Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ve dnech 5.- 10. května 2019 se žáci naší školy připojili k zájezdu do Velké Británie pořádaného základní školou z Náchoda. Po celou dobu jsme byli ubytováni v londýnských rodinách, kde jsme měli možnost procvičit si svoji angličtinu a rozšířit si znalosti z tohoto jazyka. Zájezd byl skvěle zorganizován. Překvapilo nás, kolik se toho dá stihnout za tak krátké časové období. Během 5 dnů jsme měli možnost vidět to nejlepší nejen z Londýna, ale i z okolí. Nejvíce se nám líbilo Studio Warner Bros - Making of Harry Potter, které bylo také hlavním bodem programu. Počasí v Londýně je občas velmi deštivé a i nám pár dní pršelo. Ale ani špatné počasí nás nezastavilo v užívání si krásy města Londýn. O naše zážitky bychom se s vámi chtěli podělit prostřednictvím besed, které připravujeme pro spolužáky. Velké poděkování patří pí Volfové, Hradílkové a Helikarové, které se o nás po celou dobu staraly.                                                                                                      Barbora Vítková, Karolína Kábrtová 8.B

Ve dnech 16. - 17. května 2019 se vybraní žáci 8. a 9. ročníku vydali na dějepisně - zeměpisnou exkurzi na Opavsko. První den začali bahnitým výstupem k Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou propastí na světě. Hlavním bodem čtvrtečního programu ale byla komentovaná prohlídka Areálu československého opevnění Hlučín - Darkovičky. Vynikající průvodce v pěchotním srubu Alej jim vtipnou a přitom nesmírně obsažnou formou přiblížil peripetie výstavby opevnění, život vojáků v bunkrech za 2. světové války, žáci se též dozvěděli řadu zajímavostí o bojích na Hlučínsku. 

Po noclehu v kempu Kajlovec u Hradce nad Moravicí se páteční program soustředil do Památníku 2. sv. války v Hrabyni. Na úvod si žáci poslechli hodinový program "Zvířata ve válkách" - přehled využití zvířat v bojích od pravěku po 20. století. Pak následovala krátká prohlídka památníku Ostravské operace a výstup na vyhlídkový ochoz na jejím vrcholu.

Po chutném obědě přímo u památníku pak už následovala jen zdlouhavá cesta domů...

Ve středu 15. 5. se žáci obou 6. tříd ocitli o několik tisíc let zpátky. V rámci dějepisné exkurze totiž navštívili Archeopark Všestary. Zde se ocitli v pravěku. V připraveném programu se seznámili především s pravěkými zbraněmi a stravou. Vedle poučení si mohli hodně věcí prakticky vyzkoušet, a tak si mj. zaházeli oštěpem, namleli mouku, zorali kousek pole a ochutnali vlastnoručně ochucenou kaši. Program byl zajímavý, přinesl nejen poučení, ale hlavně přímo prožité zážitky. Žáci poznali, že život v pravěku byl možná romantický, ale ne jednoduchý. Rádi se zase vrátili do dnešní doby.

                                                                                                                         Miroslav Kudyvejs 

Z pondělí 13. 5. 2019 na úterý 14. 5. 2019 proběhla akce zaměřená na anglický jazyk a deskové hry spojená s přenocováním ve škole. Této akce se zúčastnili vybraní žáci z 6. až 9. ročníku. Všichni jsme si nejdříve zahráli pár seznamovacích her, abychom se navzájem poznali, protože ne každý šesťák zná deváťáky a obráceně. Deváťáci si poté šli vyzkoušet tvorbu titulků k anglickému filmu, zatímco zbytek dětí hrál komunikační hry. Před večeří jsme si zahráli deskové hry a hned po večeři si děti vyzkoušely únikovku ze třídy, kde na ně čekaly úkoly ve formě příkladů z fyziky, pár dějepisných otázek nebo několik hádanek. Zároveň si procvičily luštění Morseovy abecedy. Po únikovce proběhl kvíz, který pro změnu prověřil jejich znalosti z přírodopisu, zeměpisu a marvelovských filmů. Po kvízu se děti vydaly na stezku odvahy, kterou všichni statečně absolvovali.

Musíme všechny zúčastněné pochválit, neboť všechny hry a téměř veškerá komunikace probíhaly v angličtině a děti to bez problémů zvládaly. Akce se všem žákům moc líbila, což nás velmi potěšilo.

den proti rakovine 2019

Dnešní den byl velmi zajímavý. Navštívili jsme filmové ateliéry Warner Bros.studios, ve kterých se natáčely všechny díly o Harry Potterovi. Součástí prohlídky byla ukázka filmových efektů, práce maskérů a možnost zblízka nahlédnout do "tajů kouzel". Při návratu do hostitelských rodin jsme projížděli centrem Londýna a měli jsme možnost prvně vidět nejvýznamnější památky. Zjistili jsme, že dnešní Londýn je  mimo jiné i městem cyklistů. Zítra se těšíme na univerzitní město Cambridge a jeho vyhlášenou King' s College. Při zpáteční cestě se zastavíme v leteckém muzeu Duxford. 

Knihkupectví KOSMAS děkuje všem dětem za účast v soutěži Miss záložka. Vybrat první tři záložky nebylo vůbec jednoduché. Ve velké konkurenci se v kategorii starších žáků umístila na třetím místě naše Kateřina Tejklová z 5. B. Gratulujeme. Všechny nakreslené záložky jsou vystaveny v knihkupectví, aby se z nich mohli radovat i zákazníci, kteří ho navštíví. 

Krásný den 30. dubna strávili naši čtvrťáci na Vyšehradě v Praze. Čekal je program „Ať žije republika!“, připravený ke stému výročí vzniku Československa. Prožili si tak na vlastní kůži konec Rakousko-uherské monarchie, zákopy první světové války, vstoupili do legií a nakonec v demokratických volbách zvolili prvního prezidenta. Naše další kroky pak směřovaly na prohlídku Vyšehradu, Slavína a krásného parku. Vše se vydařilo, dokonce i počasí nám přálo.

Vaše 4. A a 4. B

Všichni přihlášení žáci byli přijati. Jejich seznam naleznete zde. 

"Příroda sama je největší umělec a my se snažíme ji jen kopírovat." To byla slova pana Jiřišty, zkušeného lidového malíře, který přišel 26. dubna mezi žáky 4. A, aby jim ukázal pravidla kresby. Děti si vyzkoušely kresbu vázy s květinami i nakreslit si vlastní ruku. Práce žáky zaujaly natolik, že ani nechtěli končit. Že máme šikovné děti, dokládají i přiložené fotografie. Zda se někdo stane malířem, to nevíme. Ale určitě se děti začnou pozorněji dívat na všední věci kolem sebe.

Ve středu 24. dubna a ve čtvrtek 25. dubna pokračovala exkurze třetího a prvního ročníku v Dopravně recyklačním centru v Pardubicích. V areálu si děti prohlédly skladovací plochy, lisy na recyklaci papíru. Provoz byl vybaven celou řadou strojů pro úpravu a zpracování odpadů. Nejvíce se dětem líbilo zpracování plastů, polystyrénu a papíru. Exkurze se velice líbila, odměnou byl papírový model svozového vozidla komunálního odpadu, který si děti mohou vystřihnout a sestavit.

Poslední sběr kůry v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 25. dubna v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

Krásnou akci pro děti připravilo knihkupectví KOSMAS v Hradci Králové. Do soutěže Miss Záložka - Vymaluj knižní záložku se zapojili žáci druhého až pátého ročníku. Podpořili je i žáci ze 6. B. Odevzdané záložky budou v knihkupectví vystaveny a vyhodnoceny do konce měsíce dubna. Akce se dětem velice líbila.

Ve středu 10. dubna navštívili žáci druhých tříd Dopravně recyklační centrum v Pardubicích. Při prohlídce areálu provozovny viděli několik strojů na úpravu tříděného odpadu. Zejména pozorně si prohlédli třídící linku na plasty. V prezentaci se dozvěděli o významu třídění odpadu v domácnosti. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná.

Hlavní náplní učiva dějepisu v 7. ročníku je období středověku. I proto se obě 7. třídy vydaly ve čtvrtek 4. dubna na exkurzi do Kutné Hory, která tehdy patřila k nejvýznamnějším  českým městům. Nejprve si žáci prohlédli sluncem zalité historické centrum města, jemuž vévodil pozdně gotický chrám sv. Barbory. Hlavním cílem byl ale středověký důl. To byl opravdu zážitek. V oblečení středověkých havířů a s přilbami na hlavách se žáci prodírali úzkými chodbami hluboko pod zemí. O obtížnosti práce nemusel být nikdo přesvědčován… 

Poslední zastávkou byla kutnohorská Kostnice. Pohled na výzdobu z tisíců lidských kostí byl pro někoho méně příjemný, ale exkurzi zvládli všichni ve zdraví. Cesta skončila, zážitky zůstanou.

Ve středu 3. dubna se na společné akci sešli předškoláci a děti ze školní družiny. Spolu s rodiči si vytvořili jarní dekorace. Těšíme se na Velikonoce.

 

Nahoru