Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2018/2019 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro 1., 2. třídy
  • zdravotnický pro 3., 4. a 5. třídy
  • keramiku pro 1., 2. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC  ZAMĚŘENÍ 
září Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu
říjen Barevný podzim, kreativní tvorba
listopad   Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent
prosinec Vánoční zvyky a obyčeje
leden Zimní čas, cesta do pohádky
únor Zvyky masopustního období, město Hradec Králové
březen Práce s knihou, návštěva knihovny
duben Dopravní bezpečnost, vellikonoční zvyky
květen Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí
červen Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí ve dvou splátkách (nebo lze uhradit v jedné splátce na celý školní rok) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Stanislava Benáková, Stanislava Komárková, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Od pondělí 22. 10. 2018 do pátku 26. 10. 2018 proběhne výstava halloweenských dýní spojená s výstavou výtvarných prací dětí s podzimní tématikou. Moc rodiče prosíme o zapojení a pomoc dětem nazdobit dýně. Těšíme se na vaší kreativitu.

Žáci ze školního preventivního týmu zorganizovali pro děti ze školní družiny velice hezkou akci – malujeme draky. Starší spolužáci pomáhali mladším kamarádům vyrobit šest soutěžních draků v každém oddělení. Na závěr celé akce došlo na vyhodnocení, kde byli nejlepší tvůrci draků odměněni. Celé odpoledne probíhalo v radostné atmosféře plné očekávání. Za to jim patří velká pochvala.

  

V úterý 9. 10. 2018 navštívil děti ze školní družiny kouzelník RENO. Děti prožily radostné odpoledne plné kouzel a čar. Některé kouzla se i naučily a zapojily se do kouzelníkova programu jako asistenti. Vystoupení mělo u dětí obrovský ohlas.

Dne 2. 10. 2018 navštívilo 1. a 3. oddělení školní družiny MINIZOO Stěžery. Děti viděly mnoho zvířátek – prasátko, králíčky, morčata, lamy, pštrosy, pelikána, surikaty, ovce, zebru, velblouda, želvu, buvoly, kozy, poníky, klokana, papoušky, krokodýly, osly, dikobrazy, lemury a pumu. O všech zvířátkách nám paní povyprávěla mnoho zajímavostí, včetně toho, čím se živí a kde žijí. Nakonec je děti mohly nakrmit pamlsky, které jim přivezly. Na anakondu královskou a chameleona si mohly děti dokonce sáhnout. Všem dětem se exkurze velice líbila a odnesly si mnoho zážitků.

Dne 25. 9. 2018 se děti ze školní družiny zúčastnily vernisáže na Krajském úřadě v Hradci Králové. Už v červnu malovaly výkresy na téma "Rádi pomáháme". Na třetím místě v mladší kategorii se umístili Kristýna Sauerová ze 2. B a Jiří Vogl ze 3. A, druhé místo obsadila Nela Vrbická ze 3. B a Laura Stojanová ze 3. A. První místo v soutěži získal David Jakubský ze 3. B. Na vernisáži si děti prohlédly všechny namalované obrázky, zhlédly program připravený ZUŠ Střezina a divadlem Drak.

Na závěr přišla dětem zazpívat děvčata ze souboru Jitro. Poslední píseň Přátelství si děti zazpívaly s děvčaty. Akce se dětem moc líbila.

Dne 19. 9. 2018 ve školní družině proběhla ukázková hodina hraní s legem. Děti si mohly postavit z lega ruské kolo dle návodu. Kolo rozpohybovaly pomocí motůrku. V dalších hodinách mohou děti z této sady postavit různé modely, které se jim budou pohybovat. Dětem se hraní s legem moc líbilo.

Sportování - to nás baví! Když se k tomu přidá zajímavý sport, krásné prostředí, šikovný instruktor a ukázkové počasí, nemá to chybu! V úterý 26. 6. 2018 se děti z prvních a druhých tříd vypravily na Adventure golf Fomei, aby si vyzkoušely svoji šikovnost. Že golfová hůl není hokejka, míček se má dopravit do jamky a ne do důlku a že vítězem je ten, kdo má nejnižší skóre, si určitě budeme pamatovat. Tak teď už jenom ODPÁÁÁL!

Vážení rodiče,

téměř všechny žádosti o školní družinu na školní rok 2018-2019 byly kladně vyřízeny, rodiče nepřijatých žáků byli vyrozuměni telefonicky nebo osobně.

 

Dne 7. 6. 2018 se ve školní družině uskutečnil Den dětí. Děti si zasoutěžily v tělocvičně. Měly několik stanovišť se soutěžemi - poznávání dopravních značek, házení kostkou, skládání obrázku, trefování se míčem do branky, hod míčem na koš, házení kroužků, namotávání autíček a nošení míčků na lžíci. Celé odpoledne jsme si moc užili a vydováděli se. Velké poděkování patří děvčatům z 9. A a paní učitelce Polanské, které nám pomohly akci zrealizovat. Všichni žáci za velkou snahu dostali odměnu.

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 navštívilo děti ve školní družině Kočovné loutkové divadlo Kozlík s Vodnickou pohádkou. Dětem se pohádka moc líbila a na závěr si mohly prohlédnout krásně vyřezávané loutky marionety.

V úterý 22. 5. 2018 děti ze školní družiny soutěžily ve znalostech telefonních čísel záchranného integrovaného systému, prokazovaly znalosti v poskytování první pomoci člověku v bezvědomí, s popáleninou i zlomeninou. Na závěr velkého snažení nechybělo vyhodnocení a odměny. Velká pochvala patří dětem ze zdravotního kroužku za vzornou práci na stanovištích.

Ve dnech 16. – 26. 4. 2018 proběhla ve škole výstava čarodějnic, které děti ze školní družiny vyrobily doma s pomocí rodičů. Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, byly odměněny. Tímto děkujeme rodičům, kteří se do zmíněné soutěže s dětmi zapojili.

Dne 18. 4. 2018 byly dvě oddělení školní družiny na ADVENTURE GOLFU NA FOMEI. Děti si zasoutěžily v golfu a naučily se správně držet golfovou hůl. Počasí nám přálo a soutěž se dětem moc líbila. Všechny děti dostaly odměnu a už se těší na další návštěvu.

  

V úterý 20. 3. 2018 se s pásmem písniček, básniček, tanečků a hrou na flétny představily děti ze školní družiny. Nechybělo ani připomenutí blížících se Velikonoc s jejich lidovými zvyky. Děkujeme všem rodičům, kteří v hojném počtu přišli podpořit své děti. Pochvala patří i Barboře Ježkové ze 4. A, která celý program uváděla.

Dne 7. 2. 2018 navštívilo oddělení školní družiny paní vychovatelky Jitky Heltové adventure golf pod střechou na FOMEI. Děti se seznámily s držením golfové hole a celkovou hrou. Poté si všichni zasoutěžily. Vítězem z děvčat se stala Adámková Natálie a z chlapců Klimeš Kristián. Druhé místo obsadili Boukalová Anežka a Bělka Tobiáš. Všem dětem se hraní golfu moc líbilo a těší se na další návštěvu na venkovním adventure golfu na jaře.

Dne 7. 12. 2017 školní družina navštívila ZOO Dvůr Králové nad Labem. Nejprve děti vyzdobily stromečky přírodními ozdobami. Poté si děti prohlédly pavilon ptactva, pavilon afrických plazů a ryb, pavilon slonů, hrošíků, opic a želv. Venku cestou také viděly hyeny, gepardy, surikaty a lemury. Cestu dětem pan řidič zkrátil promítáním pohádky o zvířátkách. Dětem se výlet moc líbil.

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 navštívil děti ze školní družiny kouzelní RENO. Vystoupení mělo strhující průběh, střídala se nejrůznější kouzla, do kterých se zapojily i děti. Kouzelník přinesl radostnou atmosféru a hezké zážitky všem dětem.

Nahoru