Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Klub předškoláka Sluníčko se v letošním školním roce představí v trochu pozměněné podobě. Vzhledem k zápisu, který bude letos opět v dubnu, se začneme pravidelně setkávat každý týden od středy 9. ledna 2019. Začátky jsou vždy v 15:30 hodin.

Cílem této aktivity je rozvíjení všech schopností dítěte. Formou hry se zde děti připravují na vstup do školy, poznávají prostředí, do kterého případně příští školní rok nastoupí. Pod vedením učitelek - elementaristek se seznamují se základy matematických představ, procvičují jemnou motoriku, učí se logopedické říkanky, zpívají a cvičí. Poznají první anglická slovíčk a pracují s novou interaktivní technikou na škole. 

 

Program Klubu předškoláků

Ve středu 30. 11. se opět sešli předškoláci v našem Sluníčku. Tématem setkání bylo tentokrát "Čekání na Mikuláše". Protože naši předškoláci jsou všichni hodní a šikovní, nebojí se Mikuláše ani jeho doprovodu - andělů a čertíků.

Ve středu 23. 11. se žáci školní družiny a předškoláci setkali na adventním tvoření.

Ve středu 6. ledna se opět sešli předškoláci v klubu Sluníčko, tentokrát na téma Tři králové. Vyprávěli jsme si, zpívali, pracovali s interaktivní tabulí a domů děti odcházely s pěknou královskou korunkou, kterou si vyrobily. Těšíme se na další setkání.                       Mgr. L. Erberová, Mgr. E. Podvalová

ne 2. prosince odpoledne jsme se opět shledali s našimi předškoláky na Mikulášské hodině. Vytvořili jsme si krásného Mikuláše, učili se základům počítání a zazpívali jsme si k této příležitosti několik písniček. Navštívil nás také Mikuláš s anděly a čertem! My jsme se ale nebáli, předvedli mu, co umíme a dostali za to sladkou odměnu.

Ve středu 4. listopadu si předškoláci složili papírové čepice a zahráli si na bubeníčky. Všechny děti také zvládly proběhnout překážkovou dráhu a těší se na další setkání.

Z čeho se vyrábí cukr? Jak se hraje divadlo? To i spoustu dalších zajímavých věcí se dověděli a naučili předškoláčci v klubu Sluníčko na svém prvním středečním setkání. A takhle jim to spolu slušelo :-). Kateřina Horecká,  Věra Antalová

Ve středu 7. října 2015 opět zahájil činnost Klub předškoláka Sluníčko. Začínáme společným setkáním rodičů a dětí v 15:30 hodin. Poté se budeme pravidelně setkávat s dětmi každou středu od 15:30 do 17:00 hodin. Cílem těchto setkání je připravit děti co nejlépe na vstup do školy a seznámit je s novým prostředím školy. Pod vedením učitelek - elementaristek se seznamují formou hry se základy matematických představ, procvičují jemnou motoriku, učí se logopedické říkanky, poznávají první anglická slovíčka, hrají pohybové hry, rozvíjejí hudební cítění a pracují s interaktivní tabulí. V tomto školním roce jsou opět pro děti a jejich rodiče připraveny společné dílny. V listopadu Adventní dílna, v únoru se sejdeme v Keramické dílně a v březnu nás čeká Jarní tvoření.
Nahoru