Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Klub předškoláka Sluníčko se v letošním školním roce představí v trochu pozměněné podobě. Vzhledem k zápisu, který bude letos opět v dubnu, se začneme setkávat od středy 10. ledna 2018.

Cílem této aktivity je rozvíjení všech schopností dítěte. Formou hry se zde děti připravují na vstup do školy, poznávají prostředí, do kterého případně příští školní rok nastoupí. Pod vedením učitelek - elementaristek se seznamují se základy matematických představ, procvičují jemnou motoriku, učí se logopedické říkanky, zpívají a cvičí. Poznají první anglická slovíčk a pracují s novou interaktivní technikou na škole. 

 

Program Klubu předškoláků

Ve středu 30. 11. se opět sešli předškoláci v našem Sluníčku. Tématem setkání bylo tentokrát "Čekání na Mikuláše". Protože naši předškoláci jsou všichni hodní a šikovní, nebojí se Mikuláše ani jeho doprovodu - andělů a čertíků.

Ve středu 23. 11. se žáci školní družiny a předškoláci setkali na adventním tvoření.

Ve středu 6. ledna se opět sešli předškoláci v klubu Sluníčko, tentokrát na téma Tři králové. Vyprávěli jsme si, zpívali, pracovali s interaktivní tabulí a domů děti odcházely s pěknou královskou korunkou, kterou si vyrobily. Těšíme se na další setkání.                       Mgr. L. Erberová, Mgr. E. Podvalová

ne 2. prosince odpoledne jsme se opět shledali s našimi předškoláky na Mikulášské hodině. Vytvořili jsme si krásného Mikuláše, učili se základům počítání a zazpívali jsme si k této příležitosti několik písniček. Navštívil nás také Mikuláš s anděly a čertem! My jsme se ale nebáli, předvedli mu, co umíme a dostali za to sladkou odměnu.

Ve středu 4. listopadu si předškoláci složili papírové čepice a zahráli si na bubeníčky. Všechny děti také zvládly proběhnout překážkovou dráhu a těší se na další setkání.

Z čeho se vyrábí cukr? Jak se hraje divadlo? To i spoustu dalších zajímavých věcí se dověděli a naučili předškoláčci v klubu Sluníčko na svém prvním středečním setkání. A takhle jim to spolu slušelo :-). Kateřina Horecká,  Věra Antalová

Ve středu 7. října 2015 opět zahájil činnost Klub předškoláka Sluníčko. Začínáme společným setkáním rodičů a dětí v 15:30 hodin. Poté se budeme pravidelně setkávat s dětmi každou středu od 15:30 do 17:00 hodin. Cílem těchto setkání je připravit děti co nejlépe na vstup do školy a seznámit je s novým prostředím školy. Pod vedením učitelek - elementaristek se seznamují formou hry se základy matematických představ, procvičují jemnou motoriku, učí se logopedické říkanky, poznávají první anglická slovíčka, hrají pohybové hry, rozvíjejí hudební cítění a pracují s interaktivní tabulí. V tomto školním roce jsou opět pro děti a jejich rodiče připraveny společné dílny. V listopadu Adventní dílna, v únoru se sejdeme v Keramické dílně a v březnu nás čeká Jarní tvoření.
Nahoru