Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Valná hromada

občanského sdružení při naší škole se uskutečnila v úterý 13. 6. 2017. Do výboru sdružení  byl za Jakuba Mašku, který byl v 9. ročníku a vyšel ze školy, zvolen z řad žáků Vojta Svoboda ze 7. A.  Gratulujeme.  Všichni členové byli seznámeni s výsledky hospodaření, revizní zprávou a činností sdružení za uplynulý rok 2016. Následně byl schválen rozpočet sdružení a plán činnosti na rok 2017. Kromě již daných pravidel, příspěvků na dopravu na výlety, exkurze a školy v přírodě, příspěvků na odměny do soutěží apod. je schválenou novinkou příspěvek 100 Kč na žáka na akci, kterou si třída vybere na závěr školního roku. 

Nahoru