Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Shromáždění delegátů

občanského sdružení při naší škole se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2018. Dosavadní výbor sdružení (Mgr. Kateřina Horecká, Jitka Heltová, Mgr. Marie Dušánková, Vojtěch Svoboda 8. A a Nikol Tužilová 8. B) byl jednomyslně zvolen opětovně.  Gratulujeme.  Všichni členové byli seznámeni s výsledky hospodaření, revizní zprávou a činností sdružení za uplynulý rok 2017. Následně byl schválen rozpočet sdružení a plán činnosti na rok 2018. Kromě již daných pravidel, příspěvků na dopravu na výlety, exkurze a školy v přírodě, příspěvků na odměny do soutěží apod. je schválenou novinkou příspěvek 100 Kč na žáka na akci, kterou si třída vybere na závěr školního roku. 

Nahoru