Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Naše škola se nachází v lokalitě Pražského Předměstí na trase autobusu č. 12.  Je úplnou základní školou a v současné době poskytuje vzdělání 442 žákům ve 20 třídách.  Od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk. Od šesté třídy mají žáci možnost učit se německému či ruskému jazyku dle vlastní volby.  Od  roku 2008 tu jsou otevřeny moderně vybavené oční třídy, které jsou určeny dětem v 1. a 2. třídě s různými vadami zraku.  Kromě jazyků se škola zaměřuje na získávání počítačové gramotnosti, jejíž nedílnou součástí je psaní na počítačové klávesnici hmatovou metodou, žáci 7. tříd se navíc seznamují se  základy administrativy. Jako samostatný předmět vyučujeme v 8. a 9. ročníku finanční gramotnost. Součástí školního vzdělávacího programu je i předmět média a komunikace určený žákům 7. tříd. Škola má vlastní pěvecký sbor, který se prezentuje na školních i mimoškolních akcích. Žákům nabízíme velký výběr kroužků, v nichž se mohou dále rozvíjet po stránce sportovní, estetické, hudební či jazykové. Nedílnou součástí  školy je školní družina, která je od září 2010 umístěna v nových, zcela zrekonstruovaných prostorách.

Na reportáž o naší škole natočenou Hradeckou internetovou televizí se můžete podívat kliknutím na obrázek níže.

Youtube spot

 

Pedagogický sbor

15x23

1. řada zleva: Michaela Staffová, Kristina Polanská, Jana Benderová, Lenka Roubalová, Alena Hradílková, Jitka Sálová, Kateřina Kvíčerová, Lenka Hojná, Tomáš Mlejnek, Milena Hronková

2. řada zleva: Kateřina Rothová, Stanislava Benáková, Jiřina Šandová, Jana Šebestová, Zuzana Rychnovská, Pavlína Kloboučníková, Zita Junková, Daniela Pávová, Vladimíra Hryzlíková, Jana Matyášoá, Lenka Erberová, Jitka Heltová

Mezi 2. a 3.řadou v pravé části za paní učitelkou Pávovou Jitka Voleská, Alena Riglová, Kateřina Horecká, Martina Strouhalová, Renáta Trenklerová

3. řada zleva: Věra Antalová, Klára Kupčíková, Lenka Šedová, Jan Souček, Kateřina Pultarová, Petr Stehno, Iveta Peštuková, Karel Nývlt, Hana Fejklová, Klára Pavelková, Eva Podvalová, Miroslav Kudyvejs, Jana Volfová

 

Nahoru