Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, která dodává školní jídelna při  ZŠ Bezručova. Přehled alergenů najdete zde.

Výdej obědů probíhá v době od 11:00 do 13:45 hodin.

Objednávky obědů ve výdejně naší školy

Žák má možnost výběru ze dvou jídel. Automaticky má přihlášenou volbu č. 1. Chce-li si změnit objednávku na druhou volbu, musí tak učinit s třídenním předstihem prostřednictvím čipu u objednávkového terminálu, který je před vstupem do jídelny nebo prostřednictvím internetu.  Každý nový strávník dostává spolu s čipem i heslo pro vstup přes internet.

Odhlášky obědů

Lze provádět opět přes objednávkový box, prostřednictvím internetu nebo telefonicky na čísle 
495 540 536 denně v době 7 – 10:45 hodin (odhlášky na následující den). Na tomto telefonním čísle je i záznamník.
V případě nemoci dítěte lze vyzvednout neodhlášený oběd za níže uvedené ceny první den nemoci.

P1110648
V dalších dnech si může odebrat stravu také, ale oběd již musí být hrazen v plné výši 
(cena oběda + náklady na provozní a osobní režii, která od 1. 1. 2020 činí 36,- Kč).

V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. Pokud je žák na škole v přírodě, výletě nebo na jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám.

Náležitosti pro platbu na účet školní jídelny

KOMERČNÍ BANKA

číslo účtu:  78-7790300287
kód banky:  0100
variabilní symbol = evidenční číslo, které každý obdrží od vedoucí školní výdejny

Čipy pro výdej stravy

Bezkontaktní čipy v hodnotě 135 Kč si každý žák koupí v kanceláři ŠJ po přihlášení ke stravování.

Ceny obědů od 6. 1. 2020

jsou následující: pro žáky 7 – 10 let - 24  Kč, pro 11 – 14 let - 26 Kč a žák nad 15 let - 28 Kč.

Doporučená minimální vložená částka na 1 měsíc

žák 7 - 10 let  24 Kč na den  480 Kč na 1 měsíc
žák 11 - 14 let  26 Kč na den 520 Kč na 1 měsíc 
žák nad 15 let  28 Kč na den  560 Kč na 1 měsíc 

 

Případné dotazy, připomínky nebo problémy řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny s paní vedoucí Marcelou Rouskovou.

Vnitřní řád školní výdejny

Pokyny pro nové strávníky

Přihláška ke stravování

Nahoru