Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Žáci 2. B a 3. B navštěvují kurz plavání. Pod vedením plaveckých instruktorů se každý pátek učí plavat nebo zdokonalují svůj plavecký styl (prsa, znak, kraul). Využívají k tomu hravé pomůcky - kroužky, destičky, panáky, pásky, skluzavky. Na plavání se děti těší.

Dne 25. 3. 2019 se deset žáků 9. tříd zúčastnilo každoroční akce na Pedagogické fakultě UHK nazvané Deutsch an der Uni.

Pro žáky z vybraných hradeckých škol připravili studenti německého jazyka 17 stanovišť. Pod jejich vedením plnily týmy žáků různé úkoly, např. procvičovaly slovní zásobu, přiřazovaly obrázky sportovců, jejich jména a národnosti, skládaly příběh, zakreslovaly do mapy zajímavá místa  v Německu a hovořily s rodilým mluvčím. Studenti připravili pro žáky i bohaté občerstvení. Žáci prožili krásné dopoledne s němčinou.                                                                                        Mgr. Zuzana Rychnovská

Ve čtvrtek 21. 3. zakončili žáci Medvědovu lyžařskou akademii závěrečnými závody.

Ve středu 20. března 2019 proběhlo v prostorách Metropolitní univerzity Praha a ŠZ DVPP Štefánikova v Hradci Králové krajské kolo Zeměpisné olympiády. Náš žák Nguyen Minh Hieu (8.A) se v kategorii C (8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií) umístil na vynikajícím 6. místě. Zároveň byl nejlepším řešitelem mezi žáky klasických základních škol, místa před ním obsadili jen gymnazisté. Gratulujeme!

Zveme Vás na jarní tvoření, které se koná ve středu 3. dubna od 15:00 do 16:30 hod. ve školní jídelně. Vstupné pro předškoláky je  80,- Kč. Těšíme se na Vás. 

 

IMG_6439-400.jpg

S dětmi z prvních, druhých a třetích tříd jsme tento týden vyrazili na lyžařský kurz "Medvědova lyžařská akademie" ve Ski areálu Sedloňov. Padesát přihlášených dětí bylo rozděleno do skupin podle lyžařských dovedností. Dnes poprvé i úplní začátečníci jeli na vleku a sjeli celou sjezdovku. Získané dovednosti si děti ověří na závěrečných závodech.

Ve středu 13. 3. se ve sportovní hale v Třebši uskutečnil již osmý ročník jarního turnaje ve vybíjené, kterého se účastnilo 18 družstev z hradeckých základních škol.

Krásnou vzpomínku na proběhlý masopust nám opět připravil pan Kamil Klembara. Děkujeme velice a pro všechny zúčastněné zasíláme odkaz.                                                                                                                              https://www.zonerama.com/klemba/Album/5145938   

 

Sběr kůry proběhne ve čtvrtek 14. března v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

S blížícím se koncem zimy jsme na škole odstartovali další z kurzů Internet pro seniory. Zájem ze stran seniorů je v letošním roce veliký a naše kapacity byly maximálně využity. Ve dvou kurzech se u nás bude s pomocí žáků 7.–9. ročníků vzdělávat celkem 26 seniorů v oddělených kurzech pro začátečníky a pokročilé. Výuka je zaměřena na práci s počítačem, mobilními zařízeními jako jsou tablety a mobily nebo práci na internetu. Děkujeme za opakovaný zájem a věříme, že od nás na konci kurzů budou odcházet spokojeni nejen účastníci kurzů, ale i jejich lektoři s novými zkušenostmi.

V úterý 5. března jsme se opět společně sešli před budovou školy. Po úvodním seznámení se zvyky a tradicemi masopustu a nezbytném povolení k jeho konání se masopustní průvod vydal do okolí školy. Nechyběly tradiční masky jako laufr, turci, kominík, medvěd, žid, kůň, ženich s nevěstou, babky, smrtka i další. Po návratu do školy jsme pokračovali tancem a soutěžemi ve školní jídelně. Líbilo se nám taneční vystoupení našich spolužáků i představení masek. Na závěr byly nejlepší masky vyhlášeny a odměněny. Přestože nám letos počasí nepřálo, odpoledne se vydařilo.

Ve středu 20. února 2019 jsme byli tradičními hostiteli okresního kola Zeměpisné olympiády. Osm desítek zeměpisných nadšenců z Královéhradecka řešilo úkoly s Atlasy světa, geografický test a praktické úlohy, zaměřené na aktuální globální problémy.

Naši školu reprezentovali 4 žáci: Na vynikajícím 4. místě v kategorii 8. a 9. ročníků se umístil NGUYEN Minh Hieu z 8.A, ve stejné kategorii obsadil David JANELE z 9.A pěkné 12. místo. I reprezentanti 6. ročníku si vedli znamenitě - Jakub MACEK obsadil krásné 6. místo, Patricie LABUŤOVÁ (oba z 6.B) byla jen o příčku za ním. Blahopřejeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy.

Kompletní výsledkové listiny všech 4 kategorií jsou k dispozici na stránkách https://soutezekhk.cz/?soutez=13&kategorie=52 (vybrat písmeno dané kategorie).

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se třídy 6. A a 6. B zúčastnily projektu Tulipánový měsíc. Děti namalovaly tulipány, které nebudou vyvěšeny ve škole, ale budou po celý měsíc březen zdobit stěny hradecké nemocnice. Tento projekt vznikl za účelem podpořit pacienty na onkologických odděleních a s přicházejícím jarem jim přinést naději a radost. A proč děti malovaly právě tulipány? Protože právě ty jsou symbolem občanského sdružení Amelie, které zaštiťuje tento projekt. 

Dne 18. února se na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu konalo okresní kolo anglické konverzační soutěže. Této soutěže se účastnili i naši dva žáci. Klára Hamanová (7. A) obsadila 3. místo z 19 soutěžících v kategorii mladších žáků. Pavel Marek (9. A) skončil na 12. místě z 21 zúčastněných v kategorii starších žáků. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Dne 20. 2. se uskutečnila exkurze do elektrárny Opatovice. Provozní inženýr žáky seznámil se základní bezpečností při pohybu v areálu a v budovách provozu. Následně  byl žákům vysvětlen systém elektrárny na světelném schématu, poté měli možnosti vidět turbogenerátory na produkci tepla a elektrické energie ve strojovně, velín a dispečink. Žáci navštívili i kotelnu, následně odsiřovací stanici a skladní oblast pro uhlí. V průběhu exkurze byly žákům poskytnuty informace o celkovém počtu zaměstnanců, výkonu elektrárny, třísměnném provozu, možnosti práce, pádu střechy a jiné. Pro všechny byla návštěva velmi zajímavá. 

V pondělí 18. února 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže II. stupně. Vítězkou kategorie 6. a 7. tříd se stala Eliška Pecháčková ze 7. B s textem Jak udělat z babičky motýla. Prvenství v kategorii 8. a 9. tříd patří Libuši Tlustošové z 8. A, která si vybrala prózu Seznam mrtvých. Obě žákyně postupují do okresního kola soutěže. Děkujeme všem účastníkům za zajímavé texty a pěkný přednes.                                                      Mgr. Jiřina Šandová

Nahoru