Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 2. B (16,10 kg), na druhém místě 2. A (11,32 kg), na třetím místě 1. B (7,69 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 2. O (5,54 kg), 2. třída 2. B (4,31 kg), 3. třída 2. A (3,23 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 7. B (4,99 kg), na druhém místě 8. A (4,84 kg), na třetím místě 9. A (4,40 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 8. A (3,11 kg), 2. třída 7. B (2,50 kg), 3. třída 7. A (2,14 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 6. B a 7. A.

Výsledky za 2. pololetí podle průměru na žáka:

1. stupeň: 1. B (56, 11 ks), 2. O (43, 0 ks), 1. O (39, 63 ks), 4. A (33, 07 ks), 2. A (32, 33 ks), 2. B (15, 29 ks), 5. A     (9, 96 ks), 3. A (8, 13 ks), 5. B (3, 64 ks), 3. B (3, 44 ks), 1. A (1, 94 ks), 4. B (1, 22 ks)

2.  stupeň: 7. A (25, 0 ks), 6. A (9, 72ks), 9. B (5, 15 ks), 7. B (4, 71 ks), 6. B (3, 36 ks), 8. B (2,19 ks), 8. A (0, 08 ks), 9. A (0, 06 ks)

Nejlepší sběrači – baterie:

1. stupeň: 1. místo Míša Mašínová 4. A, 2. místo Kryštof Hron 1. B, 3. místo  Kristýna Beránková 4. A

2. stupeň: 1. místo Vojtěch Mašín 7. A, 2. místo  Petr Kožený 6. A, 3. místo Barbora Slezáková 6. A

Nejlepší sběrači – elektro a mobily:

1. místo Tobáš Bělka 2. O, 2. místo Zdeněk Souček 2. O, 3. místo Denisa Fatma Kaya 1. O

Celkové pořadí za školní rok 2018 – 2019

1. stupeň:1. místo Ondřej Siksta 1. B, 2. místo Kryštof Hron 1. B, 3. místo Míša Mašínová 4. A

2. stupeň: 1. místo Vojtěch Mašín 7. A, 2. místo Petr Kožený 6. A, 3. místo Barbora Slezáková 6. A                                                                                 

proběhlo  ve čtvrtek 6. června. Žáci 9. A byli velmi dobře připraveni. Odevzdali v řádném termínu své práce, které byly většinou i dobře hodnoceny. Při samotných obhajobách žáci prokázali nejen znalost problematiky, ale i pohotovost při odpovědích na dotazy. 11 žáků  obhajobu zvládlo s vynikajícím výsledkem. Udělali jste nám radost! Gratulujeme!

Na závěr školního roku jsme na poslední sportovní akci zažili historický úspěch. Ve středu 5. 6. bojovalo na rozpáleném hřišti TJ Sokol 23 žáků naší školy proti dalším 15 základním školám z Hradce Králové v různých atletických disciplínách. A dařilo se nám náramně. Poprvé v historii se nám povedlo vyhrát celou kategorii a získat pohár za 1. místo v mladších žácích. To bylo možné jen díky skvělým výkonům všech členů družstva ve složení Čermák, Konečný, Mrha, Petržela, Šic a Vrbata. Odnesli jsme si tak i skalp družstva ZŠ Štefcova. V ostatních kategoriích jsme také nezaháleli a Jan Kotík obsadil 1. místo ve vrhu koulí a Lucie Zámečníková 2. místo ve skoku dalekém. Těsně uniklo třetí místo Valentýně Nyčové ve vrhu koulí, Amélii Linkové ve skoku dalekém a Lukáši Erbsovi v běhu na 150 m.

Po sečtení všech disciplín skončila naše škola na celkovém 7. místě, kdy nás dělilo jen pár bodů od obsazení dokonce 4. místa! Děkujeme všem žákům za skvělé výkony, protože bez každého z nich bychom nemohli skončit tak vysoko.

Podrobnější výsledky najdete níže.

Ve středu 5. června se druháci vypravili na výlet. Z Pardubic pluli lodí Arnošt po Labi. V průběhu plavby poznali středověká řemesla mincířství a kovotepectví. Pod vedením zkušených řemeslníků si vlastnoručně zhotovili výrobky, které jim zůstaly jako památka. Cestou zpátky ještě navštívili Perníkovou chaloupku. V Muzeu perníku se zamysleli nad pohádkou „O perníkové chaloupce“ a prošli pohádkovým lesem do Perníkářské dílny Ježibaby, kde se seznámili s perníkářským řemeslem. Výprava za řemesly se všem líbila.

Prvních šestnáct deváťáků dnes obhajovalo své závěrečné práce. Vybrali si různá témata a nutno říci, že některá byla velmi obtížná. Při dnešních prezentacích se snažili zaujmout, vysvětlit a odpověďět na mnohdy zvídavé otázky členů zkušební komise. Vesměs všichni byli dobře připraveni, čtyři žáci obhájili svou práci s vynikajícím hodnocením. Gratulujeme jim a budeme držet palce zbývajícím, kteří přijdou na řadu ve čtvrtek. 

V úterý 4. června 2019 se osmáci vydali do Muzea války 1866 na Chlumu. Cestou tam i zpět z Všestar na Chlum prošli pochmurným Úvozem mrtvých, a protože za hutného vedra příroda moc stínu nenabízela, rádi se schovali v klimatizovaném muzeu. Tam během dvouhodinového programu zavzpomínali na nedávno probrané učivo o prusko - rakouské válce, jejíž nejvýznamnější bitva proběhla nedaleko Hradce Králové právě na Chlumu, uvědomili si historické souvislosti 2. poloviny 19. století, ale sami si též vyzkoušeli uniformy a polní vybavení vojáků obou armád, včetně možnosti fingované střelby z dobových zbraní. Na závěr si prohlédli areál celého bojiště z vyhlídkové věže v sousedství muzea.

Vážení rodiče, děti a návštěvníci našich webových stránek,

dovolte mi, abych vám touto cestou nabídla zakoupení DVD z našeho závěrečného vystoupení dětí 1. stupně a pěveckého sboru za cenu 180 Kč. Objednávky provádějte u paní hospodářky, třídních učitelů či paní učitelky Podvalové do pátku 7. června. Děkujeme.

S posledním odučeným kurzem Internet pro seniory nastal čas odměnit úspěšné absolventy. Stejně jako každý půlrok se slavnostní zakončení konalo v jídelně ZŠ Jiráskovo náměstí. Velikou novinkou bylo přivítání absolventů 1. ročníku kurzů I senioři se domluví anglicky, které se kromě naší školy konaly i na ZŠ SNP a ZŠ Mandysova. Počet absolventů se proti podzimu téměř zdvojnásobil a senioři tak měli možnost načerpat nové znalosti a dovednosti pro práci s počítačem, internetem, ale ve stále vzrůstající míře i s mobilními zařízeními. V kurzech anglického jazyka se učili základům komunikace a gramatiky rovněž za přispění lektorů z řad žáků.

Součástí předávání certifikátů z rukou Ing. Zbyňka Bárty z odboru školství bylo kulturní pásmo za účasti sólových pěvců ZUŠ Habrmanova a tradičně i školního sboru pod vedením paní učitelky Podvalové. Na konci celého programu na seniory čekalo i očekávané občerstvení.

Podle vyjádření seniorů a jejich přetrvávajícího zájmu můžeme očekávat naplnění podzimních kurzů nejen v kurzech Internet pro seniory, ale určitě i kurzech angličtiny a možná i v novém formátu, který chystá pan Kober ze ZŠ Bezručova.

Ve dnech 28.-31.května 2019 se konala pro žáky 8.tříd naší školy nově zařazená akce, a sice sportovně cyklistický kurz.

I přes nepřízeň počasí vyjeli žáci s pedagogy na kolech do kempu Stříbrný rybník u Hradce Králové, kde byli po celou dobu kurzu ubytovaní. Deštivé počasí prvního dne neodradilo od odpoledního výletu na kole po hradeckých lesích.

Další den se počasí umoudřilo a absolvovali jsme výlet do Holic. Někteří nadšenci si zvolili lesní, někteří klidnější cestu, cíle však dosáhli úspěšně všichni. Později odpoledne si žáci na úseku plném úkolů vyzkoušeli cyklistickou zručnost. Nejrychleji zvládli absolvovat cykloúkoly Karolína Vokurková a z chlapců Patrik Čeřovský.

Třetí den měli žáci možnost individuálně si zasoutěžit, a to v závodu složeného z jízdy na kole a běhu, v tzv. duatlonu. Všichni žáci se do netradičního a pro mnohé i náročného závodu pustili s chutí a velkým nasazením, za což všichni sklidili velkou pochvalu. Nejúspěšnější závodnicí byla Kateřina Klembarová a nejúspěšnějším závodníkem Adam Jakubský. Pro uvolnění pak vyjeli mladí cyklisti na výlet přes Krňovice do Třebechovic.

Poslední den po sbalení věcí a vyklizení chatek čekala skupinu cesta zpět ke škole. Tu jsme si zpestřili pohledem po hradeckém okolí z rozhledny Milíř ve Vysoké nad Labem.

Za 4 dny žáci najeli cca 130km, naučili se základům cykloturistiky, nabyli nové zážitky a zkušeností, zahráli si kolektivní sportovní hry, veškeré plánované akce absolvovali se zájmem, do soutěžení se pouštěli s vysokým nasazením, jistě si za to zaslouží ještě jednou velkou pochvalu.

Pokud bude o tento kurz ze strany žáků opět zájem, budeme se těšit na nové zážitky i příští rok.

Krásný slunný pátek 31. května si užili žáci 4. B a 5. B. Na pardubickém letišti připravili pro všechny děti překvapení k zítřejšímu Mezinárodnímu dni dětí. Otevřeli pro ně letiště a ukázali, co zajímavého ukrývá. Společně s vojenským průvodcem jsme si prohlédli vystavená letadla, úly s vojenskou technikou, viděli výcvik služebních psů vojenské policie. Také jsme si vyzkoušeli hasit, prolézat připoutaní v provazišti a střílet ze vzduchovky. Zapomenout ale nemůžeme ani na běh s vojenskou výstrojí a zajímavý výklad toho, jak se učí vojáci přežít v neznámé a nepřátelské krajině. Nad hlavami nám prolétla dvě vojenská letadla: L-159 ALCA a JAS-39 GRIPEN.

Příští rok si na tuto akci přejeme snad jen více času :-). 

Posíláme pozdrav z prvního cyklistického kurzu naší školy ze Stříbrného rybníku. Cestu sem jsme zvládli bez potíží, dokonce i s ukázkou výměny náhradní duše, kdy musel pan učitel Nývlt řešit technický problém s kolem jednoho z žáků. Počasí se nám na cestu umoudřilo a nebýt kaluží a mokrých cest, dojeli bychom "suchou nohou". Při odpoledním výletu po hradeckých cyklostezkách nás však zastihl prudký déšť a museli jsme spěchat do vyhřátých chatek a sušit mokré věci. Nicméně dnes (druhý den) už nespadla žádná kapka, a tak jsme absolvovali celodenní výlet do Holic (cca 45 km) za sucha. Přes chladné a větrné počasí jsme všichni zvládli cestu bez obtíží a žáci si  za svůj výkon určitě zaslouží pochvalu. Následovala jízda zručnosti a podvečer míčových a netradičních sportovních her. Zítra děti "prodají" to, co natrénovali, v duatlonu, kdy si prověří a vzájemně porovnají cyklistické a běžecké zdatnosti. Popřejme dětem hodně sil a ať vyhraje ten nejlepší a skvělý je každý, kdo tento závod zvládne. O dalším průběhu vás budeme informovat po ukončení kurzu.

V úterý 28. 5. 2019 odpoledne se sál školní jídelny proměnil v kouzelné šapitó, kde proběhl závěrečný koncert školy a pěveckého sboru na téma Cirkus bude!. Celé představení se neslo na vlně zábavy a všechny třídy předvedly skvělý výkon, který byl vždy odměněn zaslouženým potleskem. Za připomenutí stojí zajisté i báječný výkon principála, který vetšinu vystoupení doprovodil svým přednesem, stejně jako pěvecký sbor, který se tentokrát vypořádal i s několika těžšími pěveckými kusy. Všichni účinkující nakonec sklidili pochvalné ovace publika. 

Celý koncert byl natáčen a vy si můžete prostřednictvím třídních učitelů či paní hospodářky objednat vzpomínkové DVD v hodnotě 180 Kč. Objednávky přijímáme do pátku 7. června.

Jako lesní detektivové si připadali třeťáci v parku u zámku Kačina 21. května. Byl zde pro ně připraven program v rámci pokusného ověřování - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Část aktivit probíhala uvnitř, kde žáci pracovali ve skupinách. Zkoušeli poznat zvuky zvířat, přírodniny po hmatu i zvířata podle srsti. V zámeckém parku se seznámili s druhy živočichů, s jednotlivými patry přírodnin, objevili hmyzí domeček i "hotýlek" pro brouky, zkoušeli zvuk na dřevu, všímali si letokruhů, čekal je i přírodovědný kvíz a na závěr obdivovali obrovské brouky vyřezané ze dřeva, kteří byli upevněni na stromech a podrobně popsáni. Vše se odehrálo v krásném jarním počasí. Poznatky z exkurze žáci využijí v prvouce, kde se právě zabývají životem rostlin.

Ve dnech 5.- 10. května 2019 se žáci naší školy připojili k zájezdu do Velké Británie pořádaného základní školou z Náchoda. Po celou dobu jsme byli ubytováni v londýnských rodinách, kde jsme měli možnost procvičit si svoji angličtinu a rozšířit si znalosti z tohoto jazyka. Zájezd byl skvěle zorganizován. Překvapilo nás, kolik se toho dá stihnout za tak krátké časové období. Během 5 dnů jsme měli možnost vidět to nejlepší nejen z Londýna, ale i z okolí. Nejvíce se nám líbilo Studio Warner Bros - Making of Harry Potter, které bylo také hlavním bodem programu. Počasí v Londýně je občas velmi deštivé a i nám pár dní pršelo. Ale ani špatné počasí nás nezastavilo v užívání si krásy města Londýn. O naše zážitky bychom se s vámi chtěli podělit prostřednictvím besed, které připravujeme pro spolužáky. Velké poděkování patří pí Volfové, Hradílkové a Helikarové, které se o nás po celou dobu staraly.                                                                                                      Barbora Vítková, Karolína Kábrtová 8.B

Ve dnech 16. - 17. května 2019 se vybraní žáci 8. a 9. ročníku vydali na dějepisně - zeměpisnou exkurzi na Opavsko. První den začali bahnitým výstupem k Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou propastí na světě. Hlavním bodem čtvrtečního programu ale byla komentovaná prohlídka Areálu československého opevnění Hlučín - Darkovičky. Vynikající průvodce v pěchotním srubu Alej jim vtipnou a přitom nesmírně obsažnou formou přiblížil peripetie výstavby opevnění, život vojáků v bunkrech za 2. světové války, žáci se též dozvěděli řadu zajímavostí o bojích na Hlučínsku. 

Po noclehu v kempu Kajlovec u Hradce nad Moravicí se páteční program soustředil do Památníku 2. sv. války v Hrabyni. Na úvod si žáci poslechli hodinový program "Zvířata ve válkách" - přehled využití zvířat v bojích od pravěku po 20. století. Pak následovala krátká prohlídka památníku Ostravské operace a výstup na vyhlídkový ochoz na jejím vrcholu.

Po chutném obědě přímo u památníku pak už následovala jen zdlouhavá cesta domů...

Ve středu 15. 5. se žáci obou 6. tříd ocitli o několik tisíc let zpátky. V rámci dějepisné exkurze totiž navštívili Archeopark Všestary. Zde se ocitli v pravěku. V připraveném programu se seznámili především s pravěkými zbraněmi a stravou. Vedle poučení si mohli hodně věcí prakticky vyzkoušet, a tak si mj. zaházeli oštěpem, namleli mouku, zorali kousek pole a ochutnali vlastnoručně ochucenou kaši. Program byl zajímavý, přinesl nejen poučení, ale hlavně přímo prožité zážitky. Žáci poznali, že život v pravěku byl možná romantický, ale ne jednoduchý. Rádi se zase vrátili do dnešní doby.

                                                                                                                         Miroslav Kudyvejs 

Nahoru