovala exkurze třetího a prvního ročníku v Dopravně recyklačním centru v Pardubicích. V areálu si děti prohlédly skladovací plochy, lisy na recyklaci papíru. Provoz byl vybaven celou řadou strojů pro úpravu a zpracování odpadů. Nejvíce se dětem líbilo zpracování plastů, polystyrénu a papíru. Exkurze se velice líbila, odměnou byl papírový model svozového vozidla komunálního odpadu, který si děti mohou vystřihnout a sestavit.

Poslední sběr kůry v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 25. dubna v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

Krásnou akci pro děti připravilo knihkupectví KOSMAS v Hradci Králové. Do soutěže Miss Záložka - Vymaluj knižní záložku se zapojili žáci druhého až pátého ročníku. Podpořili je i žáci ze 6. B. Odevzdané záložky budou v knihkupectví vystaveny a vyhodnoceny do konce měsíce dubna. Akce se dětem velice líbila.

Ve středu 10. dubna navštívili žáci druhých tříd Dopravně recyklační centrum v Pardubicích. Při prohlídce areálu provozovny viděli několik strojů na úpravu tříděného odpadu. Zejména pozorně si prohlédli třídící linku na plasty. V prezentaci se dozvěděli o významu třídění odpadu v domácnosti. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná.

Hlavní náplní učiva dějepisu v 7. ročníku je období středověku. I proto se obě 7. třídy vydaly ve čtvrtek 4. dubna na exkurzi do Kutné Hory, která tehdy patřila k nejvýznamnějším  českým městům. Nejprve si žáci prohlédli sluncem zalité historické centrum města, jemuž vévodil pozdně gotický chrám sv. Barbory. Hlavním cílem byl ale středověký důl. To byl opravdu zážitek. V oblečení středověkých havířů a s přilbami na hlavách se žáci prodírali úzkými chodbami hluboko pod zemí. O obtížnosti práce nemusel být nikdo přesvědčován… 

Poslední zastávkou byla kutnohorská Kostnice. Pohled na výzdobu z tisíců lidských kostí byl pro někoho méně příjemný, ale exkurzi zvládli všichni ve zdraví. Cesta skončila, zážitky zůstanou.

Ve středu 3. dubna se na společné akci sešli předškoláci a děti ze školní družiny. Spolu s rodiči si vytvořili jarní dekorace. Těšíme se na Velikonoce.

 

Ve čtvrtek 4. dubna se žáci 4. B stali součástí komiksového příběhu. Krásnou besedu pro ně připravili zaměstnanci Knihovny města Hradce Králové. Ve „Velrybě“ jsme si vyzkoušeli psaní scénářů komiksového příběhu, popustili uzdu své fantazii při poslechu čtení a seznámili se s méně známými autory knih a komiksů pro děti. Když jsme potom odcházeli obtěžkáni vypůjčenými knihami, bylo jasné, že setkávání s fantazií nás jen tak neomrzí. A to je moc dobře.

Páté třídy se v rámci programu "Pokusné ověřování" vydaly za starými velikonočními tradicemi a zvyky do Betléma v Hlinsku.

Opět jsme po roce s žáky 8. ročníků navštívili centrálu České národní banky v Praze v rámci předmětu finanční gramotnost. Cílem byla expozice Lidé a peníze představující historii samotné banky na našem území a vývoj peněz daleko do historie. Interiér v minulosti používaného trezoru nabízí spoustu cenných a zajímavých exponátů včetně opravdové zlaté cihly, kterou si měli žáci možnost vzít do ruky. Prakticky si žáci také ozkoušeli UV zářivky na kontrolu padělků bankovek nebo se snažili správně odpovídat na znalostní kvízy. Čekání na druhou skupinu jsme strávili prohlídkovým okruhem po centru Prahy završeným výstupem k památníku na Vítkově, kde jsme si vyslechli i nečekaný soukromý výklad od hlídače. Počasí nám vyšlo krásně a všude byl již cítit příchod jara.

Žáci 2. B a 3. B navštěvují kurz plavání. Pod vedením plaveckých instruktorů se každý pátek učí plavat nebo zdokonalují svůj plavecký styl (prsa, znak, kraul). Využívají k tomu hravé pomůcky - kroužky, destičky, panáky, pásky, skluzavky. Na plavání se děti těší.

Dne 25. 3. 2019 se deset žáků 9. tříd zúčastnilo každoroční akce na Pedagogické fakultě UHK nazvané Deutsch an der Uni.

Pro žáky z vybraných hradeckých škol připravili studenti německého jazyka 17 stanovišť. Pod jejich vedením plnily týmy žáků různé úkoly, např. procvičovaly slovní zásobu, přiřazovaly obrázky sportovců, jejich jména a národnosti, skládaly příběh, zakreslovaly do mapy zajímavá místa  v Německu a hovořily s rodilým mluvčím. Studenti připravili pro žáky i bohaté občerstvení. Žáci prožili krásné dopoledne s němčinou.                                                                                        Mgr. Zuzana Rychnovská

Ve čtvrtek 21. 3. zakončili žáci Medvědovu lyžařskou akademii závěrečnými závody.

Ve středu 20. března 2019 proběhlo v prostorách Metropolitní univerzity Praha a ŠZ DVPP Štefánikova v Hradci Králové krajské kolo Zeměpisné olympiády. Náš žák Nguyen Minh Hieu (8.A) se v kategorii C (8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií) umístil na vynikajícím 6. místě. Zároveň byl nejlepším řešitelem mezi žáky klasických základních škol, místa před ním obsadili jen gymnazisté. Gratulujeme!

Zveme Vás na jarní tvoření, které se koná ve středu 3. dubna od 15:00 do 16:30 hod. ve školní jídelně. Vstupné pro předškoláky je  80,- Kč. Těšíme se na Vás. 

 

IMG_6439-400.jpg

S dětmi z prvních, druhých a třetích tříd jsme tento týden vyrazili na lyžařský kurz "Medvědova lyžařská akademie" ve Ski areálu Sedloňov. Padesát přihlášených dětí bylo rozděleno do skupin podle lyžařských dovedností. Dnes poprvé i úplní začátečníci jeli na vleku a sjeli celou sjezdovku. Získané dovednosti si děti ověří na závěrečných závodech.

Ve středu 13. 3. se ve sportovní hale v Třebši uskutečnil již osmý ročník jarního turnaje ve vybíjené, kterého se účastnilo 18 družstev z hradeckých základních škol.

Nahoru