Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Naše škola se nachází v lokalitě Pražského Předměstí na trase autobusu č. 12.  Je úplnou základní školou a v současné době poskytuje vzdělání 446 žákům ve 20 třídách.  Od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk. Od šesté třídy mají žáci možnost učit se německému či ruskému jazyku dle vlastní volby.  Od  roku 2008 tu jsou otevřeny moderně vybavené oční třídy, které jsou určeny dětem v 1. a 2. třídě s různými vadami zraku.  Kromě jazyků se škola zaměřuje na získávání počítačové gramotnosti, jejíž nedílnou součástí je psaní na počítačové klávesnici hmatovou metodou, žáci 7. tříd se navíc seznamují se  základy administrativy. Jako samostatný předmět vyučujeme v 8. a 9. ročníku finanční gramotnost. Součástí školního vzdělávacího programu je i předmět média a komunikace určený žákům 7. tříd. Škola má vlastní pěvecký sbor, který se prezentuje na školních i mimoškolních akcích. Žákům nabízíme velký výběr kroužků, v nichž se mohou dále rozvíjet po stránce sportovní, estetické, hudební či jazykové. Nedílnou součástí  školy je školní družina, která je od září 2010 umístěna v nových, zcela zrekonstruovaných prostorách.

 

 

1. řada zleva: Martina Strouhalová, Alena Riglová, Jana Benderová, Kristina Polanská, Lenka Roubalová, Alena Hradílková, Jitka Sálová, Kateřina Kvíčerová, Magdalena Součková, Lenka Matějcová

2. řada zleva: Stanislava Komárková, Jitka Heltová, Jitka Voleská, Milena Hronková, Kateřina Horecká, Ivana Panochová, Renata Havlová, Jana Šebestová, Zuzana Rychnovská, Vladimíra Hryzlíková, Daniela Pávová, Lenka Erberová, Eva Podvalová, Stanislava Benáková

3. řada zleva: Jana Matyášová, Jiřina Šandová, Kateřina Rothová, Věra Antalová, Karel Nývlt, Iveta Peštuková, Miroslav Kudyvejs, Hana Fejklová, Jana Volfová, Petr Stehno, Kateřina Kvíčerová, Jan Souček, Pavlína Kloboučníková, David Matuška

Nahoru