Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2018/2019 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro 1., 2., 3. třídy
  • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Jana Hladíková, Dagmar Kotoučková, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

Dne 9. 10. 2019 přijel do školní družiny kouzelník RENO. Ukázal  dětem mnoho kouzel. Dokonce si děti zkusily začarovat s kouzelníkem, a tím tak pobavily ostatní děti. Nakonec  RENO vykouzlil živého králíčka, z kterého měly děti radost. Kouzelnické vystoupení se dětem moc líbilo a mělo velký úspěch.

Dne 1. 10. 2019 děti ze školní družiny prožily se školním preventivním týmem sportovní odpoledne v tělocvičně. Děti plnily na stanovištích připravené úkoly. Běhaly štafetu, závodily jako raci, zkoušely jak roste tráva, cvičily sedy, lehy, skákaly trojskok, hrály hru ruce, nohy a ticho poštu. Děti ze sportovního odpoledne byly velmi nadšené a za snahu dostaly všichni odměnu. Velké poděkování patří paní učitelce Volfové a žákům z celého školního preventivního týmu.

Ve středu 25. 9. 2019 se v suterénu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje konala slavnostní vernisáž s vyhlášením výsledků výtvarné soutěže na téma Pomáháme seniorům.

Za naši školu v kategorii mladších žáků vyhrála krásné první místo Lucie Hrnčířová z 2. A. Na druhém místě se umístily žákyně Kateřina Kudrová z 2. A a Nela Adámková ze  3. A. Na třetím místě skončily Natálka Adámková ze 3. A, Linesa Bujoni ze 4. A a Anička Štochlová ze 4. B.

Slavnostní vyhlášení bylo provázeno stepařským vystoupením a ukázkou výcviku pejsků.  Závěr patřil pěveckému sboru Jitro pod vedením pana profesora Skopala.

V pondělí dne 23. 9. 2019 navštívila školní družinu paní, která se věnuje chovu koz. Seznámila děti s tím, čím se kozy živí a co nejedí. Ukázala jim, jak se kozy dojí, jak umějí tancovat a skákat dle pokynů. Děti si mohly kozičky pohladit, nakrmit je a projít se s nimi. Akce s kozičkami se dětem moc líbila.

Dne 9. září 2019 navštívil první třídy ve školní družině pan Kvášovský. Zabývá se rozvojem představivostí a technickým myšlením u dětí v oblasti stavění modelů ze stavebnice Lega. Dětem ukázal model pohybujícího se ruského kola z Lega. Žáci si model pak sami sestavili podle nakresleného návodu. Ruské kolo nakonec uvedli do pohybu pomocí motůrku. Všem se to moc povedlo a velmi se jim stavění z Lega líbilo.

Dne 26. 6. 2019 prožili žáci z 1. a 2. tříd sportovní den na adventure golfu na FOMEI. Naučili se odpalovat míčky a zasoutěžili si v adventure golfu. V každé třídě byli první tři žáci odměněni větší sladkou odměnou. Ostatní žáci dostali bonbon. 

Děti ze školní družiny se zapojily do akce – LEGO soutěž na téma JÍDLO. Děti stavěly a stavěly, až v 1. oddělení postavily krásný barevný dort. Na stavbě dortu se podílely tyto děti: Jan Jelínek, Adam Sychra, Daniel Janoušek a Matyáš Dvořák. Ve druhém oddělení, děti z prvních tříd Matěj Sochor, Tomáš Kučera, Kristian Čížek, Mutian Guan a Antonín Čížek postavily točenou zmrzlinu. Nanuk a švestku vytvořila děvčata ze třetí třídy Nela Vrbická a Sofie Holíková.

Výrobky budou vystaveny v OC FUTURUM dne 28. a 29. června 2019.

Do školní družiny na školní rok 2019 - 2020 byli přijati všichni žáci, kterým rodiče včas vyplnili a odevzdali přihlášku. Kapacita školní družiny je již nyní zcela naplněna.

Ve středu dne 19. 6. 2019 bylo oddělení školní družiny č. 1, 2 a 3 na adventure golfu na FOMEI. Děti si zahrály a zasoutěžily mezi sebou. Také se vydováděly a osvěžily na mlhovišti. Všem dětem se akce moc líbila. Všechny děti si zasloužily za své výkony sladkou odměnu.

V pátek 6. 6. 2019 si všechny děti ze školní družiny zasoutěžily ve sportovních disciplínách na sedmi stanovištích (např. hod na koš, přeskoky, chytání rybiček aj.). Jako rozhodčí pracovali starší kamarádi z 3. a 4. tříd, kteří rozhodovali spravedlivě.

Na závěr všechny děti čekala zajímavá odměna.

Ve středu 29. 5. 2019 se děti ze školní družiny seznámily s japonskou technikou splétání šňůrek, která se stará přes 2000 let. Pracovaly na kulatém stavu – Marudai. Při pletení se  zapojují  obě ruce najednou a každá vede nit jiným směrem, což v začátku nebylo pro mnohé jednoduché. Ale následovala velká radost při pochopení postupu. Skupinka dětí z druhé třídy byla rychlejší a tak pomáhaly prvňáčkům. Bylo to velice zajímavě prožité odpoledne.

V pátek 24. 5. 2019 soutěžily děti ze školní družiny v poskytování první pomoci. Děti byly rozděleny do 4. členných družstev a na jednotlivých stanovištích soutěžily v poskytnutí první pomoci při popáleninách, zlomeninách, zástavě dechu, obvazové technice aj. Jako rozhodčí pracovali žáci ze zdravotního kroužku. Všechny děti dostaly odměnu za snahu.

Dne 29. 3. 2019 děti z 2. tříd nocovaly ve škole. Vydali jsme se po stopách Robinsona Crusoe. Škola se nám proměnila v opuštěný ostrov, kde jsme plnili různé úkoly. Závěr patřil stezce odvahy. Děkujeme všem maminkám, které pro děti připravily sladké občerstvení. 

V úterý 19. 3. 2019 navštívily studentky z Lékařské fakulty v Hradci Králové děti ze školní družiny. Milým a vstřícným přístupem je seznámily se základy první pomoci a hlavně jak správně postupovat při záchraně lidského života. Děti si vyzkoušely různé modelové situace, ke kterým může dojít. Na cvičné figurině si vyzkoušely masáž srdce a dále si zopakovaly důležitá telefonní čísla. Dětem se přednáška moc líbila, přinesla jim spoustu nových poznatků a určitě byla velkým přínosem pro nás všechny.

Školní družina paní vychovatelky Heltové a Strouhalové navštívila FLY ZONE PARK. Dětem je v zábavném centru dopřána celá řada aktivit. Jsou zde trampolíny na skákání, několik horolezeckých stěn, překážkové dráhy a spousta dalšího sportovního vyžití. Děti si zasportují a užijí si mnoho zábavy. Všem se ve FLY ZONE PARKU moc líbí.

Dne 13. 2. 2019 bylo oddělení školní družiny paní vychovatelky Heltové a Strouhalové na adventure golfu na FOMEI. Děti si zahrály a zasoutěžily mezi sebou. Nejlepší hráčkou se stala Adámková Natálie a Kocková Eliška. Všechny děti se moc snažily a odnesly si hezké zážitky. Hra je velmi bavila a už se těší na jaro, kdy půjdeme na venkovní hřiště.

 

V úterý 29. 1. 2019 se děti seznámily s náplní práce v potravinářském oboru – cukrář. Při prezentaci viděly, jak se připravuje dort od pečení korpusu, plnění krémem až po finální výzdobu dle příležitosti ke které je určený. V praktické části si každý vymodeloval růžičku z marcipánové hmoty. Děti byly šikovné a pracovaly s chutí.

V pondělí 17. 12. 2018 připravili žáci ze školního preventivního týmu pro děti ze školní družiny odpoledne plné her a soutěží. Soutěžilo se v obratnosti, postřehu i tělesné zdatnosti. Starší žáci pomáhali malým nejen radou, ale i spravedlivě hodnotili jednotlivé soutěže a tak na závěr nesměla chybět sladká odměna. A za týden už bude Štědrý den.

V tomto školním roce zahájily svoji činnost tyto kroužky:

Keramika – děti pracují ve dvou skupinách v nově opravených prostorách dílny. Učí se základům keramických postupů a rozvíjí svoji motorickou dovednost a fantazii.

Pohybové hry rozvíjí tělesnou zdatnost, obratnost a také kamarádské vztahy při míčových hrách.

Zdravotní kroužek je určen pro všechny žáky od 3. třídy. Učí se základům první pomoci, obvazové technice, základům anatomie a správného chování v krizových situacích.

Kreativní tvoření. V tomto kroužku děti vytváří nejrůznější výrobky netradičními postupy a to vše v souladu s právě probíhajícím ročním obdobím.

Kroužek fléten nabízí dětem zvládnutí hry na hudební nástroj, rozvoj správného dýchání a základy hudební teorie a to vše zábavnou formou.

V úterý 4. 12. 2018 vyjely děti ze školní družiny na výlet do vánoční ZOO. Počasí nám přálo. Děti sledovaly chování zvířat i jejich krmení s velkým zájmem. Prohlédly si i vánoční výzdobu a navštívily galerii s obrazy Z. Buriana z pravěku. S nastupující tmou se rozloučily s krásně osvětlenou ZOO a unavené se vydaly na cestu domů.

Nahoru