Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

"Na den svatého Martina, vesel se všecka rodina, aleluja..."

K dobrým tradicím naší školy patří oslava svátku svatého Martina, která proběhla včera před školou na Jiráskově náměstí. Slavnost začala lampiónovým průvodem, poté přijel očekávaný Martin na bílém koni a připomenul všem začínající předvánoční období. Celou akci doprovodila tematická hudba. Prostranství před školou bylo vyzdobeno symboly nadcházejícího adventního období a osvětleno svíčkami. Zajištěn byl prodej občerstvení a lampiónů. Na závěr jsme vypustili lampión štěstí.

Děkujeme všem za vydařenou akci, která proběhla v přátelské atmosféře. 

V pondělí 11. listopadu 2019 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Patnáctka soutěžících z 8. a 9. ročníku se popasovala se 17 otázkami tematického zaměření letošního ročníku: "Dlouhé století se loučí (1880 - 1920)". Vítězem se stal Jakub Kábrt z 8.B, dalších 5 účastníků patří mezi úspěšné řešitele. Okresní kolo olympiády proběhne v lednu 2020. 

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 3. B (10,60 kg), na druhém místě 1. B (9,80 kg), na třetím místě 2. B (5,29 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 1. O (0,61 kg), 2. třída 1. B a 3. B (0,46 kg), 3. třída 2. B (0,27 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 9. A (10,82 kg), na druhém místě 6. A (5,86 kg), na třetím místě 7. A (4,93 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 9. A (0,47 kg), 2. třída 6. A (0,22 kg), 3. třída 7. A (0,17 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 6. A.

Naše škola (1. i 2. stupeň) se zapojila do kampaně „Pěšky do školy,“ která proběhla v termínu od 16. – 30. 9. 2019. Akce pěšky do školy 2019 (soutěž o třídu, která nejvíce chodí) se zúčastnilo celkem 60 škol z 21 obcí v celé ČR.

Naše škola dnes slavila úspěch!                               .

Za Královéhradecký kraj získaly dvě naše třídy první a druhé místo. V úterý 5. 11. 2019 proběhlo slavnostní předávání cen pro vítěznou třídu 2. A (třídní učitelka Mgr. Lenka Erberová) a druhou nejlepší třídu 8. A (třídní učitelka Mgr. Michaela Staffová). Slavnostního předávání se ujali dva zástupci z Magistrátu města HK, pan náměstek primátora Mgr. Martin Hanousek a odborná asistentka náměstka Ing. Simona Strejčková.

Oběma vítězným třídám moc gratulujeme! A nezapomeňte, že každá cesta se počítá. Choďte do školy pěšky, přijeďte na koloběžce či na kole.

Mgr. Lenka Roubalová

V rámci výuky anglického jazyka se dne 4. listopadu na naší škole uskutečnil projekt Halloween. Pro děti 1. stupně si žáci ze 7. A  připravili prezentaci tohoto anglosaského svátku a několik soutěží s danou tématikou. Děti se naučily několik nových slovíček, vyrobily si ducha z papíru, malovaly si na obličej a na každého čekala i sladká odměna.

Mgr. Jana Benderová

Vážení rodiče,

ve středu 6. 11. 2019 bude v naší škole probíhat výuka jako vždy. Ke stávce jsme se nepřipojili.

V závěru měsíce října proběhl tradiční sběr kaštanů a žaludů. Do Krkonošského národního parku bylo letos odvezeno přes 2 tuny podzimních plodů. Do sběru se zapojily všechny třídy školy a nejlepšími sběrači jsou:  Ema Velíková z 1. B (155 kg), Martin Pitaš ze 6. B (125 kg) a Jakub Krédl ze 3. B (96 kg). Děkujeme za sběr všem dětem i jejich rodičům a prarodičům.

kacina4 2 400kacina4 1 400kacina2 2 400kacina2 1 400Ve středu 23. 10. se vydali druháci na exkurzi na zámek Kačina. Během dopoledne se z nich stali "lesní detektivové". V učebně na zámku si formou soutěže vyzkoušeli smysly sluch a hmat. Poznávali zvuky zvířat a podle hmatu různé přírodniny. Nebylo to vůbec jednoduché, ale většina to zvládla dobře. Další část programu probíhala v zámeckém parku. Děti si prohlédly hmyzí hotel, vyzkoušely lesní telefon a triangl, dozvěděly se zajímavosti o letokruzích na stromech, určování světových stran v přírodě a vyprávěly si o lese. Program se dětem velmi líbil a domů si přivezly i malý dárek.

 

 

Na tuto otázku hledali odpovědi šesťáci v expozici Národního muzea v Praze, kam vyrazili v úterý 22. října 2019 v rámci dějepisné exkurze. Ve třech sálech Nové budovy muzea poslouchali výklad lektorky, prohlíželi si autentické vykopávky i věrné repliky nálezů z území ČR a na závěr mezi exponáty ve skupinách řešili pracovní listy. Nabyté vědomosti využijí hned po podzimních prázdninách, kdy se s Kelty setkají na stránkách svých učebnic při hodinách dějepisu.

Ve čtvrtek 17. října navštívily žáky prvních a druhých tříd studentky stomatologie. V rámci svého studia jsou zapojeny do projektu DENTAL PREVENTION, který má za cíl vzdělávat žáky v oblasti ústní hygieny. Na velkém modelu dětem ukázaly, jak správně pečovat o zuby, předcházet zubnímu kazu. Součástí výuky byla i prezentace o vzniku zubního kazu, nácvik čištění zubů s vlastním zubním kartáčkem. Program byl pestrý a velice se nám líbil.

Dne 17.10.2019 se v Médiu HK konala soutěžní hra Autobahn. Celkem se zúčastnilo 28 družstev němčinářů – začátečníků. Naši školu reprezentovaly 3 týmy žáků 6. tříd. David Klimt, Václav Boukal, Sebastián Jandík, Filip Chvojka a Radim Vodička obsadili 3. místo. A v čem tato hra spočívala? Žáci putovali s cestovním pasem po 16 stanovištích německými městy a plnili různé úkoly – např. hledali německá slova v osmisměrce, poznávali německé skladatele, zjišťovali jména sportovců, zahráli si na německé fanoušky atd. Pro šesťáky to bylo první velké setkání s němčinou a dopoledne si moc užili.
Mgr. Zuzana Rychnovská

Počasí se na nás netvářilo příliš přívětivě, když jsme ve středu 16. 10. dorazili na venkovní hřiště Sokola Hradec Králové na Eliščině nábřeží.

Čekal nás test fyzické kondice. Připravila ho pro nás Polní nemocnice Hradec Králové a Agentura vojenského zdravotnictví. Podobný dělají i profesionální vojáci.

Takže, vyzkoušejte si stejně jako my... například… Jak dlouho vydržíte viset na hrazdě? Kolik leh-sedů uděláte za jednu minutu? Kolik zvládnete dřepů na plných chodidlech? Dotknete se při předklonu podlahy celou dlaní? A dokážete po tom všem ještě běžet 6 minut na ovále?

Profesionální armáda má limity pochopitelně mnohem těžší než my děti. Ale dnes mohl každý sám sobě dokázat, jak je na tom s fyzičkou.

Děkujeme i za ukázku první pomoci

Třídy 4. A, 4. B a 5. B

V úterý 15. října přišli s našimi prvňáky do školy i rodiče a prarodiče. Byli pozváni na ukázkovou hodinu českého jazyka "Co jsme se už naučili". Viděli, jak si děti zvykly ve škole a jak jsou šikovné při výuce. Mnozí rodiče zavzpomínali na své školní začátky.

V měsíci září dostaly děti z 3. A v rámci prvouky za úkol vytvořit plán okolí školy. Každý pojal tento projekt svým způsobem, proto jsme při odevzdání prací narazili na krásné a velké 3D modely nebo pěkně propracované a detailní plánky. Posuďte sami, jak se práce dětem povedla.

Podzimní počasí zastihlo dívčí a chlapecké družstvo při podávání atletických výkonů na hřišti ZŠ Štefcova. Poprvé jsme se totiž zúčastnili souteže družstev v atletickém čtyřboji, který se netradičně koná v první polovině školního roku. Od zkušených chlapců devátého ročníku ve složení Viktor Fleischer, Maxim Havlena, Adam Jakubský, Jan Kotík a Denis Žižka jsme vzhledem k minulým závodům měli velká očekávání. A díky týmové snaze a překonávání individuálních rekordů chlapci vybojovali krásné 2. místo. Chlapci prokázali svoji všestrannost, kterou tento mítink vyžaduje, a na léto od nich tak očekáváme další kvalitní výkony.

Družstvo dívek ve složení Anna Černohorská, Tereza Gloserová, Kateřina Klembarová, Lucie Pešavová a Andrea Semeráková již tak úspěšné nebylo, ale v nelehkých podmínkách s několika dešťovými přeháňkami i tak usilovalo o co nejlepší výsledky. Děkujeme oběma družstvům za skvělé výkony.

V úterý 15. října zveme rodiče a prarodiče našich prvňáčků na ukázkovou hodinu českého jazyka "Co jsme se už naučili", která bude od 8:00 do 8:45 hodin. Těší se na vás Mgr. Alena Riglová 1. A, Mgr. Jitka Voleská 1. B a Mgr. Kateřina Horecká 1. O.
Nahoru