Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Renata Havlová

telefon: 495 540 532

úřední hodiny pondělí  7:15 - 7:45 hodin (po předchozí domluvě i v jiném termínu)

 

Témata konzultací pro učitele, rodiče a žáky  

  • volba povolání 
  • integrovaní žáci 
  • individuální vzdělávací programy pro žáky 
  • problémoví žáci: učení, chování, osobní problémy 
  • doporučení do PPP, jiného odborného pracoviště, speciální školy atd. dle zájmu a potřeby žáků, rodičů, vyučujících

 

Tematický plán výchovné poradkyně pro školní rok 2017/2018

Přijímací zkoušky

Nahoru