Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Čtvrteční odpoledne bylo tak trochu jiné. Sešli jsme se s rodiči a učiteli ve školní jídelně, abychom se rozloučili s deváťáky a zároveň pasovali páťáky na žáky 2. stupně.
Žáci 5. tříd si připravili kulturní program, prezentaci z jejich života na 1. stupni a poděkovali svým učitelkám za vše, co se za 5 let naučili. Pak došlo na pasování. Tohoto úkolu se zhostili dva žáci a dvě žákyně z 9. A a 9. B.
Poté nastoupili deváťáci se svým programem. Měli připravená slova díků, květiny a dárky pro učitele, kteří je učili od 1. do 9. třídy. Jejich prezentace zapůsobila na přítomné rodiče, učitele i spolužáky.
Nakonec paní ředitelka popřála všem vycházejícím žákům hodně studijních úspěchů na svých vybraných středních školách a páťákům hodně štěstí na 2. stupni.
Mgr. Zuzana Rychnovská

Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení:

Celkový počet žáků školy

gymnázia

SOŠ s maturitou

SOU s maturitou

OU se závěrečnou

zkouškou

Žáci přijatí na SŠ celkem

víceletá

ostatní

celkem

 

13

8

21

22

1

9

53

Úspěšnost v nižších ročnících

7. ročník - Gymnázia

Uchazečů:   21      Přijato:  10      Chlapců:  4     Dívek:  6                                             

Úspěšnost –  47, 6  %

5. ročník – Gymnázia

Uchazečů:  8            Přijato:  3       Chlapců:  1      Dívek:  2

Úspěšnost –  37, 5 %

Naše škola se v letošním školním roce již potřetí zapojila do celostátní sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Český den proti rakovině, jejíž 23. ročník se uskutečnil ve středu 15. května. I přes nepříznivé počasí jsme opět prodali všech 250 kytiček a vybrali jsme 5 622 Kč.

A K ČEMU POSLOUŽÍ VÝNOS SBÍRKY? Získané finance za prodej kytiček, za zaslané DMS a peněžité dary slouží k financování tří základních dlouhodobých programů Ligy proti rakovině Praha:

- Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života

- Podpora kvality života onkologických pacientů

- Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

 

Informace za uplynulý školní rok a přehled základních informací pro rok následující 2019/2020 najdete zde. 

Služby ve škole budou každé pondělí s výjimkou 15. 7. v době od 9:00 do 11:00 hodin. V tomto čase si lze také vyzvednout vysvědčení.

V úplném závěru školního roku se sešlo 13 nejlepších písařů školy převážně ze 6. a 7. tříd, aby si vyzkoušeli pro ně novou tzv. talentovou soutěž. Ta spočívá v tom, že v danou hodinu soutěží žáci přihlášených škol ve 30 minutovém psaní - začínají jednotlivými písmenky, pokračují slovy a slovními spojeními tak, jak jsou zvyklí při výuce v programu ZAV. Vítězem se stává ten, který v daném časovém limitu splní nejvíce cvičení, přičemž však cvičení se nabízejí každému žákovi individuálně podle toho, jak ovládá klávesnici. Nejlepší z nich Jan Kazda napsal 84 cvičení, na druhém místě Anna Macková 75 cvičení, na třetím místě byl Tomáš Konečný se 74 cvičeními. Vojta Procházka napsal 72 cvičení, Natálie Brožová 71 cvičení. Jen pro zajímavost, žáci si v poslední hodině v rámci tréninku vyzkoušeli i psaní tzv. minutovek, v nichž trénují rychlost. A nejlepší z nich, Jan Kazda, dosáhl úctyhodných 180 čistých úhozů za minutu! Představíme-li si, že na složení státní zkoušky je kromě úpravy písemností i nutno opsat text minimální rychlostí 200 čistých úhozů za minutu, je jeho výkon více než obdivuhodný. Gratulujeme všem zúčastněným žákům.

Dne 26. června se na naší škole konal sportovní den.

01SD               02SD 

1. a 2. třídy se již tradičně vypravily a sportovní den strávily na nedalekém golfovém hřišti. 3. a 4. třídy soutěžily a vybíjenou si zahrály ve školní tělocvičně. Poté si děti zahrály stolní tenis a vzhledem k tropickým teplotám se svlažily zahradním odstřikovačem na školním hřišti. 4. třídy se také vypravily na nedaleké mlhoviště na hřišti Metuje. Na všechny žáky čekala sladká odměna a diplomy. Sportovní den jsme si všichni pěkně užili.

Základní škola Jiráskovo náměstí Vás srdečně zve na závěrečné rozloučení s deváťáky a pasování páťáků na druhý stupeň ZŠ, které proběhne 27. 6. v 16:30 v jídelně školy.

pozvánka 1

V pondělí 24. června proběhlo slavnostní předávání odměn našim nejúspěšnějším žákům, kteří se svou činností zasloužili o dobré jméno naší školy. Soutěžilo se v různých disciplínách jako je sběr papírů, pomerančové kůry, elektro odpadu a víček. Žáci se také zúčastnili vědomostních a sportovních soutěží, kde obsadili výborná místa. Všem žákům děkujeme a gratulujeme.

 Mgr. Kateřina Kvíčerová a Mgr. Hana Hrubešová

21. 6. vyrazili žáci 3. A a 3. B na výlet. Pluli po řece Labi na výletním parníku Arnošt z Pardubic, kde si vyzkoušeli i kovotepecké řemeslo. Další zastávkou byla Perníková chaloupka pod Kunětickou horou. Pohádku O perníkové chaloupce zde slyšeli úplně jinak – dobré postavy se změnily ve špatné a naopak. Dozvěděli se i to, jak se vlastně vyrábí perník a prohlédli si mnoho krásných perníků různých tvarů, barev i velikostí včetně perníkového zámku. Jelikož všichni prošli úspěšně měřidlem vykrmeného ukazováčku, dostali na výkrm perníček. Nakonec se podívali do nebe i do pekla, kam vede velice rychlá skluzavka – stejně tak, jako v životě… 

Ve dnech 20. - 21. června 2019 vyrazili žáci 8. ročníku na výlet do Českého ráje. Během dvou povětšinou slunečných dnů vyšlapali stovky schodů mezi vyhlídkami obou návštěvnických okruhů Prachovských skal, vykoupali se v příjemně vyhřátém Oborském rybníku, procházkou obešli rybník Němeček a dosyta užili prostředí útulného Chatového tábora Jinolice

Žáci našich 4. tříd prožili krásný čtvrtek 20. června ve Dvoře Králové nad Labem. Prošli si celou ZOO s průvodci, kteří jim vyprávěli o životě zvířat v zajetí i volné přírodě. Nechyběla ani jízda na SAFARI, tedy projížďka přímo mezi zvířaty.  Počasí i zážitky máme jako o prázdninách. 

Zcela novou myšlenkou a školní akcí je ke konci roku v měsících květnu a červnu běžící BTT Liga. V překladu bychom zkratku BTT, znamenající „Beat the Teacher“, přeložili jako „Poraž svého učitele“. Smyslem celého projektu jsou utkání v individuálních a týmových sportech týmů učitelského sboru proti žákovským týmům. Každý z těchto zápasů je bodově ohodnocen a body se sčítají zvlášť pro stranu učitelů a zvlášť pro stranu žáků. Do současné chvíle bylo odehráno již 13 zápasů, zúčastnilo se 9 učitelů a téměř 30 žáků 7. – 9. ročníku. Utkání byla sehrána v následujících sportech: badmintonu, florbalu, fotbalu a házené. V celkovém součtu momentálně vyhrává tým učitelů v poměru 25 : 7. Nicméně do konce roku jsou ještě naplánovaná dvě utkání v basketbalu a dvě v badmintonu. Děkuji zápalu učitelů a žáků pro celou věc, protože se celé ligy chopili velice aktivně.

Poslední sběr papíru v letošním školním roce se uskuteční v úterý 18. 6od 16  do 17 hodin, kdy bude přistaven kontejner. Druhá část sběru  proběhne ve středu 19. 6. od 7 do 7:50 hodin.

Nahoru